Reaching Hand logo logo small

Kerst CD

Jaarverslag 2015

 8 april 2016 was de laatste jaarvergadering

                                              Secretarieel jaarverslag 2015

- Bestuursleden: Vorig jaar zijn er een aantal veranderingen geweest binnen het bestuur. Kim de Rooij en Daan Woestenburg zijn gestopt met het bestuur. Jasmine van Westen, Jorien Schipper en Christiaan Gebhard zijn bij het bestuur gekomen. Christiaan is na een aantal maanden gestopt met het bestuur en focust zich nu volledig op het begeleiden van het koor.

- Vergaderingen: Het bestuur is in 2015 9 keer samen geweest om te vergaderen. Leden zijn altijd welkom om eens te kijken tijdens de vergaderingen. De vorige jaarvergadering was op 23 januari 2015.

- Stuurgroep liturgie: In de stuurgroep liturgie werd Reaching Hand in 2015 vertegenwoordigd door Eva Smit.

- Schoonmaken: Het schoonmaken van het parochiecentrum hebben we het afgelopen jaar goed gedaan samen. Nu we in de nieuwe kerk zitten hoeven we niet meer schoon te maken, maar we moeten het gebouw natuurlijk wel netjes achterlaten als we weggaan. Bedankt allemaal voor jullie hulp!

- Ken je koorlega: Ken je koorlega loopt nog steeds en is erg leuk om te lezen. De volgende ken je koorlega zal van Richard zijn.

- Optredens buiten de kerk: Zoals elk jaar probeert het bestuur altijd optredens te regelen buiten de kerk. Het hoogtepunt van 2015 was natuurlijk Epic Fantasies op 12 en 13 juni 2015. Verder hebben we natuurlijk gezongen in het Zuiderzeemuseum op 8 februari, tijdens het KoopKorenFestival op 4 oktober, in Overvest op 11 december, tijdens lichtjesavond op 19 december en Kerst bij de Zuiderkerk op 23 december.

Commissies en werkgroepen:

- Liturgiegroep: De liturgiegroep bestaat uit: Lizanne Middelkoop, Diane van der Lubbe, René Sikkens en Eva Smit. De liturgiegroep zoekt de nummers uit voor de vieringen en zetten de vieringen in elkaar waarin wij zingen. Leden zijn altijd welkom om een keer te komen kijken als het hen leuk lijkt om bij de liturgiegroep te komen.

- Muziekcommissie: De muziekcommissie bestond in 2015 uit: Corien Bosma, Christiaan Gebhard, Joyce Nijhuis, Jorien Schipper, Jasmine van Westen en Daan Woestenburg. De muziekcommissie zoekt nieuwe nummers uit voor het algemene repertoire of projecten. Ook zoeken zij de nummers uit die we gaan zingen met optredens.

- Epic Fantasies: De projectcommissie voor Epic Fantasies bestond uit: Ria van Bijnen, Jolien Marsman, Kim de Rooij, Anne de Vries, Ellen Berkhout, Denise Woestenburg, Eva Smit en Leonie Groot. Zij hebben er samen voor gezorgd dat we twee geweldige concerten neer hebben kunnen zetten!

- Koorweekendcommissie: De koorweekendcommissie bestond in 2015 uit: Sarah Mnassine, Jorien Schipper, Jasmine van Westen, Ellen Berkhout, Manon Bouwman, Stefan Karsten, Koen de Rooij en Eva Smit. Samen hebben zij er een topweekend op Hoeve Kindergoed in Ermelo van gemaakt!

- Instrumentenvervoer: Eva Smit en Robbin Wit zijn over het algemeen verantwoordelijk voor het vervoer van de instrumenten en krijgen hierbij hulp van Koen de Rooij, Wouter Rustenburg en Sarah Mnassine. Natuurlijk is het altijd fijn als iedereen even helpt voor of na een optreden met het vervoer, want vele handen maken licht werk.

- Hapjes/drankjes inkoop: Dorus Woestenburg is het jaar begonnen als biermeester, maar heeft dit later overgedragen aan Corien Bosma en Stefan Karsten, die nu zorgen voor de hapjes/drankjes voor het nazitten. Let erop dat je je drankjes betaalt zodat de bierpot gevuld blijft.

- Website: Joyce Nijhuis beheert nog steeds de website.

- Archief: Jorien Schipper heeft het muziekarchief overgenomen van Kim de Rooij en krijgt hierbij ook hulp van Jasmine van Westen.

- Koffie: Eva Smit verzorgde in 2015 in de pauzes de koffie en thee en kreeg hierbij hulp van Joyce Pauwels.

- Overige activiteiten: Ook bij andere activiteiten krijgt het bestuur hulp van leden. Bedankt hiervoor!

 

Leden:

- We zijn 2015 begonnen met 50 leden, inclusief het combo.
De volgende mensen zijn in 2015 gestopt:

Jasper de Vries, Jorn de Lange, Natasja Lunoe, Divera Hoff, Lonneke Mantel, Barry Hoff, Danique Huygens, Nicole v/d Knaap, Dorus Woestenburg, Julia Zwaan, Marin Kruis, Marjolein Brat, Laura Rustenburg, Gillian Coens, Denise Woestenburg en Kim de Rooij.

- Leden die in 2015 nieuw bij het koor zijn gekomen zijn:

      Marin Kruis, Julia Zwaan, Rayna Busch en Simonida Roosendaal.

- Hierdoor zijn we in 2016 gestart met 38 leden, inclusief combo. Helaas hebben de volgende leden in 2016 aangegeven ook te stoppen: Anne de Vries, Annah Posthumius, Geanne van Soelen en Ellen Berkhout. Sarah de Vries is er in 2016 bijgekomen. Hierdoor hebben we op dit moment 35 leden, inclusief combo.

Vieringen in de kerk in 2015:
We hebben in 2015 tijdens 12 vieringen gezongen:

 1. 24 januari
 2. 22 februari
 3. 21 maart
 4. 4 april (paaswake in de Nieuwe Doelen)
 5. 2 mei (met aansluitend fantasyborrel)
 6. 21 juni
 7. 30 augustus
 8. 25 oktober
 9. 14 november
 10. 13 december (proefviering en doop Remus)
 11. 20 december (inwijdingsviering van de nieuwe kerk)
 12. 24 december (kerstnacht)

                            

                                        Jaaroverzicht

Januari:

Op 23 januari vond de jaarvergadering plaats. De dag erna, op 24 januari, hebben we gezongen tijdens de viering in het parochiecentrum. We zijn in januari ook begonnen met groepsrepetities op woensdag voor Epic Fantasies.

Februari:

Op 8 februari hebben we gezongen in het atrium van het binnenmuseum. Op 22 februari hebben we gezongen tijdens de viering in het parochiecentrum.

Maart:

Op 21 maart hebben we gezongen tijdens de viering in het parochiecentrum.

April:

Op 4 april hebben we gezongen tijdens de paaswake in De Nieuwe Doelen.

Mei:

Op 2 mei hebben we gezongen tijdens de viering en hadden we aansluitend een fantasyborrel. Op 5 mei hebben we met een kraam op de Bevrijdingsmarkt gestaan om spullen te verkopen en zo geld op te halen voor Epic Fantasies. Op 31 mei zouden we meedoen met het korenfestival in Medemblik, maar dat werd helaas afgelast in verband met het weer.  

Juni:

Juni was een spannende maand voor ons! We hebben op 10 juni het podium opgebouwd in de Nieuwe Doelen en hadden op 11 juni de generale repetitie voor Epic Fantasies, die gedeeltelijk bijgewoond werd door mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Op 12 en 13 juni hebben we twee spetterende concerten gegeven en we hebben het project daarna afgesloten met een geweldig feest met een optreden van Pronk. De maandag daarna werd al het harde werk beloond met een prachtige recensie in het Noordhollands Dagblad.

Juli:

Vakantie.

Augustus:

Op 20 augustus is Elise Postma geboren, dochter van ons lid Jolien Marsman en haar man Elmer Postma. Op 21 augustus hebben we de eerste repetitie gehad van het seizoen. Op 25 augustus is Marlijn van Dijk geboren, dochter van ons lid Leonie van Dijk-Groot en haar man Dirk-Johan van Dijk. Op 30 augustus hebben we gezongen tijdens de eerste viering van het seizoen in het parochiecentrum.

September:

Op 18, 19 en 20 september hebben we een geweldig koorweekend beleefd op Hoeve Kindergoed in Ermelo. Het thema was ‘Welcome to the zoo!’.

Oktober:

Op 4 oktober hebben we gezongen tijdens het KoopKorenFestival in Enkhuizen. Op 25 oktober hebben we gezongen tijdens de viering in het parochiecentrum.

November:

Op 14 november hebben we gezongen tijdens de viering, wat voor ons de allerlaatste viering was in ons oude parochiecentrum. Op 27 november hebben we voor het eerst gerepeteerd in de nieuwe locatie.

December:

Op 11 december hebben we kerstnummers gezongen in verzorgingshuis Overvest. Op 13 december hebben we gezongen tijdens de proefviering in de nieuwe kerk aan het Kwakerspad en werd Remus Woestenburg gedoopt. Op 19 december hebben we gezongen in de Zuiderkerk tijdens Enkhuizen bij kaarslicht / lichtjesavond. Op 20 december werd de kerk ingewijd door monseigneur Hendriks. Op 23 december hebben we gezongen tijdens het voorprogramma van ‘Kerst bij de Zuiderkerk’ en op 24 december hebben we het jaar afgesloten door te zingen tijdens de kerstnacht in onze nieuwe kerk.

Nieuwe ideeën/plannen voor het komende jaar:

- Eens per maand zingen tijdens de viering, waaronder de vormselviering in Grootebroek op 16 april en de viering op 1 mei met de doop van Julia, de dochter van Koen en Kim.

- 22 mei meedoen met het korenfestival in Medemblik: Battle of the Winners!

- Bij genoeg aanmeldingen 1 juni zingen tijdens de bruiloft van oud-lid Marijke en haar verloofde Hugo.

- 11 juni meedoen met de Rabobank Fietssponsortocht

- Jaarafsluiting op 19 juni

- Op koorweekend gaan naar ’t Stekelbaarsje in Elahuizen op 7, 8 en 9 oktober

Natuurlijk hebben we al 1 geweldig project in 2016 achter de rug: The Passion! Het was een spektakel in de Westerkerk op 25 maart en we hebben heel veel leuke reacties gehad.

Joyce Nijhuis, april 2016.