• Franciscus-Xaverius-2019

  Franciscus-Xaverius-2019

 • Levensboom

  Levensboom

 • Kerkzaal

  Kerkzaal

 • Kerkzaal

  Kerkzaal

 • Koffiezaal

  Koffiezaal

 • Koren

  Koren

 • Basisschool-De-Hoeksteen

  Basisschool-De-Hoeksteen

 • Pancratiusschool

  Pancratiusschool

 • Franciscus-Xaverius

  Franciscus-Xaverius

Van harte welkom op de website van de Franciscus Xaverius parochie in Enkhuizen.

U vindt hier alle informatie over onze parochie.
De weekendvieringen vinden in de regel plaats op zaterdagen om 19.00 uur of op zondagen om 10.00 uur.  Er is 1 viering per weekend, per maand wisselend op zaterdag of zondag. Hiernaast ziet u een overzichtje van de aankomende vieringen.

Onder de links vindt u de websites van onze koren, basisscholen en diverse werkgroepen.

Vieringen

3 okt
DOP viering
Datum 03.10.2020 19:00 - 20:00
10 okt
Eucharistieviering
10.10.2020 19:00 - 20:00
17 okt
Eucaharistieviering
17.10.2020 19:00 - 20:00
24 okt
DOP viering
24.10.2020 19:00 - 20:00
1 nov
Eucharistieviering
01.11.2020 10:00 - 11:00

Corona

Vanaf 4 juli starten de kerkdiensten weer.Meer informatie over de regels die hierbij gelden.

Mist u informatie? Kerkelijke  updates i.v.m. de Coronauitbraak vindt u naast deze website ook op de website van Mgr. Hendriks ,de website van het bisdom Haarlem/Amsterdam  en de regiowebsite WestfrieslandZO!

 • Home

Eerste Eucharistieviering Javier Acuña Acuña

Diaken Javier Acuña Acuña is zater­dag­ 12 sep­tem­ber 2020 middels handopleg­ging en gebed door de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, tot pries­ter gewijd, en daarmee werd hij kapelaan van onze Streekparochies.

Op 20 september ging Kapelaan Javier voor in zijn eerste plechtige eucharistieviering in de Franciscus Xaverius kerk in Enkhuizen. Drie zangeressen uit Grootebroek, Cobi de Bruin, Karin Tonkes en Anneke van der Jagt – Janssens, begeleid door de vaste organist Hans Weenink van ons gemengd koor St. Caecilia, verzorgden het muzikale gedeelte van de viering waarvoor we ze oprecht dankbaar zijn.

Lees meer

Priesterwijding Javier Acuña Acuña

wijding xavier acunaDiaken Javier Acuña Acuña is zater­dag­mid­dag 12 sep­tem­ber 2020 middels handopleg­ging en gebed door de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, tot pries­ter gewijd. Hoofd­cele­brant was Mgr. Hendriks en emeritus bis­schop Mgr. Punt was een van de con­cele­branten.

Vanwege de corona­maat­re­ge­len kon de familie van Javier in Chili de plech­tig­heid niet fysiek aanwe­zig zijn, maar dankzij Ka­the­draal TV de Eucha­ris­tie­vie­ring en wij­ding wel online volgen.

Mgr. Hendriks heeft zijn homilie op Arsacal.nl gezet zodat hij nog eens rus­tig nagelezen kan wor­den.

Thema-avonden van Jona Lendering - Westfriese Ekklesia

“Ontstaan van het Christendom” op woensdagen 30-09-20, 14-10-20 en 21-10-20.

Drie lezingen over het ontstaan van het Christendom door Jona Lendering. Aanvang 20.00 uur

Welbeschouwd is het vreemd dat joden en christenen gescheiden godsdiensten zijn. Het christendom is immers ontstaan als een joodse sekte. In deze cursus proberen we te onderzoeken hoe dat zo heeft kunnen komen. Het gaat dus over het pluriforme jodendom uit de tijd dat de Tempel in Jeruzalem er nog was, over de verwoesting van die tempel, en over de wijze waarop rabbijnen en bisschoppen nieuwe religieuze structuren hebben opgebouwd.

Lees meer

Een kennismaking met pastoor Samuel Marcantognini

Op een herfstige laatste zondagmorgen van augustus mocht ik namens onze parochie St. Franciscus Xaverius pastoor Samuel Marcantognini (49) welkom heten bij aanvang van de eucharistieviering. We mogen hem, op eigen verzoek, gemakshalve pastoor Samuel noemen. Hij is pastoor van de Matteüsparochie in Hoorn (Zwaag) en tevens administrator van de samenwerkende regioparochies in Westfriesland Zuid-Oost en ook Deken van het Dekenaat Hoorn.

Lees meer

Unieke Creatieve samenwerking tussen Reaching Hand en KSM

04 Aanwijzingen van de regiseurBeide partijen zijn geen vreemden voor elkaar: In de afgelopen jaren zijn er al diverse samenwerkingsverbanden geweest, o.a. op de afgelopen Lichtjesavond (een spektakel in de Zuiderkerk) en ook was het koor meerdere malen een graag geziene gast bij de concerten van het KSM.

Lees meer

Walk of Peace 2020

walk of peaceTijdens de Vredesweek organiseren we op zondag 20 september van 13.00 tot 16.00 uur de Walk of Peace voor de tweede keer in Enkhuizen. Na het succes van vorig jaar besloten we door te gaan. Door de corona-maatregelen passen we de vorm iets aan, maar het belooft een mooie vredeswandeling te worden. In verband met 75 jaar Vrijheid willen we dit jaar ook langs plekken, die hier iets over ‘vertellen’.

Lees meer

Voedselbank

Dag allen,
Door de coronacrisis zijn ook de inzamelingen bij de kerken stil gevallen omdat het bezoek aan de is geminimaliseerd. Toch zijn wij als voedselbank nog steeds door de kerken op diverse wijze ondersteund met schenkingen om de klanten van de voedselbank wekelijks een goed gevuld voedselpakket te kunnen uitdelen.Daar zijn we jullie zeer dankbaar en erkentelijk voor. Het is mooi om te ervaren dat ook in moeilijke tijden de kerken betrokken blijven bij hun medemens in West Friesland.en de voedselbank blijven ondersteunen.

Lees meer

Sint Gerardus kalender

De Sint Gerardus kalender is weer verschenen. Dagkalender met feest- en gedenkdagen, spreuken en grapjes, bezinning en inspiratie. Met de aankoop ondersteunt U het missie- en ontwikkelingswerk van de paters  van Wittem.
Inclusief schild € 7,95
Afhalen bij Willy Rood, Hoofdstraat 152, Bovenkarspel, tel: 511945.

Verandering in de locatie Poolse vieringen

Sinds 1 maart 2020 zijn er geen vieringen meer in de Theresiakapel in Hem.

Elke zondag om 9.30 uur is er een Eucharistieviering in het Pools in de RK.Kerk, O.L.Vrouwe Visitatie, Oosterblokker,  Oosterblokker 68, 1696 BJ  OOSTERBLOKKER
Pastoor Andrej Szczepaniak is de pastoor van de Poolse Parochie.

Lees meer

Weekendvieringen vanaf 1 september

Per 1 september 2020 gaat het zaterdag-zondagschema van de weekendvieringen veranderen! Dit betekent voor het eerstvolgende halfjaarrooster het volgende:

In de maanden september, november en januari-2021 is er een viering op zondagochtend in de parochies: Bovenkarspel, Enkhuizen en Venhuizen

In de maanden oktober, december en februari-2021 is er een viering op de zaterdagavond in de parochies: Bovenkarspel, Enkhuizen en Venhuizen

Lees meer

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952