• Kerkgebouw van de Franciscus Xaverius parochie
 • Kerkruimte

 • Koffiezaal

 • Koren van de Franciscus Xaveriusparochie

  Koren

 • Levensboom

 • Basisschool de Hoeksteen

  Basisschool de Hoeksteen

 • Basisschool Pancratius

  Basisschool Pancratius

 • Kerkgebouw van de Franciscus Xaverius parochie

Van harte welkom op de website van de Franciscus Xaverius parochie in Enkhuizen.

U vindt hier alle informatie over onze parochie.
De weekendvieringen vinden in de regel plaats op zaterdagen om 19.00 uur of op zondagen om 10.00 uur.  Er is 1 viering per weekend, per maand wisselend op zaterdag of zondag. Hiernaast ziet u een overzichtje van de aankomende vieringen.

19 juni
DOPviering
Datum 19.06.2021 19:00 - 20:00
26 juni
Eucharistieviering
26.06.2021 19:00 - 20:00
3 juli
Eucharistieviering
03.07.2021 19:00 - 20:00
11 juli
WoCoviering
11.07.2021 10:00 - 11:00
18 juli
DOPviering
18.07.2021 10:00 - 11:00

Corona

Vanaf 5 juni zijn de regels versoepeld. Meer informatie hierover.

Mist u informatie? Kerkelijke  updates i.v.m. Corona vindt u naast deze website ook op de website van Mgr. Hendriks ,de website van het bisdom Haarlem/Amsterdam  en de regiowebsite WestfrieslandZO!

Nieuws

Grootseminarie wo 9 juni om 20.30 uur bij RTL4

Geschreven op: 8 juni, 2021

Kijktip!
Op woensdag 9 juni om 20.30 uur zal Het Grootseminarie in Heiloo op TV komen bij het RTL 4 programma De Bauers: bestemming onbekend.

Activiteiten van JONG bisdom Haarlem-Amsterdam

Geschreven op: 8 juni, 2021

Genderblender & Rekifreak -11 juli in Heiloo

Op zondagochtend 11 juli is er een open ochtend met een lezing rondom identiteit. Welke verschillen doen ertoe en welke juist niet! Biomedisch ethicus Elisa Garcia en filosofe Annette van der Elst geven over dit thema inleidingen en een workshop. 9.00 uur H. Mis
Start programma 10.00 uur, einde 12.30 uur
Aanmelden: www.themissionaryschool.nl/genderblender

Tienerkamp BreakOut 12-16 juli

Musical Ruth

Geschreven op: 8 juni, 2021

Ruth aalsmeerderbrugRuth – de KISI familiemusical – gaat na één jaar corona-uitstel in september 2021 in première.

Het prachtige bijbelverhaal dat ook wel de ‘parel van het Oude Testament’ wordt genoemd, zal op 19 september in ’s-Hertogenbosch in première gaan en daarna onder andere op 25 september in ons bisdom in Aalsmeerderbrug worden opgevoerd.

Ruth is een sprankelend verhaal over een jonge vrouw die alle grenzen overwint en een nieuwe start aandurft.

Corona maatregelen per 5 juni 2021

Geschreven op: 7 juni, 2021

Met ingang van 5 juni aanstaande verhogen de bis­schop­pen dit aantal van 30 naar 50. Voor grotere kerk­ge­bouwen met meer dan 300 reguliere zit­plaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zit­plaatsen kan wor­den benut. In kerk­ge­bouwen met meer dan 1.000 reguliere zit­plaatsen kunnen maximaal 250 personen wor­den toe­ge­la­ten. Voor alle kerk­ge­bouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerk­gan­gers alleen kunnen wor­den toe­ge­la­ten als de gelo­vi­gen onderling an­der­halve meter afstand kunnen hou­den. Ook de andere basis­regels uit het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’, zoals bij­voor­beeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gel­den.

Aanmelden voor vieringen!

Geschreven op: 4 mrt, 2021

telefoonBeste parochianen,
Met het oog op de komende kerkelijke feestdagen zoals de Kruisweg, Palmpasen, Paaswake en 1e Paasdag maar ook voor alle overige vieringen willen wij nog een keer onder uw aandacht brengen dat het verplicht is om u vooraf aan te melden voor het bijwonen van een viering. Dit is omdat er per viering slechts 30 personen aanwezig mogen zijn. 

U kunt zich aanmelden door op vrijdagmiddag tussen 12.00 en 17.00 uur te bellen met onze koster Mw. Frouwke Maring. Telefoon 06-42 34 99 32

Dank-u-wel van kapelaan Piets

Geschreven op: 3 mei, 2021

Lieve parochianen en andere betrokkenen, Middels deze weg wil ik jullie allemaal bedanken voor de vele blijken van steun tijdens mijn ziekte. Tweemaal reeds werd ik getest op covid-19, maar ik bleek het virus NIET onder de leden te hebben. Misschien was het toch gewoon een normale, maar zware griep. Vervelend is wel dat mijn energiepeil maar traag op het oude niveau terugkeert.

Diakenwijding Wim Zürlohe

Geschreven op: 7 apr, 2021

Op 2e Paasdag, 5 april, werd Wilhelmus Antonius Maria Zürlohe, bij ons beter bekend als Wim, tijdens een pontificale eucharistieviering door handoplegging en gebed door Mgr. J. Hendriks, bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, gewijd tot diaken. De plechtigheid vond plaats in de St. Martinuskerk in Bovenkarspel en Ton en ik vonden het een eer daarbij uitgenodigd te zijn en zo onze Franciscus Xaverius parochie te kunnen vertegenwoordigen.

Diaken Wim Zürlohe

Geschreven op: 7 apr, 2021

“Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat gij gebiedt. Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.”

Maandag 5 april tweede paasdag ben ik in de St Martinuskerk door Mgr. Hendriks tot diaken gewijd. Met grote vreugde zal ik aan deze dag blijven denken. Vreugde om de mooie viering met prachtige zang van het gemengd kerkkoor. Vreugde ook om inzet van zo velen vrijwilligers in de parochie die meegewerkt hebben om deze viering tot dit feest te maken. Hier past veel dank van mij aan jullie allen van de Martinusparochie.

Pinksteren

Geschreven op: 20 mei, 2021

Het gebeurt tegenwoordig regelmatig dat een nieuw product op de markt wordt gebracht: er wordt dan gezegd dat er een nieuw model mobiele telefoon of auto, enz. wordt gelanceerd. En dat maakt veel mensen nieuwsgierig. Mensen zijn in het algemeen geïnteresseerd in nieuwigheden.

Zoiets moet er ook op het eerste Pinksterfeest gebeurd zijn. Pinksteren is de “lancering” van de Kerk in de wereld. De leerlingen van Jezus, voorheen bevend van angst ondanks het feit dat ze de verrezen Heer hadden gezien, krijgen de gave van de Heilige Geest en treden naar buiten vol energie en overtuiging. Ze zijn niet meer bang en verkondigen Gods grote daden, de verrijzenis van Christus en de vergeving van de zonden. Zij schromen niet om te getuigen. Er is werkelijk iets nieuws onder de zon!

Pinksteren 2021

Geschreven op: 7 mei, 2021

“Het was in enen tsinksendage
dat beide bos ende hage
met groenen loveren waren bevaan.”
Vertaling: Het was op een Pinksterdag dat bomen en hagen uitliepen met jong blad.

Aan deze prachtige versregels in het Middelnederlands moet ik ieder jaar weer denken rond of op Pinksteren. De tekst komt uit “van de vos Reinaart” en is geschreven rond 1265. Het gaat over hoe de koning, geïnspireerd door de Geest, al zijn volgelingen bij elkaar roept om eens van hen te horen hoe het hen is vergaan het afgelopen jaar en dan natuurlijk de goede momenten, maar ook de knelpunten. Zo’n hofdag is dus iets wat wij vandaag de dag een functioneringsgesprek zouden noemen! Degene die aan het roer staat en aldus het beleid bepaalt wil weten of het beleid nog goed gaat of dat het misschien wel bijgestuurd moet worden. Net als in de parochie of een bedrijf is er een plan van aanpak en hoe halen we samen het beoogde resultaat. Zo'n hofdag had als belangrijkste doel de orde en vrede in het koninkrijk te bevestigen en zo mogelijk te verstevigen. Net als vergaderingen en gesprekken van en met een parochiebestuur dus.

Contact!

Geschreven op: 5 feb, 2021

kaartjeKent u iemand die eenzaam is in deze bijzondere tijd? Misschien kunt u eens een kaartje sturen, bellen of een praatje maken, al is het maar aan de voordeur.

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952

IMG_8701.jpg