• Home
  • Nieuws
  • Nieuwsarchief
  • Open monumentendag 10 en 11 september 2016 van KIDS (Kerk In De Stad)

Open monumentendag 10 en 11 september 2016 van KIDS (Kerk In De Stad)

iconen symbolen

Het Open Monumentenweekend valt dit jaar op 10 en 11 september.

Het thema luidt: Iconen & Symbolen

De werkgroep van de Raad van Kerken in Enkhuizen, KIDS (Kerk In De Stad) heeft voor dit weekend weer diverse plannen bedacht, aansluitend op het thema en uitgevoerd in de diverse deelnemende gebouwen. Dat zijn dit jaar de Oud-Katholieke kerk (Breedstraat 84), de Zuiderkerk (Zuiderkerksteeg 1), de Doopsgezinde Kerk (Venedie 17), de Evangelisch- Lutherse kerk (Breedstraat 40), het gebouw van CGVK Levend Water (Wegje), het gebouw van de GVAC ( Nieuwstraat 14) en de Rooms-Katholieke kerk op hun nieuwe locatie aan het Kwakerspad. Hoe ziet dit jaar het programma eruit?

10 september

Genoemde gebouwen zijn die dag voor bezichtiging geopend van 11.00 – 16.00 uur, behalve het gebouw van de Gemeente van Apostolische Christenen (GVAC) aan de Nieuwstraat. In de Zuiderkerk is er ‘s middags afwisselend orgelspel te beluisteren van organist dhr Jan Spijker en uitleg van de plafondschilderingen door mw Gerda Wierda. In de Zuiderkerk is ook een expositie te zien geïnspireerd op de plafondschilderingen. Deze expositie is overigens tot Advent in de Zuiderkerk te bewonderen.
In de Doopsgezinde kerk kunt u een schilderijen-expositie van de kunstkring ‘Paulus Potter’ bezichtigen. Deze expositie is gebaseerd op het jaarthema ‘Iconen & Symbolen’ en toont gevarieerd werk met o.a. Initialen (verluchte letters). Ook is er in de Doopsgezinde kerk een wandafbeelding te zien – een soort ‘doopwegstatie’- , waarin de symboliek van (doop-)water wordt verbeeld.

FilippusFilippus doopt de kamerling (afbeelding Kees de Kort/NBG)
In de Evangelisch-Lutherse is een tentoonstelling van symbolen van de kerk te zien. Het gebouw van CGVK Levend Water is ook geopend. Water in al haar hoedanigheden is een krachtig symbool in de bijbel. Bij Levend Water zal dit symbool ‘levend verbeeld’ worden: laat je verrassen! Ook is in dit kerkgebouw gelegenheid om bijbelse taferelen vorm te geven met legostenen.
De Rooms-Katholieke kerk heeft een nieuw thuis gevonden aan het Kwakerspad: daar is een expositie van zo’n 40-tal iconen te bewonderen.

11 september

Om 14.00 uur wordt in de Kath.-kerk aan het Kwakerspad gestart met een informatieve en meditatieve wandeling, eindigend om ca. 15.30 in hetzelfde gebouw. Met een routebeschrijving in de hand en wat vragen voor onderweg kunnen de deelnemers twee-aan-twee onderweg gaan. Er valt veel te zien en te leren tijdens de wandeling en ook kan aan de hand van de vragen over en weer een diepere laag aangeboord worden. De route gaat langs gevelstenen, geveldecoraties, bijzondere hekken etc.

oude gevelstenen enkhuizen

In de Doopsgezinde Kerk, de Zuiderkerk en het kerkgebouw van CGVK Levend Water, waar men al wandelend even naar binnen kan lopen, is hetzelfde programma als de dag ervoor (zie 10 september). In het gebouw van de GVAC, Nieuwstraat 14, zal het accent liggen op verschillende kruisvormen en hun betekenis. Daar is gelegenheid voor reflectie en reactie: wat betekent het/een kruis voor u, voor jou?

Om 15.30 uur worden de wandelaars weer terug verwacht voor koffie/thee in de Rooms-Kath. Kerk. Om 16.00 uur vindt er een afsluitende vesper plaats, waarbij muziek en zang te beluisteren zal zijn. Voorganger in de vesper is pastoor Peter Peelen; er zal gezongen worden door het middenkoor Joyful Spirit. U bent allemaal van harte uitgenodigd bij deze vesper, ook wanneer u niet deelgenomen hebt aan de wandeling.
De Zuiderkerk is van 12.00 – 17.00 uur geopend, de Doopsgezinde kerk van 10.00 – ca 16.00 uur. De Evangelisch- Lutherse kerk is op 11 september niet open voor bezichtiging.

We verwachten dat Enkhuizen en ook de dit jaar deelnemende kerkgebouwen zich zo weer van hun beste kant zullen laten zien, waarbij we hopen op goede weersomstandigheden. Kom langs, kom kijken, kom meewandelen: iedereen is van harte welkom!
Namens KERK IN DE STAD, Raad van Kerken, Enkhuizen
Edith Garms-Oppedijk
1 juli 2016

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952