Ik moet jullie iets vertellen...

Bericht van diaken Randy Simileer:
Zoals jullie vast zullen hebben meegekregen zijn er de laatste jaren een aantal wijzigingen geweest in de wijze waarop wij in de Regio West-Friesland ZO! Kerk zijn.
We zijn van zes totaal op zichzelf staande parochies samengekomen in een Personele Unie (een samenwerkingsverband) waardoor we elkaar als parochies stap-voor-stap beter leren kennen. Maar ook binnen het pastoresteam zijn er wijzigingen geweest. Zo moesten wij helaas afscheid nemen van pastor Karregat en pastor De Jong. Zo zijn de pastoraal werkers binnen de parochies met pensioen gegaan, al zijn zij nog bij de regio betrokken. We hebben collega-diaken Post vorig jaar november in ons midden mogen verwelkomen, naar tevredenheid van velen. Na al deze veranderingen zou het goed geweest zijn dat –wat het pastorale personeel betreft- er wat meer rust in de tent zou komen. Maar helaas moet ik jullie toch melden dat er nog een verandering zit aan te komen. En dat betreft mijn eigen persoon.

Dit jaar, vlak voor de zomervakantie, heeft ons bisdom met mij contact opgenomen, omdat er voor mij een benoeming in een andere regio mogelijk was, dichter bij huis: de regio ‘Groot Hilversum’. Gezien de afstand en de reistijd wist ik dat mijn benoeming in West-Friesland niet vele jaren zou gaan duren. Na het contact met het bisdom zijn er gesprekken gevoerd, voor en nadelen zijn tegen elkaar afgewogen en uiteindelijk heb ik het besluit genomen deze nieuwe benoeming te aanvaarden. Dat betekent dat 31 december 2016 de laatste dag zal zijn dat ik in West-Friesland actief zal zijn en ik per 01 januari 2017 mijn roeping als diaken in ‘t Gooi zal vervolgen.

Jullie mogen weten dat dit besluit mij zwaar valt.
Aan de ene kant ben ik blij om de nieuwe uitdaging die mij geboden wordt en omdat mijn reistijd aanzienlijk korter zal zijn en ik ook vaker en samen met mijn gezin de zondagsvieringen zal kunnen beleven. Maar aan de andere kant vind ik het erg moeilijk dat ik het mooie, Westfriese volk, deze regio en prachtige parochies, met al die goede en trouwe vrijwilligers ga verlaten. Als diaken zet ik me in om Gods Volk (en dat zijn jullie!) te begeleiden op de weg van het geloof. Ik heb zovelen van jullie persoonlijk leren kennen: We hebben in die vier jaar zoveel met elkaar mogen meemaken! Maar zo gaat dat: De tijd dat een pastorale kracht dertig jaar of meer op één plek bleef werken liggen achter ons. De pastores en vooral de jongere pastores worden vaker gerouleerd om hun verdere ontwikkeling te stimuleren en dat is niet verkeerd. Maar al met al was het een moeilijk besluit dat genomen moest worden en ik kan me voorstellen dat het voor jullie voelt als een donderslag bij heldere hemel, dat hebben velen mij ondertussen al kenbaar gemaakt.

Maar er is ook positiever nieuws, want waar er een pastorale kracht weg gaat, moet er –vooral in deze grote regio- ook een ander worden benoemd. En dat is gelukt!
Per 01 januari 2017 zal de regio West-Friesland ZO! en in het bijzonder de Sint-Martinus- en de Heilige Nicolaasparochie een nieuwe priester in haar midden verwelkomen! Het betreft een jonge priester, hij is 40 jaar oud en erg enthousiast! Zijn naam is Pawel Banaszak. Bovendien is het goed dat er een priester bij komt! In een regio van 6 parochies beschikken we momenteel maar over één priester die fulltime werkzaam is: pastoor Peelen sj. Om de zes parochies –vooral waar het de Eucharistie, de Biecht en de Ziekenzalving betreft- goed te kunnen bedienen is een tweede priester zeer welkom.
De nieuwe priester zal zich te zijner tijd aan jullie voorstellen en hij zal zich ook al vóór 01 januari her en der laten zien. Op 30 oktober wordt hij in de regioviering in Venhuizen voorgesteld en in januari officieel door pastoor Peelen sj geïnstalleerd. In december zal ik samen met hem, zowel in Bovenkarspel als in Lutjebroek een viering leiden.

Al met al weer een grote verandering die op stapel staat en die veel extra werk voor de parochieraden met zich mee brengt. Maar we gaan ons ook voorbereiden op Sint Maarten, Sinterklaas en het Kerstfeest. De weg daar naartoe mogen we samen gaan en ik kan jullie vertellen dat ik daar extra van zal gaan genieten!

Hartelijke groeten en Gods Zegen,
Diaken Randy Simileer

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952