Allerzielen viering

R.K. Begraafplaats OranjestraatAllerzielen 19.00u Viering in de kerk. 19.45u openstelling van onze begraafplaats.

Donderdag 2 november is het Allerzielen. Op deze dag herdenkt de katholieke kerk de overleden gelovigen. Op deze avond is er om 19.00u een eucharistieviering in onze kerk Kwakerspad 3. Pater Peter Peelen sj zal daarin voorgaan. Bij de gedachtenis van de overledenen brengt men alle parochianen van het afgelopen jaar, één voor één, naam voor naam, in herinnering. Telkens wanneer er een naam genoemd wordt, steekt men een kaars aan. Na afloop van de viering kan men gezamenlijk, of individueel, een bezoek brengen aan ons kerkhof aan de Oranjestraat.

De kosters hebben geprobeerd om de begraafplaats in de juiste sfeer te brengen, samen met de beheerder van onze begraafplaats. Er is ook een stilteruimte ingericht. Om even aan uw dierbare en andere gestorvenen te denken. Ook kunt u in gesprek gaan met andere betrokkenen en het verdriet met elkaar delen. Aan u zal bij het betreden van de begraafplaats een devotielicht worden aangeboden die u dan kan neerzetten bij uw dierbare. Er zal u ook een kopje koffie of thee worden aangeboden.
Houdt u er rekening mee: er zijn geen toiletten en er is geen fietsenstalling.

ALLERZIELEN
Stil staan bij wat we verloren ooit door de dood van ons ontrukt
Een dag terug kijken met weemoedig verlangen
’n Sombere dag even weer te voelen die heftige pijn om hen die we verloren zijn
Even stil blijven staan om opnieuw te bezinnen en ondanks alles weer te gaan

Foto: Henk Visser Fotografie

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952