Palmzondagviering

In Kontak staat dat in deze viering (op zaterdag 23 maart) wordt gezongen door het Gemengd Koor. Dat moet echter zijn: het Jongerenkoor Reaching Hand.

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952