Pinksteren 2021

“Het was in enen tsinksendage
dat beide bos ende hage
met groenen loveren waren bevaan.”
Vertaling: Het was op een Pinksterdag dat bomen en hagen uitliepen met jong blad.

Aan deze prachtige versregels in het Middelnederlands moet ik ieder jaar weer denken rond of op Pinksteren. De tekst komt uit “van de vos Reinaart” en is geschreven rond 1265. Het gaat over hoe de koning, geïnspireerd door de Geest, al zijn volgelingen bij elkaar roept om eens van hen te horen hoe het hen is vergaan het afgelopen jaar en dan natuurlijk de goede momenten, maar ook de knelpunten. Zo’n hofdag is dus iets wat wij vandaag de dag een functioneringsgesprek zouden noemen! Degene die aan het roer staat en aldus het beleid bepaalt wil weten of het beleid nog goed gaat of dat het misschien wel bijgestuurd moet worden. Net als in de parochie of een bedrijf is er een plan van aanpak en hoe halen we samen het beoogde resultaat. Zo'n hofdag had als belangrijkste doel de orde en vrede in het koninkrijk te bevestigen en zo mogelijk te verstevigen. Net als vergaderingen en gesprekken van en met een parochiebestuur dus.

Besturen doe je omdat je hart er ligt, je er gewoon goed in bent of omdat je je parochie de juiste kant op wilt sturen/ houden. Gaat het met kennis en liefde, dan mag je er op vertrouwen dat de Heilige Geest haar steentje bijdraagt. Ook in de parochie bidden en hopen wij op vele groene blaadjes aan de boom des geloofs. Denk aan vrijwilligers, mensen die zich aanbieden voor de Kerkbalans, maar ook dopelingen, communicantjes en vormelingen vormen samen het uitbottende groen aan de stam en takken van een Rooms-Katholiek geloof dat al eeuwen standvastig overeind blijft. De wat donkerder gekleurde bladeren zijn zij die heel trouw al langere tijd toewijding en liefde stoppen in de parochie en de Kerk.

Pinksteren als woord komt uit het Grieks en betekent “simpelweg” de vijftigste dag na Pasen. De dag waarop de heilige Geest vanuit de hemel neerdaalde op de apostelen en hen vervulde van het goddelijk vuur. Zij kunnen dan spreken in alle talen der wereld en aldoende alle volkeren bereiken met het Evangelie, de liefdesboodschap van God.

Koningen en bestuurders kunnen wij niet allemaal zijn, maar wel mogen wij allen dragers van de Heilige Geest zijn, ons geloof uitstralen naar anderen en ons blijvend inzetten voor vrede, vriendschap en respectvol omgaan met de schepping.

Zalig Pinksteren!

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952

IMG_8701.jpg