Donatie vormelingen

Op 08 juli jongsleden ontving stichting Leergeld West-Friesland een bedrag van € 350,-- van U met als omschrijving: Vormelingen Grootebroek, Bovenkarspel en Enkhuizen.

Wij willen U en uw parochiegenoten via deze weg hartelijk bedanken voor deze prachtige donatie ten bate van de doelstellingen van Stichting Leergeld West-Friesland.

Onze Stichting probeert, zoals bij U bekend, te voorkomen dat leerplichtige kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een zeer laag inkomen in een sociaal isolement terecht komen. Onze stichting doet dit heel concreet door voor deze kinderen de ouderbijdrage, schoolreisje, werkweek, sport, muziek/danslessen of een tweedehands fiets te betalen. Daarvoor is onze Stichting geheel afhankelijk van subsidies en sponsorgelden.

In 2020 zijn 746 kinderen uit 461 gezinnen door onze Stichting ondersteund met één of meer toekenningen. In een jaar kunnen per kind meerdere verschillende soorten aanvragen gehonoreerd worden, waardoor het aantal toegekende aanvragen substantieel hoger is dan 746.

Donaties zijn zeer welkom om alle gezinnen die bij ons aankloppen voor de hierboven genoemde steun te kunnen helpen. Uw bijdrage is dan ook bijzonder welkom en wordt in grote dank aanvaard.

Met vriendelijke groet,
namens Stichting Leergeld West-Friesland

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952

IMG_8701.jpg