Choral Evensong 19 juni 2022

Op zondag 19 juni, om 5 uur 's middags, zingt de Martinus Cantorij een Choral Evensong in de Zuiderkerk te Enkhuizen.

De Martinus Cantorij bereidt zich, onder leiding van haar nieuwe dirigent Bas Halsema, in deze maanden voor op een bezoek in oktober a.s. aan de kathedraal van York, de York Minster. Het koor van de York Minster zelf heeft dan vakantie en de Martinus Cantorij neemt een aantal van de diensten waar.

York Minster is één van de belangrijkste kathedralen in Engeland. De Martinus Cantorij heeft inmiddels in een heel aantal kathedralen gezongen, onder meer in de Westminster Abbey en St. Paul’s Cathedral. York Minster stond nog op het verlanglijstje. Het is, zeker voor de leden van de Cantorij, heel bijzonder om te zingen op plekken waar al eeuwenlang Choral Evensongs worden gezongen.
In al die eeuwen is er heel veel muziek gecomponeerd voor deze gezongen diensten. Zondag 19 juni zingt de Martinus Cantorij muziek die zij ook in York zal zingen: van de 16e-eeuwse Thomas Tallis tot de 20e-eeuwse John Ireland.

De Martinus Cantorij is één van de eerste koren in Nederland die zich hebben gespecialiseerd in het zingen van deze Anglicaanse kerkmuziek. Sinds het begin van de jaren 80 van de twintigste eeuw is er in ons land een toenemende belangstelling voor deze muziek. En - net als de Mattheus Passie van J.S. Bach - trekt een klassieke Choral Evensong velen, ook wie niet tot de reguliere kerkgangers behoren.
De combinatie van hoge kwaliteit muziek en meditatieve diepgang weet mensen te raken.

Zondag 19 juni om 17 uur in de Zuiderkerk. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

 cantorij martinsu 2022

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952


Copyright ©  Digital-Dreams Webdesign
Alle rechten voorbehouden.