Skip to main content

Sacramentsprocessie Edam 2023, zondag 11 juni

DUC IN ALTUM!
Op zondag 11 juni willen we de traditie voortzetten, begonnen vorig jaar t.g.v. de 175e jubileum jaar van de wijding van onze Nicolaaskerk te Edam, om achter de Allerheiligste Sacrament te lopen door de straten van Edam.

Ondanks de perplexiteiten en onzekerheid van sommigen, mij inbegrepen, kregen wij daarna mooie reacties daarover zo dat wij dachten: volgend jaar proberen wij het weer, misschien in Volendam? Er kwamen parochianen uit onze Franciscusparochie, maar ook uit Volendam en Purmerend. Toen de optie Volendam was gestrand, wilden we dat weer in Edam organiseren.

processie edamLopend door de straten van Edam, willen we weer langs de staties lopen die historisch met het kerkelijk leven in Edam verbonden zijn. Vorig jaar hadden we als thema de 5Vs: Vrijheid, verbondenheid, verdraagzaamheid, vrede en verscheidenheid. Dit jaar willen we de aandacht leggen op Caritas en de 7 werken van Barmhartigheid.

Onze Verrezen Heer Jezus Christus loopt met ons mee zoals toen met de twee leerlingen van Emmaus (Lc 24, 13-35) en zet ons in beweging. Duc in altum! Vaar naar het diepe! (Lc 5,4). Met deze woorden van Jezus naar Petrus en de apostelen, spoorde de heilige paus Johannes Paulus II in 2004 ons als jongeren van toen om niet bang te zijn. Vertrouw je leven, je verleden, je heden en je toekomst aan God toe. Petrus en zijn gezellen vertrouwden op Christus woord en wierpen de netten uit. En een grote wonderbaarlijke visvangst volgde.

Ik ben ervan overtuigd dat Jezus’ aanwezigheid en werkzaamheid onder ons veel wonderen kan verrichten nog steeds: verbinding, nabijheid, zorg voor elkaar, verzoening, hoop. Er is verdieping nodig, die vrucht is van een nederige, zoekende ziel. Vaak kunnen we teleurgesteld raken, hulpeloos, radeloos, wanhopig. Meester, wij hebben niets gevangen, velen hebben de Kerk en het geloof de rug toegekeerd, anderen zijn onverschillig of hebben een afkeer van wat de Kerk leert en viert, kerken sluiten, weinig interesse, zo weinig ouders die hun kinderen nog dopen, zo weinig kinderen die naar Gods Woord luisteren, de sacramenten ontvangen, jongeren durven niet meer te trouwen, zo weinig die nog biechten, zelfs een kerkelijke begrafenis is niet meer nodig. Wat dan? Wat moeten we doen, Heer? Duc in altum. Heb vertrouwen, Ik ben met jullie tot aan het einde van de wereld (Mt 28, 16-20). Zo beloofde Jezus zijn Kerk op Hemelvaart. God wil ons zijn Heilige Geest schenken zoals toen op Pinksteren. Durven we dat nog te vragen? Daarvoor te bidden? Hopelijk kan deze Sacramentsprocessie Edam 2023 mensen van heinde en ver trekken en bewegen, uiterlijk en innerlijk. Gods Liefde spoort ons tot werken van barmhartigheid. Deze bereidheid is essentieel voor ons bestaan als kerkgemeenschap. Wee mee als ik het Evangelie niet verkondig! (1Kor 9, 16)

Locatie: Nicolaaskerk te Edam, Voorhaven 124 1135 BV Edam
De Heilige Mis begint zoals altijd om 10 uur. Daarna is er een samenzijn met koffie, thee en wat lekkers. De processie begint om 12 uur. Communicanten en vormelingen, alsook kinderen en jongeren uit de regio, iedereen jong en oud, zijn van harte welkom om feestelijk gekleed mee te lopen. Rond 13 uur sluiten we af met een Sacramentslof en aanbidding.

Gods zegen! God houdt heel veel van u!
Mede namens deken Marcelo Salao Rocha, pastoor Paul Stomph, diaken Henk Bak en diaken Thom van der Woude,
Kapelaan Mario Agius.