Kerkendag 2015

Op zondag 18 januari is de oecumenische kerkendag in de Zuiderkerk, aanvang 10.00 uur. Voorgangers: Pater P. Peelen sj en de voorganger van de Lutherse kerk.

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952