Verslag Kerkennacht

Diaconale dilemma’s en pastorale praktijken

Dit is een verslag van de Kerkennacht 2015 te Enkhuizen en misschien denkt u: wat heeft die titel nu met de kerkennacht te maken? Ik kan u verzekeren: alles.

De “kerkennacht” is een tweejaarlijks festijn waarop de plaatselijke kerken proberen alles uit de kast te halen om zich te presenteren aan ieder die maar kijken wil. Geen kerkelijk onderonsje maar een open deur voor iedereen en …... een voor iedereen te bevatten verhaal. En daar, moeten we eerlijk bekennen, ontbreekt het nog al eens aan. Maar deze avond was laagdrempelig, voor ieder toegankelijk, en voor ieder was er wel iets te beleven: zang, ballet, schetterende fanfares, vrolijk fluit- en vioolspel, een paar enthousiaste, persoonlijk getinte verhalen en een hoek waar kerken gezamenlijk lieten zien waar ze mee bezig zijn: zorg voor de jeugd, zorg voor de eigen schaapjes en zorg voor de mensen rondom. En ook typisch “eigen” dingen: rituelen.
Zorg voor de mensen rondom leidde tot diaconale dilemma’s ”we hebben geld om drie mensen te helpen en we hebben van vier mensen een hulpvraag. Wat zou U doen? Kiest u voor hulp aan een vluchteling, aan een drugsverslaafde, aan een dakloze of aan een alleenstaande moeder met twee kleine kinderen?” Kiest u maar!
Zorg voor de ander is niet altijd materiële zorg, maar ook immaterieel: mensen kunnen zitten met vragen over de zin van het leven, over hun toekomst, over zorgen om hun kinderen of gewoon met behoefte aan even belangstelling. Hoe ga je daar mee om als iemand met zulke vragen op jouw pad komt maar ook: hoe organiseer je als gemeenschap dat zulke vragen worden opgevangen. Dan blijken er werelden van verschil tussen kerkgemeenschappen en is er nog veel van elkaar te leren.
Zo’n 350 mensen bezochten de kerkennacht 2015 in Enkhuizen in de Westerkerk. Wat ze er zagen? De kerk binnenste buiten!
Kees van Zijverden

    

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952