Pinksteren

Het gebeurt tegenwoordig regelmatig dat een nieuw product op de markt wordt gebracht: er wordt dan gezegd dat er een nieuw model mobiele telefoon of auto, enz. wordt gelanceerd. En dat maakt veel mensen nieuwsgierig. Mensen zijn in het algemeen geïnteresseerd in nieuwigheden.

Zoiets moet er ook op het eerste Pinksterfeest gebeurd zijn. Pinksteren is de “lancering” van de Kerk in de wereld. De leerlingen van Jezus, voorheen bevend van angst ondanks het feit dat ze de verrezen Heer hadden gezien, krijgen de gave van de Heilige Geest en treden naar buiten vol energie en overtuiging. Ze zijn niet meer bang en verkondigen Gods grote daden, de verrijzenis van Christus en de vergeving van de zonden. Zij schromen niet om te getuigen. Er is werkelijk iets nieuws onder de zon!

Lees meer: Pinksteren

Hemelvaart is geen kwestie van ruimtevaart

Op het eerste gezicht is hemelvaart een vreemd feest.
Jezus gaat weg, hij verdwijnt van de aarde zo lijkt het, en in plaats dat we bedroefd zijn over zijn afwezigheid hebben we van zijn hemelvaart een feestdag van gemaakt. Maar bij nader inzien is dat toch niet gek. Hemelvaart is geen kwestie van ruimtevaart, van Jezus die zijn armen opheft, opstijgt en dan de dampkring doorboort.

Eigenlijk moet je het omdraaien: het is geen beweging van beneden naar boven maar van boven naar beneden: de hemel daalt neer op de aarde, dankzij Jezus. Maar je moet die hemel op aarde wel kunnen zien, je moet erin geloven en je moet er ook nog eens de handen voor uit de mouwen steken.

Lees meer: Hemelvaart is geen kwestie van ruimtevaart

Roepingenzondag 25 april

De zondag van de goede herder is de jaarlijkse roepingenzondag. Het aantal mannen en vrouwen dat zich inzet om de roeping tot priester, diaken en religieus te volgen, is de afgelopen jaren sterkt verminderd. Laten we blijven bidden dat de Heer nieuwe arbeiders stuurt naar zijn wijngaard.

Lees meer: Roepingenzondag 25 april

5e zondag in de veertigdagentijd

Er zijn van die dingen in het leven waar je doorheen moet. Dat zijn van die dingen die niet gemakkelijk zijn. Ze kosten moeite en ze vragen een uiterste krachtsinspanning van je en heel veel doorzettingsvermogen en moed. Soms sta je in je leven voor zo’n zware opgave…

Lees meer: 5e zondag in de veertigdagentijd

Pasen

In de prachtige sequentie van Pasen Victimae paschalis, wellicht de bekendste Latijnse paashymne, horen wij elk jaar zingen: “Mors et Vita duello conflixere mirando”. Dat wil zeggen: “Dood en Leven streden een wondere strijd”. Dat is Pasen in feite, een geweldige strijd, een cruciale strijd, in de wereld, in de geschiedenis en in het leven van elke mens op aarde. Ook vandaag.

Lees meer: Pasen