Uit de parochie

Maria ten Hemelopneming

Verering

Het katholieke geloof stelt als een dogma dat Maria in de hemel werd opgenomen en bij Jezus Christus is , haar goddelijke zoon. Maria zou Koningin moeten worden genoemd, niet alleen vanwege haar Goddelijke Moederschap van Jezus Christus, maar ook omdat God haar een uitzonderlijke rol heeft gegeven in het werk van eeuwig heil . Het rooms-katholicisme gebruikt de liturgische Latijnse uitdrukking Ora Pro Nobis, “ wat “bid voor ons “ betekent , en leert aanhangers niet om heiligen te aanbidden, maar vraagt (vragen is een vorm van gebed) die heiligen om voor hen te bidden.

Lees meer...Maria ten Hemelopneming

Afscheid kapelaan Acuña

Beste parochianen,
De reden waarom ik u vandaag schrijf, is voor velen van u al bekend, voor anderen zal het een verrassing zijn; per 1 oktober ga ik u verlaten en begin ik in een andere parochie mijn dienst als priester.

Via deze weg wil ik bedanken voor al het goede dat u voor me gedaan hebt. Het zijn - sinds mijn benoeming op 1 oktober 2019 - drie jaren geweest vol nieuwe ervaringen. Ik heb in de periode veel van u geleerd. Ik bewonder uw eerlijkheid en openheid. Het heeft mij erg geholpen.

Lees meer...Afscheid kapelaan Acuña

Van wie wil je de naaste zijn?

Het evangelie van afgelopen zondag over de barmhartige Samaritaan raakte me. Ik zal proberen om uit te leggen waarom.

Een wetgeleerde wil nagaan of Jezus wel juist in de leer is, dus stelt de wetgeleerde Hem de vraag wat hij moet doen om het eeuwig leven te verwerven. Jezus antwoordt hem: ‘Wat hebt u geleerd?

Dit antwoordde de wetgeleerde: “U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste liefhebben als u zelf.”

Lees meer...Van wie wil je de naaste zijn?

Wat is waarheid

Op 22 juni gedenkt de Rooms-Katholieke Kerk de heilige Paulinus van Nola die stierf in 431. Hij was van Spaanse afkomst en had christelijke ouders, maar toch werd hijzelf niet gedoopt. Paulinus doorliep een glansrijke carrière en werd uiteindelijk zelfs gouverneur van het gebied rondom Napels in zuidelijk Italië.

Lees meer...Wat is waarheid

Sacramentsdag

Aanwezig zijn kun je doen op verschillende manieren: je bent slechts lichamelijk aanwezig of slechts geestelijk of beide.
Dat laatste is uiteraard het belangrijkste, zeker voor christenen. Lichamelijk kun je aanwezig zijn zonder er te zijn met hart en ziel. Je kunt in gedachten zijn bij iemand als vriend/vriendin en toch lichamelijk op grote afstand zijn.

Lees meer...Sacramentsdag

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952


Copyright ©  Digital-Dreams Webdesign
Alle rechten voorbehouden.