Bericht van kapelaan Acuña

Beste Parochiaan,

Ik schrijf u bij deze gelegenheid om u een prettige vakantie te wensen. Voor ons allemaal is het een jaar vol nieuwe ervaringen geweest, maar voor velen ook een moeilijke tijd. De pandemie heeft niemand onverschillig gelaten.

Ik wil in het bijzonder één ding benadrukken van het laatste anderhalf jaar. We hebben ervaren dat we niet alleen zijn. We hebben gezien hoeveel goeds er in onze harten is. Keer op keer hebben we een helpende hand kunnen toesteken aan mensen in nood. Door simpele dingen te doen, zoals boodschappen of iemand bezoeken die alleen is en tijdens de lock-down een telefoontje plegen. Goed doen aan mensen in nood, is een naastenliefde die in ieder van ons aanwezig is.

Lees meer: Bericht van kapelaan Acuña

Christina over Thérèse van Lisieux

Lieve parochiaan,

Met dit schrijven neem ik je mee op de weg van de bloemen om ons heen naar een heel bijzondere heilige, Thérèse van Lisieux.

Daarbij wil ik de reis beginnen door jou te bedanken; dank je wel voor de keer dat je mij gedag zei, voor je glimlach zomaar uit het niets. Dank je wel voor het moment van stilte in de Kerk, de keer dat je voor mij gebeden hebt of dat je actief mee deed tijdens de viering. Dank je wel dat je onze broeder of zuster ondersteund hebt aan de andere kant van de wereld. Of de bedelaar, om wat dan ook, dichter bij huis.

Lees meer: Christina over Thérèse van Lisieux

Pinksteren

Het gebeurt tegenwoordig regelmatig dat een nieuw product op de markt wordt gebracht: er wordt dan gezegd dat er een nieuw model mobiele telefoon of auto, enz. wordt gelanceerd. En dat maakt veel mensen nieuwsgierig. Mensen zijn in het algemeen geïnteresseerd in nieuwigheden.

Zoiets moet er ook op het eerste Pinksterfeest gebeurd zijn. Pinksteren is de “lancering” van de Kerk in de wereld. De leerlingen van Jezus, voorheen bevend van angst ondanks het feit dat ze de verrezen Heer hadden gezien, krijgen de gave van de Heilige Geest en treden naar buiten vol energie en overtuiging. Ze zijn niet meer bang en verkondigen Gods grote daden, de verrijzenis van Christus en de vergeving van de zonden. Zij schromen niet om te getuigen. Er is werkelijk iets nieuws onder de zon!

Lees meer: Pinksteren

Hemelvaart is geen kwestie van ruimtevaart

Op het eerste gezicht is hemelvaart een vreemd feest.
Jezus gaat weg, hij verdwijnt van de aarde zo lijkt het, en in plaats dat we bedroefd zijn over zijn afwezigheid hebben we van zijn hemelvaart een feestdag van gemaakt. Maar bij nader inzien is dat toch niet gek. Hemelvaart is geen kwestie van ruimtevaart, van Jezus die zijn armen opheft, opstijgt en dan de dampkring doorboort.

Eigenlijk moet je het omdraaien: het is geen beweging van beneden naar boven maar van boven naar beneden: de hemel daalt neer op de aarde, dankzij Jezus. Maar je moet die hemel op aarde wel kunnen zien, je moet erin geloven en je moet er ook nog eens de handen voor uit de mouwen steken.

Lees meer: Hemelvaart is geen kwestie van ruimtevaart

Roepingenzondag 25 april

De zondag van de goede herder is de jaarlijkse roepingenzondag. Het aantal mannen en vrouwen dat zich inzet om de roeping tot priester, diaken en religieus te volgen, is de afgelopen jaren sterkt verminderd. Laten we blijven bidden dat de Heer nieuwe arbeiders stuurt naar zijn wijngaard.

Lees meer: Roepingenzondag 25 april