Roepingenzondag 25 april

De zondag van de goede herder is de jaarlijkse roepingenzondag. Het aantal mannen en vrouwen dat zich inzet om de roeping tot priester, diaken en religieus te volgen, is de afgelopen jaren sterkt verminderd. Laten we blijven bidden dat de Heer nieuwe arbeiders stuurt naar zijn wijngaard.

In het Bijbelse beeld van de goede herder vind ik alles terug: allereerst de solidariteit met de gemeenschap. We gaan met de gemeenschap, de kudde op pad in goede maar ook slechte dagen. Een priester neemt deel aan het leven van de gemeenschapsleden. Zijn eerste zorg is bruggen bouwen en mensen bij elkaar brengen.  De herder moet niet enkel alleen organiseren maar juist ook mensen naar de groene weiden voeren en hen helpen om bij het helder water te komen en zo de bronnen van het leven te ontsluiten. De priester is aanwezig waar eenzaamheid en pijnlijke breuken zijn, dit persoonlijk contact heeft prioriteit boven vergaderingen. De priester is dus niet alleen met de gemeenschap bezig maar ook heel individueel gericht voor het individuele lid van zijn gemeenschap. Heel belangrijk is dat een priester toegewijd is met heel zijn leven. Heel zijn leven zit in zijn herderschap. Maar de priester is ook een mens dus zullen ze fouten maken. Als gemeenschap kunnen we helpen deze fouten te voorkomen. We als leden van de gemeenschap kunnen ook herder zijn voor elkaar, Jezus zal ons daarbij zeker steunen.

Een priester moet ook veiligheid kunnen creëren, want veiligheid is de basis voor het herstel van geestelijke gezondheid. Belangrijk daarbij is de sociale steun. Talloze onderzoeken hebben aangetoond dat sociale steun de krachtigste bescherming vormt tegen de aanvallen van stress en traumatische ervaringen. Sociale steun is meer dan alleen de aanwezigheid van anderen. Zeer belangrijk is de wederkerigheid: het openstellen waardoor er werkelijk geluisterd kan worden.

Om te zorgen dat we goede priesters hebben, houden en verkrijgen moeten we als gemeenschap bidden en ondersteunen. Kritiek kan soms terecht zijn maar is ook de makkelijke weg, beter is om te helpen op weg naar verandering.

Van bisschop Van Looy (België) citeer ik:

Heer Jezus,
gij hebt ons vrienden genoemd.
Gij hebt ons omhelsd, gezegend, en gezonden
Uw liefde is om lief te hebben,
uw zegen om te zegenen,
uw zending om te verkondigen.
Wij bidden U
laat jonge mensen luisteren naar uw roep.
Antwoorden op uw omhelzing
uw zegen erkennen
aanvaarden gezonden te zijn.

Heer Jezus,
geef ons bewogen christenen,
uw medewerkers.
gehuwd en ongehuwd
religieuzen, priesters, diakens.
Geef dat schroom plaats maakt voor moed
zeker in deze uitdagende tijden,
doe ons ontdekken
hoe mooi het is de levensweg te gaan
in dienst van de Kerk
maar vooral voor de medemens.
Hoeveel vreugde het schept
om het licht van uw gelaat
op ieder mens te doen schijnen.

Wim Zürlohe 

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952

joyfulspirit.jpg