Pinksteren

Het gebeurt tegenwoordig regelmatig dat een nieuw product op de markt wordt gebracht: er wordt dan gezegd dat er een nieuw model mobiele telefoon of auto, enz. wordt gelanceerd. En dat maakt veel mensen nieuwsgierig. Mensen zijn in het algemeen geïnteresseerd in nieuwigheden.

Zoiets moet er ook op het eerste Pinksterfeest gebeurd zijn. Pinksteren is de “lancering” van de Kerk in de wereld. De leerlingen van Jezus, voorheen bevend van angst ondanks het feit dat ze de verrezen Heer hadden gezien, krijgen de gave van de Heilige Geest en treden naar buiten vol energie en overtuiging. Ze zijn niet meer bang en verkondigen Gods grote daden, de verrijzenis van Christus en de vergeving van de zonden. Zij schromen niet om te getuigen. Er is werkelijk iets nieuws onder de zon!

Het is allemaal werk van de Heilige Geest. Zij zijn immers voornamelijk arme vissers uit Galilea. Gewone mensen, met een gewoon leven, een gewoon karakter, zoals het leven van de gemiddelde mens er uitziet. Ik zou zeggen zoals van 99 % van ons, mensen van deze tijd.

Maar in hun leventje is iets gebeurd: ze hebben Jezus Christus ontmoet, zij hebben God gevonden, of beter gezegd: God heeft hen gevonden. En nu op de dag van Pinksteren neemt de Geest van God plaats in hun leven. Zij worden nieuw, zij worden één, zij worden vrij, zij kunnen nu beminnen. Ze stralen het naar iedereen uit, in woord en daad.

Dit alles is ook voor ons, christenen van deze tijd, niet onmogelijk. De Heilige Geest werkt ook vandaag in de wereld en zoekt naar mensen die ruimte maken voor zijn aanwezigheid. Gewone mensen zoals wij, die voldoende klein en gewoon zijn om zich door God te laten raken en veranderen.

Als de Heilige Geest komt wordt ook vandaag de Kerk gelanceerd op de markt.

Alvast Zalig Pinksteren!

Pastoor Samuel

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952

IMG_8701.jpg