2e zondag van de advent - Wim Zürlohe

Waarde parochianen,
Als teken van de adventszondagen steken we een kaars aan. Vandaag steken we de tweede aan. Het zijn kleine lichtjes die vooruitwijzen naar wat komt. Deze lichtjes zeggen ons: het is tijd om even stil te staan, om op te houden waar we druk mee bezig zin en om voorbereidingen te treffen voor wat staat te gebeuren. “Maak de weg van Heer gereed, maak recht zijn paden”.

Lees meer: 2e zondag van de advent - Wim Zürlohe

1e zondag van de Advent - Peter Piets

Dierbare lezer(es),

Vorige keer schreef ik een stukje waarin de seminarist en de priester in elkaar overvloeiden. Dit kwam doordat onze neomist Javier pas gewijd was en dit mij wat melancholiek stemde. Allerlei ervaringen en gedachtes kwamen bovendrijven en haast vanzelf droom je dan weg richting vroeger. Vandaag wil ik mij echter richten op de toekomst richting Advent en Kerst. Het ligt erg voor de hand dat het een verhaal zal zijn over de duisternis die de aarde bedekt en dat wij zo langzamerhand reeds gaan toegroeien richting het licht.

Lees meer: 1e zondag van de Advent - Peter Piets

Uit de parochie - Gastvrijheid

Zondag 28 juni Thema Gastvrijheid

Gastvrijheid is een groot goed in alle tijden en culturen. Het werkt voor iedereen positief. Gastvrij zijn naar je naaste is ook gastvrij zijn voor God zelf en dat kan soms verrassende dingen opleveren. De vraag aan ons die Jezus vandaag stelt is: Durven wij de uitdaging aan te kiezen voor een open en gastvrije houden tegenover onze medemensen onze mede parochianen. En zijn wij bereid om op te staan en erop uit te gaan.

Lees meer: Uit de parochie - Gastvrijheid

Uit de parochie - Terug naar de kerk

Beste parochianen,
Deze keer schrijf ik u om u uit te nodigen dankbaar en gelukkig te zijn, maar ook om hoopvol en door de ogen van het geloof naar het heden te kijken.

In alle opzichten is het een lange tijd van opsluiting en vasten geweest. Sinds enkele weken hebben we weer de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. De Kerk, waar iedereen altijd welkom is, heeft haar deuren weer geopend voor de Liturgische Vieringen. Dit is een teken dat deze pandemie langzaam aan kracht verliest en dat we - altijd met de nodige voorzichtigheid en maatregelen - weer ons dagelijks leven kunnen oppakken.

Lees meer: Uit de parochie - Terug naar de kerk