• Kerkgebouw van de Franciscus Xaverius parochie
 • Kerkruimte

 • Koffiezaal

 • Koren van de Franciscus Xaveriusparochie

  Koren

 • Levensboom

 • Basisschool de Hoeksteen

  Basisschool de Hoeksteen

 • Basisschool Pancratius

  Basisschool Pancratius

 • Kerkgebouw van de Franciscus Xaverius parochie

Van harte welkom op de website van de Franciscus Xaverius parochie in Enkhuizen.

U vindt hier alle informatie over onze parochie.
De weekendvieringen vinden in de regel plaats op zaterdagen om 19.00 uur of op zondagen om 10.00 uur.  Er is 1 viering per weekend, per maand wisselend op zaterdag of zondag. Hiernaast ziet u een overzichtje van de aankomende vieringen.

4 dec
Eucharistieviering 2e Advent
Datum 04.12.2021 19:00 - 20:00
11 dec
WoCoviering 3e Advent
11.12.2021 19:00 - 20:00
18 dec
Eucharistieviering 4e Advent
18.12.2021 19:00 - 20:00
24 dec
Kinderkerstviering
24.12.2021 17:00 - 18:00
24 dec
Kerstviering
24.12.2021 20:00 - 21:00

Nieuws

Christus Koning

Geschreven op: 19 nov, 2021

God heeft Zijn Zoon naar ons gezonden omdat God vertrouwen heeft in zijn kinderen, in ons. God maakt Zijn Zoon Koning nadat Jezus op het kruis gestorven is. God gaat ervan uit dat zijn kinderen, wij dus, in Zijn Zoon, in Jezus zouden geloven en Hem zouden gaan navolgen.

Corona update 10 nov. 2021

Geschreven op: 11 nov, 2021

De Neder­landse bis­schop­pen vragen om een aantal corona­maat­re­ge­len die eer­der al gol­den opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. De an­der­halve meter afstand­maat­re­gel en het mondkapje wordt opnieuw inge­voerd.

Gelo­vi­gen wor­den gevraagd tij­dens vie­rin­gen en andere ker­ke­lijke bij­een­komsten an­der­halve meter afstand te hou­den en een mondkapje te dragen wanneer zij zich ver­plaatsen in de kerk of de ruimte waar de ker­ke­lijke bij­een­komst wordt gehou­den. Daar­naast blijven de basis­regels gel­den op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuis­blij­ven bij klachten.

Ziekentriduüm 2022

Geschreven op: 10 nov, 2021

Sinds 1939 vindt in de St. Martinuskerk in Zwaag het jaarlijkse Ziekentriduüm plaats. Drie dagen waarop de gasten door vieringen en ontspanning worden gesterkt. Het ziekentriduüm is er voor een ieder die daar behoefte aan heeft, ongeacht óf en welke religie u aanhangt.

Nieuws van Sunshine

Geschreven op: 8 nov, 2021

De sint zat te dromen,sunshine logo
waar zou het kinderkoor Sunshine dit jaar mee komen?
Komt er weer een sinterklaas viering?
Of zijn ze zo onder de indruk van de Steunmast subsidiëring?
Maar natuurlijk komt er iets fijns.
Op 14 november zei het Kinderkoor met een grote grijns.
Dus kom allen naar een van de leukste diensten van het jaar.
Dan zetten wij alvast na de afloop de koffie en koek klaar.

Uit de parochie - november 2021

Geschreven op: 5 nov, 2021

Beste parochianen,
Wat een vreugde om u op dit speciale moment te schrijven.
Ik voel dat een fase ten einde loopt. Hoewel het coronavirus nog aanwezig is, lijkt het leven zijn normale gang te hervatten. Beetje bij beetje keren we terug naar onze gewoontes. Het is alsof midden in de herfst, onze parochies beginnen te bloeien.

Wij hebben samen, na een lange onderbreking, de eerste Heilige Communie van onze kinderen gevierd (en voor anderen nadert die grote dag). Wij mogen weer genieten van onze koren, die met al hun leden met volle stem voor onze vieringen zorgen. Zoals gezegd, elke persoon keert terug naar zijn plek om als gemeenschap het samenzijn te beleven.

Slotlied regioviering

Geschreven op: 2 nov, 2021

Afgelopen zondag vond in de Martinuskerk in Bovenkarspel de alweer 5e ‘regioviering’ plaats. Het was een bijzondere viering: fijn om met vele parochianen uit de 6 parochies bij elkaar te zijn en samen te kunnen vieren. Op het einde van deze viering (ook terug te zien via ‘livestream kerkdiensten’ of de Martinus parochiewebsite) werd er een mooi slotlied gezongen. Dit slotlied is geschreven door Thea Appelman een van de vrijwilligers uit de Martinusparochie en geeft héél goed weer waar wij met z’n allen staan én waar wij met z’n allen naar toe gaan.

Roepingenweek 2021

Geschreven op: 2 nov, 2021

Van 7 t/m 13 november zal de landelijke Roepingenweek 2021 worden gehouden. Deze week wordt elk jaar georganiseerd rond het Hoogfeest van de H. Willibrord om te bidden voor roepingen tot het Priesterschap, het Religieus leven en het Diaconaat. Ook worden op vele plekken extra momenten met jongeren georganiseerd rond Roeping.

Vastenactie 2022

Geschreven op: 28 okt, 2021

vastenaktie‘Je land is je leven’ is het thema van de komende Vastenactiecampagne. Inheemse volken wonen al generaties lang op de gronden van hun voorouders. Toch worden hun rechten vaak met voeten getreden als het gebied waar ze wonen wordt opgeëist door grote bedrijven of overheden. Vastenactie 2022 staat daarom in het teken van landrechten. Het is een belangrijk onderwerp dat grote invloed heeft op mensen, maar ook op natuur en milieu.

Walk for Homs

Geschreven op: 20 okt, 2021

Helpt u het jongerenproject van Frans van der Lugt s.j. weer opbouwen? ??
Mensen in Syrië hebben onze steun nodig, help mee!

Kijk ook op de website: https://www.walkforhoms.nl/

Update Corona protocol 25 september 2021

Geschreven op: 30 sept, 2021

Mits er voldoende geventileerd kan worden!

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de 1,5 m afstand regel bij kerkbezoek los te laten mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registreren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952

IMG_5834.jpg