Informatie vieringen in Coronatijd

24 augustus 2020

U kunt weer vieringen bijwonen, echter blijven de bekende beperkende overheidsmaatregelen van kracht zoals

  • de 1,5 meter regel hygiëne en thuisblijven bij verkoudheidsklachten en/of verhoging.
  • Er mag tijdens de vieringen in de kerk nog steeds niet gezongen worden.
  • Wij vragen u om thuis alvast de handen te wassen.
  • Bij binnenkomst in de kerk is er gelegenheid de handen te ontsmetten.
  • De vaste looproute die vanaf de buitendeur via de kapstokken naar de kerkzaal loopt en vice versa blijft ook van kracht. De kosters zullen u daarbij graag begeleiden.
  • Er mogen tussen de 40 en 55 mensen aanwezig zijn bij een viering. De variatie is afhankelijk van het aantal bezoekende echtparen / personen uit één huishouden. Deze mensen mogen namelijk wel dicht naast elkaar zitten waardoor het totale aantal stijgt.
  • Voorwaarde: RESERVEREN.Conform richtlijnen van het bisdom en in het kader van de Corona bestrijding en gelet op de beperkte capaciteit is het noodzakelijk dat als U de kerkdiensten wilt bijwonen, U zich vooraf aanmeldt bij de onze koster Mevr. Frouwke Maring. U belt gewoon 06 42 34 99 32 op vrijdagmiddag van 12 tot 5 uur.

Kaarsje opsteken? Op maandag, woensdag en vrijdag morgen van 11.00 – 12.00 uur voor een kort bezoek, persoonlijk gebed en een kaarsje aan te steken conform de regels van het RIVM.

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952

IMG_5819.jpg