• Home
  • "Kontakt"
  • Dag lieve mensen...

Dag lieve mensen

Jullie hebben het wel al eens gemerkt; mijn artikeltjes lopen niet altijd synchroon met het kerkelijk jaar. Dat komt omdat ik natuurlijk een artikel schrijf voor twee parochiebladen. En die twee verschijnen een paar weken na elkaar. 
Dit keer wil ik het dus dan maar over Pinksteren hebben, want als het over Hemelvaart gaat, loop ik weer in een van de bladen achter de feiten aan. Eigenlijk kun je Pinksteren en Hemelvaart wel op dezelfde dag situeren. Kerkelijk zijn ze in de loop van de eeuwen uit elkaar getrokken; maar het ligt voor de hand dat Jezus op dezelfde dag naar de hemel ging als het sturen van de Heilige Geest naar zijn apostelen.
Met Pinksteren krijgen  de apostelen de nodige theologische bagage om hun grote werk aan te kunnen. Er moest een kerkgemeenschap of geloofsgemeenschap gaan ontstaan. En die was al begonnen tijdens het leven van Jezus.  In Handelingen staat te lezen: En zij kwamen bijelkaar (bij iemand thuis) en braken het brood en deelden alles met elkaar. En zo is het allemaal heel gewoontjes begonnen.
Wanneer ik nu in onze Regio rondkijk, zou het wel eens handig zijn, om die eerste woorden weer in herinnering te roepen. Ik heb het in vergaderingen vaak over de noodzaak om samen  te dromen. Daar bedoel ik mee, dat we samen in onze regio naar nieuwe vormen moeten zoeken om het geloof te delen.
En ja, daar hoort ook het vertrouwde kerkgebouw bij!  Er wordt van ons moed gevraagd om binnen dat gebouw het samenkomen rond de Heer te herdenken. Zo durven bijvoorbeeld sommige  gemeenschappen na de dienst een ontmoetingsmoment in te bouwen  (met koffie vaak). Want Kerk zijn is juist ook ontmoeten. En daar moet je dan letterlijk ruimte voor maken. Dat vergt een nieuwe vorm van denken. En vooral moed om tegen de vaak heersende opvattingen, iets te vinden. En dat is nu juist dat waaien van de Geest van Pinksteren! 
Het is niet alleen aardig, maar bitter noodzakelijk dat wij naar nieuwe  wegen blijven zoeken om ons geloof te delen. Zo probeer ik al enkele jaren geloofs en/of bijbel cursussen aan te bieden, omdat dat de helft van ons Kerk zijn uitmaakt!
Het leren is een wezenlijk onderdeel van ons gelovig bestaan. 
En ja, ik weet het; dat was vroeger anders. Maar nu, vandaag,  is het belangrijk om er samen achter te komen waar de Geest  van Pinksteren waait.
Anders houden we als Kerk op te bestaan.  En trouwens; het is niet zo heel moeilijk om in deze lentetijd  het waaien van die Geest te herkennen. Ik wens jullie allemaal heel veel moed en inspiratie. Tot de volgende keer!               Pater Peter
 

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952