Skip to main content

Vieringen

Vieringen in de maand februari 2024 (Enkhuizen)

( een compleet vieringenoverzicht van de regio vindt u op deze pagina )

Zondag 11 februari
10 .00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan P. Piets
Koor: Sunshine
Lector/Lectrice: Eigen
Intenties: Antonius Gerardus Lesscher
Overleden ouders Bleeker-Laan
Jacobus Johannes Maria Bot t.g.v. zijn sterfdag
Ben en Wil Wong Sie San-Nanhekhan

Woensdag 14 februari
19.00 uur: Aswoensdagviering
Voorganger: Pastoor A. Geria
Koor: St. Caecilia
Lector/Lectrice: Mw. Sonja van Dansik
Intenties: René Hudepohl
Antonius Gerardus Lesscher

Zondag 25 februari
10.00 uur: DOPviering
Voorganger: Groep Enkhuizen
Koor: Joyful Spirit
Lector/trice: Eigen
Intenties: Antonius Gerardus Lesscher
Overleden ouders van der Ham-van Minnen
Marieke van Eijk

Woensdag 28 februari
10.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan P. Piets