Informatie

Informatie

Dirigente: Marja Sweerts

Piano: Johan Gootjes

Wij oefenen: elke dinsdagavond van 8 tot 10 uur 's avonds in het Parochiecentrum, Harpstraat 12, Enkhuizen

Contributie: €20 per kwartaal

Bestuur: Bij deze mensen kun je ook terecht voor opgave of meer informatie.
Gerda van Berkel tel. 317713
Ria Hansen tel. 314714
Carla Jansen
Lida Roelofsen

Liturgiegroep: Zorgt voor het samenstellen van de vieringen.
Ineke van Galen