Verslagen

Notulen jaarvergadering 4-1-2011

Afwezig : Greetje, Annemarie, Lida S.

Agenda:
1. Welkom door Gerda
2.Jaarverslag 2009-2010
3. Evaluatie Kerst
4. Wat verder ten tafel komt
5. sluiting

Notuliste: Nelleke

1. Welkom

Gerda heet iedereen onder het genot van een kopje koffie en daarna een borrel welkom op de jaarvergadering.

2. Jaarverslag 2009-2010

Ineke heeft een jaarverslag gemaakt en leest dit aan ons voor. De punten die genoemd zijn zijn de volgende: de nieuwe naam, het aantal keren zingen en waar, de sing-in, het jubileum, de c.d., de p.r. activiteiten en nevenactiviteiten van het koor (pro deo, schoonmaak, liturgiegroep en andere dingen die zoal door de leden worden gedaan. )
Na het voorlezen wordt er wederom geopperd om een kerst c.d. te maken. Daar krijgt iedereen huiswerk voor mee. Kijk thuis in je kerstmap naar welke liedjes jij graag op de c.d. zou willen zien staan. Vanaf maart neemt iedereen naast zijn gewone map ook de kerstmap mee, zodat we af en toe al kunnen beginnen met oefenen.

3. Evaluatie kerst

Algemeen:
Sommige vonden dat we laat waren begonnen met het oefenen van de liedjes.
Ook werd er voorgesteld om eerder te beginnen met oefenen en dan één liedje per keer te doen.
Margret regelt voortaan waar we zingen en wanneer. Het is beter om dat via één persoon te doen, die dan ook overal van af weet. Ook heeft Margret de coördinatie over de piano. Zij regelt dat waar wij zingen, er een deugdelijke piano is.
Annemarie gaat gevraagd worden om in de stuurgroep te informeren wat er gebeurt als de “reispiano” weg is of wanneer 2 koren tegelijkertijd de piano nodig hebben. Mag de officiële piano dan mee???
We vonden het ook jammer dat alle optredens in één weekend vielen (kerstmarkt, verzorgingstehuis en lichtjesavond). Dit kwam door de kerstmarkt die verplaatst was en doordat de kerst in het weekend viel. We hopen dat dit volgend jaar weer anders is.
Westerhof/Herfstzon:
Ging goed. De reacties op ons zingen waren goed. De samenzangen werden ook als positief ervaren. We vinden dat we daar meer traditionele liedjes moeten gaan zingen, zodat de bewoners mee kunnen zingen. De bladen met teksten moeten dan wel ‘up-to-date’ zijn. Nu stonden er ook liedjes op die we niet zongen en dat zorgde voor verwarring. Nelleke gaat hier voortaan voor zorgen.
Het Sint Nicolaas hoopt dat we volgende kerst weer bij hun komen zingen. Is toegezegd.
Van beide verzorgingshuizen (Wersterhof en Herfstzon) hebben we € 25.00 ontvangen.
Lichtjesavond:
Daar zijn we niet zo tevreden over. We zongen niet zo goed (de concentratie is minder bij dit soort gelegenheden en er werd niet altijd even goed naar de dirigent gekeken) en de piano was erg vals, wat het zingen ook niet ten goede komt. We willen voortaan van te voren naar de piano kijken en luisteren om te horen hoe die klinkt.
Viering in de kerk:
Vonden we goed gaan.
Margret stelt voor dat we met de kerst min of meer eenzelfde kleur kleding te gaan dragen om meer een eenheid uit te stralen, bijv. de kleuren rood, wit, zwart. De meerderheid is hier voor, alleen Nelleke vindt dit niet zo van belang.
Sommige willen na de viering nog wat extra zingen zodat de mensen onder gezang de kerk uitgaan. Nu was het zo abrupt afgelopen.
De opbrengst van de collecte: € 226.55.
N.B. van de notuliste: Is het mogelijk dat bij een volgende collecte er 2 sopranen bij de deur gaan staan? Nu stond er 1 sopraan en 1 alt. En we hebben al zo weinig alten.

4. Wat verder ten tafel komt

Johan mist na de vieringen in de kerk even een kopje koffie drinken. De mis is afgelopen en iedereen gaat direct naar huis. Andere koorleden beamen dit. Wanneer je even een kopje koffie drinkt, kun je de viering even evalueren. Ria gaat dit regelen/ verzorgen.
Ineke gaat Lyda R. een mailtje sturen met adressen en e-mail adressen.
Iedereen kan hiervoor ook inloggen op de site. Inloggen doe je met je voornaam (in kleine letters) + je postcode (aan elkaar zonder spaties)
Verzoek van Lyda R.: of iedereen haar contributie wil betalen.
Verzoek van Carla: of iedereen op tijd op de repetitie wil komen. We starten nu vaak om 20.10 uur.

5. Sluiting om 22.30 uur.

 


Besluiten/actiepunten rondom kerst en evt. wie daar ‘verantwoordelijk’ voor is:

  • Regelen waar we gaan zingen: Margret
  • Piano: Margret
  • Bladen met samenzang voor verzorgingshuizen: Nelleke
  • Informeren bij de stuurgroep hoe het zit met de piano (zie notulen): Annemarie
  • Bij kerstviering eenheid in kleding: iedereen
  • Extra liedjes na de viering
  • Komende kerst zingen in Sint Nicolaas

Overige besluiten:

  • Koffie drinken na elke viering: Ria