De aanhouder wint 20-10-2007

Thema: De aanhouder wint - jaarC

Voor de viering zingt het koor:
“Geniet van het goede” (nr.56)
Geniet van het goede dat God je heeft gegeven,
de wind in je haren en de zon op je gezicht.
Geniet van het leven het spel van kleine kind’ren
het zingen van een merel in het stille avondlicht.

Refrein:
Leef hier en nu met de dag van vandaag
en drink met volle teugen van de schoonheid om je heen.
Leef hier en nu met de dag van vandaag
de kleuren van de aarde
het stromen van rivieren
de vreugde van een woord
dat rust in God in Hem alleen.

Bewaar je angst voor morgen en luister naar de stilte
je mag opnieuw beginnen zo vaak als je dat wilt.
Maak ruimte in je leven en gooi het venster open
vermijd de kouwe drukte en het wordt van binnen stil.

Refrein:

Geniet zo alle dagen de vreugden van het leven
en leg al je zorgen in de handen van de Heer.
Geniet met volle teugen van seconde tot seconde
geniet van het moment want dit moment dat komt niet weer.

Refrein:

Openingslied: “If you’re happy” (nr.41)
If you’re happy, and you know it,
say amen, say amen.
If you’re happy, and you know it,
say amen, say amen.
If the spirit falls on you,
makes you shout hallelujah,
If you’re happy and you know it
say amen, amen. (2x)

Amen, amen, amen, amen, amen

Look in the manger! See the little Baby
See Him at the temple, talking to the elders.
See Him at the seaside, preaching to the people.
See Him on the cross bearing all our sins.
Died to save us! Rose on Easter!
Amen, amen, amen!

If you’re happy, and you know it,
say amen, say amen.
If you’re happy, and you know it,
say amen, say amen.
If the spirit falls on you,
makes you shout hallelujah,
If you’re happy and you know it
say amen, amen.

If you’re happy, and you know it,
say amen, say amen.
If you’re happy, and you know it,
say amen, say amen.
If the spirit falls on you,
makes you shout hallelujah,
If you’re happy and you know it
say Amen!

Welkomstwoord door de Pastor

Inleiding
Waarom blijven bidden?
Als je de kracht hebt om vol te houden met bidden,
levert het altijd iets positiefs op
soms op een manier die je niet had verwacht.
Iemand bied je ineens een luisterend oor,
je gaat toch anders tegen de problemen aankijken.
Samen bidden geeft ook saamhorigheid

Als wij gezamenlijk staan voor iets
en blijven volhouden
kunnen al die kleine beetjes
misschien toch een beetje meer vrede in de wereld opleveren.

 

Gebed om Vergeving

Heer onze God, Gij roept mensen in uw dienst,
Gij help hen over hun ontoereikendheid heen.
Gij stelt mensen in staat om in de wereld een roeping te vervullen.
Heer, ontferm U over ons.

A. Heer, ontferm U over ons.

Heer God, Gij draagt uw Woord over aan mensen.
Wie machteloos is, reikt Gij de helpende hand,
om af te breken wat verkeerd is, om op te bouwen wat goed is.
Christus, ontferm U over ons.

A. Christus, ontferm U over ons.

Heer, God, door de handen van mensen zijt Gij overal op aarde.
Gij helpt ons over onze angst en kleinheid heen.
Gij geeft ons moed en vertrouwen om te bouwen aan de nieuwe wereld.
Heer, ontferm U over ons.

A. Heer, ontferm U over ons.

Lied: “Gebed”  (nr.58)
Trouwe God en Vader, groot en machtig Heer.
Alpha en Omega, eind en het begin.

Leer ons hoofd te buigen, leer ons eerbied Heer.
Schuldig maar vergeven zijn wij hier voor U.

U doet grote dingen, houdt ons in Uw hand.
Dank U voor bescherming, dank U voor Uw trouw.

Onvoorstelbaar machtig zult U altijd zijn.
Wat blijft dan nog over; Heer wij prijzen U!
Amen.

Gebed
God van gisteren, vandaag en morgen,
open ons hart voor de verhalen die we straks gaan horen
uit Exodus en het Evangelie van Lucas.
Verhalen over volharding; dat de aanhouder wint,
niet alleen, maar vooral samen met de mensen om ons heen.
Geef ons de wijsheid om de verhalen te begrijpen,
en er in ons leven iet mee te kunnen doen.
Amen

1e Lezing (Exodus 17, 8-13)
Amalek rukte op om Israël in Refidim aan te vallen. Toen zei Mozes tegen Jozua: ‘Kies manschappen uit en trek morgen ten strijde tegen Amalek. Zelf ga ik met de staf van God in mijn hand op de top van de heuvel staan.’ Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen. Hij bond de strijd aan met Amalek, terwijl Mozes, Aäron en Chur de top van de heuvel bestegen. En zolang Mozes zijn armen opgeheven hield, waren de Israëlieten aan de winnende hand. Maar liet hij zijn armen zakken, dan won Amalek. Ten slotte werden Mozes’ armen moe. Daarom haalden ze een steen waar hij op kon zitten. Aäron en Chur ondersteunden zijn armen, elk aan een kant. Zo bleven zijn armen hooggeheven, tot zonsondergang toe. En Jozua versloeg Amalek en zijn leger met het zwaard.

Lied: “Elkaar dragen” (nr.18)
Op eeuwige vleugels gedragen,
veilig maar kwetsbaar, mensen van God.
Op eeuwige vleugels gedragen,
ik ben er voor jou, zoals jij voor mij;
mensen van God.

Evangelie (Lucas 18, 1-8)
Gelijkenis van een rechter en een weduwe

Hij vertelde hun een gelijkenis met de strekking dat ze moesten blijven bidden en de moed niet opgeven: ‘In zekere stad was een rechter die God niet vreesde en zich aan geen mens iets gelegen liet liggen. Een weduwe in diezelfde stad kwam telkens bij hem, met het verzoek: “Help mij aan mijn recht tegenover mijn tegenpartij.” Een tijd lang weigerde hij, maar later zei hij bij zichzelf: “Ik ben wel niet godvrezend en laat me aan geen mens iets gelegen liggen, maar omdat ze zo lastig is, zal ik deze weduwe aan haar recht helpen; anders komt ze me uiteindelijk een klap in mijn gezicht geven.” ’ De Heer zei: ‘Hoor wat die onrechtvaardige rechter zegt. Zou God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem om hulp roepen en naar wie Hij welwillend luistert? Ik verzeker jullie dat Hij hun spoedig recht zal doen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan werkelijk dit geloof op aarde vinden?’

Overweging

Lied: O Lord hear my prayer  (37e)
O Heer, luister naar mijn gebed, antwoord op mijn roepen.

O Lord hear my pray’r, O Lord hear my pray’r,
when I call, answer me.
O Lord hear my pray’r, O Lord hear my pray’r,
Come and listen to me.

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in de kracht van bidden
het onzegbare zeggen,
even op adem komen,
om daarna weer verder te kunnen.

Ik geloof in de kracht van zingen
in het samen zingen
je verbonden voelen
met de mensen om je heen.

Ik geloof in de kracht van huilen
me overgeven aan mijn pijn en verdriet
mijn woede en machteloosheid
uitschreeuwen.

Ik geloof in de kracht van lachen
even alles door een andere bril zien,
de zaken relativeren,
vrolijkheid, lichtheid, ruimte.

Ik geloof in een God
die mij hoort als ik bid,
die mijn stem geluid geeft als ik zing,
die mijn tranen droogt als ik huil,
die geniet van mijn lach.

Voorbede

God in het vertrouwen dat U ons vragen hoort, bidden wij:

Voor mensen die zoeken naar rechtvaardigheid en zich inzetten
voor een betere samenleving; dat zij niet bang zijn hun mond op te doen
om te zeggen wat zij menen te zien.
Laat ons bidden

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor mensen die niet kunnen bidden en niet in staat zijn te geloven
dat alles anders kan worden; dat zij hun vertrouwen in de toekomst
hervinden en hoopvolle mensen worden
Laat ons bidden

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor mensen die niet weten hoe te bidden en nieuwsgierig zijn naar wat het
 zou kunnen betekenen; dat zij leermeesters ontmoeten,
mensen die hen kunnen voorgaan
Laat ons bidden

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor onze geloofsgemeenschap bidden wij; dat zij een plek mag zijn waar
we het kunnen leren: bidden, vertrouwen hebben en standvastig zijn
Laat ons bidden

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Parochiële voorbeden

God, geef ons standvastigheid op onze levensweg
en laat ons gan in het spoor van Jezus,
Uw Zoon in eeuwigheid.
Amen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
“Levend brood” (nr.6)
Aan uw tafel, Heer,
voelen wij ons bevrijd.
Als we in gedachten bij U zijn.
Denken terug aan het kruis,
de prijs door U betaald,
nu wij delen brood en wijn.

Heer, breek Uw levend brood voor mij;
stil mijn honger, maak mijn ziel weer vrij;
stort uit Uw Geest op mij.
Heer, vul mijn beker opnieuw uit Uw fontein.
Open mijn ogen allebei,
breek Uw levend brood, Heer, voor mij.

Aan Uw tafel, Heer,
geeft U nieuwe kracht;
uit de beker drinken wij de wijn.
Leer ons, Heer, om te delen
wat U aan ons schenkt,
als wij straks weer buiten zijn.

Heer, breek Uw levend brood voor mij;
stil mijn honger, maak mijn ziel weer vrij;
stort ook Uw Geest op mij.
Heer, vul mijn beker opnieuw uit Uw fontein.
Open mijn ogen allebei,
breek Uw levend brood, Heer, voor mij.

Wij prijzen U Heer,
Uw macht en majesteit.
Om leiding van boven bidden wij.
Wij gedenken het offer daar op Golgotha.
Uw eindeloze liefde kocht ons vrij.

Heer, breek Uw levend brood voor mij;
stil mijn honger, maak mijn ziel weer vrij;
stort uit Uw Geest op mij.
Heer, vul mijn beker opnieuw uit Uw fontein.
Open mijn ogen allebei,
breek Uw levend brood, Heer, voor mij.
Breek Uw levend brood, Heer, voor mij.

 

Communiegebed
God onze Vader, door een mens,
Uw zoon die Jezus heette,
hebt U ons meer dan ooit laten weten en voelen wat leven is,
want Hij heeft gezegd en voorgedaan,
dat een mens pas goed begint te leven,
als hij uitgaat naar een ander,
en dat hij in de ander U ontmoet,
die Vader heet van alle leven.
Dat was Zijn hele geloof,
en Hij leefde het ten einde toe.
Het werd voor Hem de dood,
het werd voor Hem verrijzenis.

Jezus heeft ons laten zien dat het goed is
om vol te houden en niet de moed op te geven.
Daarom gaf Hij ons een teken
om het uit te houden met de waarheid die Hij is,
om vooruit te zien hoe het worden moet
met ons en deze wereld,
om te vieren hoe het nu al kan:
mensen in vrede rond de tafel.

Heer onze God, als dit het teken is om te erkennen wat leven is,
kom dan met de Geest van Uw Zoon bij ons.
Zeg ons opnieuw dat wij ons brood en al wat wij zijn,
met al die anderen moeten delen.
Dat het anders geen leven is.
Dat ons hart en onze handen moeten gaan staan naar weggeven,
naar redden en bevrijden.
Wij vragen U dit door Jezus, Uw Zoon.
Door Hem en met Hem en in Hem
willen wij U danken en aanbidden,
vandaag en altijd tot in eeuwigheid.
Amen

“Onze Vader” (nr.15)
Onze Vader in de hemel,
geef ons dagelijks brood,
help ons bouwen aan de wereld,
help ons Heer tot in de dood.

En vergeef ons onze schulden,
verlos ons Heer,
van alle kwaad in deze wereld,
onze Heer, geen oorlog meer.

Heer, uw naam worde geheiligd,
ere zij uw naam,
God van mensen, plant en dieren,
onze Heer, breng ons tezaam.

Reik uw hand, o God de Vader,
blijf ons nabij,
want de macht van alle eeuwen.
Heer zijt Gij, oh Heer, zijt Gij. (2x)

Vredeswens

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed
Wij hebben vernomen, God
dat al wie zich wendt tot U, gehoor zal vinden,
dat U God-met-ons
en ons aller bondgenoot wilt zijn.
Aanvaard onze dankzegging,
en doe ons groeien in het vertrouwen
dat U, om mensen bewogen,
mensen nabij wilt zijn
in hun goede en slechte dagen,
dat U ons aller vrede wilt zijn
voor eeuwig en altijd.
Amen.

Slotlied: “Ik zal er zijn” (nr.13)
Als je eenzaam bent en in het duister,
denk dan aan mij en roep mijn naam
Als geen mens je kent en niemand luistert,
zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan

Als een vriend zal ik je dragen,
alle dagen, ik zal er zijn
Als een ster in donk're nachten
zal ik wachten, ik zal er zijn

Wees niet bang voor de stilte om je heen,
wees niet bang ik laat je nooit alleen
Als een vriend wil ik je dragen
Alle dagen, ik zal er zijn

Drukt de hele wereld op je schouders
En spoken zorgen door je hoofd,
is er niemand die je kunt vertrouwen
die van je houdt en die echt in jou geloofd

Als een vriend zal ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn
Als een ster in donk're nachten
zal ik wachten, ik zal er zijn

Als een vriend wil ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn.
Als een ster in donk're nachten
zal ik wachten, ik zal er zijn.
Als een vriend wil ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn.
‘k zal je dragen, Ik zal er zijn.

Zegen en Wegzending

Laat ons heengaan op de weg van vrede en gerechtigheid.
Mogen we ons gesterkt weten door de kracht van God, die is
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Na afloop van de viering zingt het koor:
“I don’t know how to love him” (nr.24)
Hoe moet ik van hem houden? Hij verwart me, hij maakt me bang, ik die altijd alles zo in de hand heeft. Ik ben veranderd. Ik weet niet wat ik er mee aan moet? Ik houd van hem.

I don’t know how to love him,
what to do, how to move him.
I’ve been changed, yes really changed.
In these past few days, I’ve seen myself
I seem like someone else.

I don’t know how to take this
I don’t see why he moves me.
He’s a man, he’s just a man.
And I’ve had so many men before
in very many ways.
He’s just one more.

Should I bring him down,
should I scream and shout
should I speak of love?
Let my feelings out!
I never thought I’d come to this.
What’s it all about.

Don’t you think it’s rather funny
I should be in this position?
I’m the one, who’s always bee
so calm, so cool, no lover’s fool
Running ev’ry show
He scares me so.

Should I bring him down,
should I scream and shout
should I speak of love?
Let my feelings out!
I never thought I’d come to this.
What’s it all about.

Yet, if he said he loved me,
I’d be lost, I’d be frightened.
I couldn’t cope, just couldn’t cope.
I’d turn my head, I’d back away.
I wouldn’t want to know.
He scares me so.
I want him so,
I love him so.