de Heilige Drie-eenheid 02-06-2007

Thema: de Heilige Drie-eenheid- jaarC

Voor de viering zingt het koor:

“En toch…” (nr.32)
En toch, en toch, en toch, en toch, en toch,
is zijn liefde de kracht, de bundeling
en sterker dan onszelf.

Al wordt de wereld donkerder
is er geen spoor van ochtendlicht
en niemand die naar vrede reikt;
vertroebelt lijkt ons zicht.

En toch… draait alles om Gods liefde.
Zonder de liefde heb je niets.
Alleen maar twee lege handen,
een hart dat alle kracht verliest.
En toch.. zal ons diepste verlangen
bezieling geven aan het licht
en zal Gods liefde doen geloven
dat hoop op leven is gericht.

Al voelt ons leed steeds zwaarder
is er geen hoop op levenslicht;
verdriet dat haast verdrinken doet
leest pijn in een gezicht.
En toch… draait alles om Gods liefde.
Zonder de liefde heb je niets.
Alleen maar twee lege handen,
een hart dat alle kracht verliest.
En toch.. zal ons diepste verlangen
bezieling geven aan het licht
en zal Gods liefde doen geloven
dat hoop op leven is gericht.

En toch, en toch, en toch, en toch, en toch,
is zijn liefde de kracht, de bundeling
en sterker dan onszelf.

Openingslied: “You can count on me” (nr.45)
Je kunt op me rekenen,
wat er ook gebeurt ik zal er altijd voor je zijn!

Nothing is this life is certain
and nothing last forever so they say.
But I am gonna be, your friend eternally
We’ll face the world together all the way.

refrein:
You can count on me
when no one seems to care
You can count on me
to be there, to be there.
If you need a friend
I’m there until the end
You and me, we’ll always be
you can count on me.

There’s one thing you can be sure of,
when all the world around you starts to fall.
You can still depend,
on me to be your friend
and I’ll be there beside you through it all.

refrein:

You and me we’ll always be
you can count on me!

Welkom en Inleiding
De voorbije weken hebben wij in de kerk veel grote feesten gevierd: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
We noemden God met verschillende namen:
De Schepper, de barmhartige vader, de leider, de koning,de wijngaardenier,
Maar ook onze broeder, tochtgenoot, de waarheid, licht en vuur.
God heeft blijkbaar veel namen.
En toch lijkt Hij soms ver weg.
Maar Jezus kwam ons vertellen van God
en hoe we moet leven om gelukkige mensen te worden.
Hij liet ons zien wat voor wonderlijke dingen er gebeuren als
Wij van elkaar houden zoals God van ons houdt.
Zo leerde Hij ons God wat beter kennen.
En na zijn dood en verrijzenis, toen Jezus terugging naar zijn Vader,
beloofde Hij ons dat Hij de Heilige Geest zou sturen om ons te helpen en te steunen.
Die Heilige Geest maakt ons enthousiast en warm van binnen.
Hij helpt ons zien wat wij kunnen doen om anderen en onszelf blij te maken.
Hij helpt ons vrede brengen.

Eigenlijk heeft God dus drie kanten.
Hij is de Vader die van ons houdt en bezorgd om ons is.
Hij is de Zoon die ons voordoet hoe je moet leven.
En Hij is ook de Geest die ons bezielt en enthousiast maakt
om zelf iets goeds van de wereld te maken.

Vandaag herkennen wij in God drie gezichten:
wij vieren de drie-eenheid van onze God.
Wat dat betekent, daar zullen wij in deze viering over nadenken
door te luisteren, te bidden en te zingen.
En dan zullen we hier samenzijn in naam van die Drie-ene God:
Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Gebed om Vergeving

V. God, soms hebben we enkel maar oog voor onszelf,
Soms zien we de mens niet meer die naast ons staat.

A. We bidden U: dat er in ons ruimte mag groeien voor anderen.

V. God, soms leven we gevangen in onszelf, angstig en onzeker.

A. We bidden U: dat we mensen mogen zijn die oog en oor hebben
voor uw woorden van bevrijding.

V. God, soms zien we de toekomst somber in, soms zijn we moedeloos
wanneer we de fouten zien van onszelf en van anderen.

A. We bidden U: geef ons hart warmte waarmee we elkaar kunnen helen. Omdat we tekortschoten ten opzichte van U en van elkaar, daarom willen we opnieuw beginnen, want we weten dat U eindeloos vergeeft, tot zeventigmaal zevenmaal toe door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen

Lied: "Create in me" (nr.3)
Schep in mij een hart dat uitziet naar U,
Geef mij vertrouwen, en de wil om te verbeteren.
Ik geef U mijn hart, ik geef U mijn leven,
vorm mij met uw liefde.

Create in me, a heart that longs,
to know you deeper still.
Create in me, a strong desire
to want your perfect will.
Place in me, a trust in you,
that stays a steady course.
Create in me, a heart where you are Lord.

I bring to you, this heart of clay,
that needs an artist's touch;
a masterpiece designed by grace,
that's molded by your love.
Lord, this is my prayer.

Refrein:

So make this life, I give to you,
an offering of praise,
a miracle that you can use,
to glorify your name.
Lord, I give you all.

Refrein:

Create in me, a heart where you are Lord!

Gebed
Drie-ene God,
richt onze ogen,
scherp onze oren,
verfijn onze smaak,
verzacht onze woorden,
opdat wij onszelf en anderen
de juiste plaats geven in het leven.
Dit vragen wij U die er voor ons zijt,
als Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

1e Lezing - Alleen met je hart kun je goed zien
Vandaag lezen we een lezen we een stukje uit het prachtige boek “de kleine prins”.

Grote mensen houden van cijfers. Als je vertelt van een nieuw vriendje, dan vragen ze niet: “Hoe klinkt zijn stem? Van welke spelletjes houdt hij het meest? Verzamelt hij vlinders? Maar ze vragen: “Hoeveel jaar is hij, hoeveel kilo weegt hij en wat verdient zijn vader?
En als je tegen grote mensen zegt: “ik heb een prachtig huis gezien van roze baksteen met geraniums voor het raam en duiven op het dak”, dan kunnen ze zich daar niks bij voorstellen. Je moet zeggen: “ik heb een huis van 250.000 euro gezien”. Dan roepen ze: “wat mooi!”. Zo zijn ze nu eenmaal.
Je moet het ze maar niet kwalijk nemen. Kinderen moeten veel geduld hebben
met grote mensen …
Dit is het geheim, ’t is heel eenvoudig: alleen met het hart kun je goed zien. ’t wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar …

Lied: “Lied over de Heilige Geest”  (nr. 12)
Refr.   De adem van God
brengt de Geest in ons midden.
Hij wakkert het vuur in ons aan.
Al waren wij doof
en al was er soms onrust,
wij kunnen elkaar weer verstaan.

Geef ons de moed, om verder te gaan.
Schenk ons uw Geest, in Jezus naam.

Refr.

Is het soms donker en zien we het niet meer.
Schenk ons de geest van Jezus, de Heer.

Refr.    

Open ons hart, ons oog en ons oor.
Schenk ons uw geest en ga met ons door.

Evangelie Johannes 16, 12-15
Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.

 

Overweging

Lied: “Elkaar dragen” (nr.18)
Op eeuwige vleugels gedragen,
veilig maar kwetsbaar, mensen van God.
Op eeuwige vleugels gedragen,
ik ben er voor jou, zoals jij voor mij;
mensen van God.

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in God die liefde is en die de aarde heeft
Toevertrouwd aan alle mensen.

Ik geloof in Jezus Christus die gekomen is om ons heel te maken
en ons te bevrijden van alle onderdrukking.

Ik geloof in de Geest van God die werkt in en door allen
die zicht toekeren naar de waarheid.

Ik geloof in de gemeenschap van gelovigen
die geroepen is tot dienst van alle mensen.

Ik geloof in d belofte van God, dat Hij uiteindelijk zal vernietigen
de macht van de zonde in ons allen
en dat Hij op zal richten rijk van gerechtigheid en vrede
voor heel de mensheid.

 

Voorbede

Onnoembare God, die wij aanspreken met honderden namen
die allen steeds weer tekortschieten, wij bidden U dit uur:

. Voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld, onmenselijkheid;
dat zij gastvrijheid ontmoeten en mededogen,
dat zij niet voor gesloten deuren staan en aan hun lot worden overgelaten,
dat wij in hen Uw stem mogen horen, die zegt: doe recht, heb lief
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

. Voor alle mensen die geloven in een God die hun leven draagt,
voor moslims en joden, christenen en allen die op eigen wijze geloven;
dat wij elkaar niet bestrijden, vernietigen, ontkennen, maar in respect en
eerbied elkaar tot bondgenoot maken op de weg naar vrede
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

 

. Voor allen die zoeken, twijfelen, niet zeker weten of vol pijn zijn afgehaakt;
dat zij mensen ontmoeten die getuigen van een liefdevolle God,
dat zij geraakt mogen worden door daden van gerechtigheid en
zo ervaren dat ook zij geroepen worden om goddelijke wegen te gaan
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

. Voor onszelf, geloven in God of zoekend onderweg;
dat wij in ons doen en laten getuigen van wie God is, dat wij in onze
barmhartigheid getuigen van wat God doet, en in ons gebed verbondenheid
scheppen tussen God en mensen
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

*Parochiële voorbeden

Onnoembare God, in gebed richten wij ons tot U
en vragen om uw genade en liefde
in naam van Jezus, mens aan U gelijk,
uit kracht van de Geest die leven geeft vandaag en altijd.
Amen

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
“Levend brood” (nr.6)
Aan uw tafel, Heer,
voelen wij ons bevrijd.
Als we in gedachten bij U zijn.
Denken terug aan het kruis,
de prijs door U betaald,
nu wij delen brood en wijn.

Heer, breek Uw levend brood voor mij;
stil mijn honger, maak mijn ziel weer vrij;
stort uit Uw Geest op mij.
Heer, vul mijn beker opnieuw uit Uw fontein.
Open mijn ogen allebei,
breek Uw levend brood, Heer, voor mij.

Aan Uw tafel, Heer,
geeft U nieuwe kracht;
uit de beker drinken wij de wijn.
Leer ons, Heer, om te delen
wat U aan ons schenkt,
als wij straks weer buiten zijn.

Heer, breek Uw levend brood voor mij;
stil mijn honger, maak mijn ziel weer vrij;
stort ook Uw Geest op mij.
Heer, vul mijn beker opnieuw uit Uw fontein.
Open mijn ogen allebei,
breek Uw levend brood, Heer, voor mij.

Wij prijzen U Heer,
Uw macht en majesteit.
Om leiding van boven bidden wij.
Wij gedenken het offer daar op Golgotha.
Uw eindeloze liefde kocht ons vrij.

Heer, breek Uw levend brood voor mij;
stil mijn honger, maak mijn ziel weer vrij;
stort uit Uw Geest op mij.
Heer, vul mijn beker opnieuw uit Uw fontein.
Open mijn ogen allebei,
breek Uw levend brood, Heer, voor mij.
Breek Uw levend brood, Heer, voor mij.

Communiegebed
Onnoembare God, geheim van ons leven, bron van wijsheid,
U die genoemd wordt met vele namen, die omringd wordt met eer.
U bent vaak onbereikbaar ver weg en soms bent U rakelings nabij,
steeds opnieuw zoeken wij U, want zonder U zijn we nergens.
We leven in een wereld vol geweld, met mensen op de vlucht voor elkaar,
waar dieren geen waarde meer hebben en natuur geofferd wordt.
Uw bestaan lijkt soms onzekerder en twijfelachtiger dan ooit.
Toch willen wij in U geloven en zichtbaar maken dat U ons draagt en voedt,
dat U kracht geeft en ons leven zinvol maakt.
In eenvoudige tekenen willen wij van uw bestaan getuigen,
in ons leven willen wij laten zien dat uw visioen levend is.
Wij kunnen immers niet vergeten dat U zichtbaar werd in Jezus,
wij kunnen ervaren dat uw geestkracht in mensen werkt.
Wij kunnen de kracht voelen die uitgaat van gebroken brood
dat in vriendschap en verbondenheid gedeeld wordt met elkaar.
Zo nemen wij een voorschot op de toekomst die U ons toezegt:
een wereld zonder oorlog, zonder geweld, een wereld in vrede.
Doe uw naam gestand: Ik-zal-er-zijn; opdat wij blijven ervaren dat U bestaat,
dat U leeft en dat deze wereld U ter harte gaat.
Onnoembare God, geheim van ons leven, bron van wijsheid,
richt onze voeten en wees ons genadig op de weg naar vrede.
Amen

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid.
Amen.

Vredeswens
Daar waar vriendschap is en liefde,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede…

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed
Liefdevolle God,
Wij hebben verhalen gehoord over iemand die met zijn hart bij mensen wil zijn.
In Jezus werd hij God met ons, en hij bezielde ons met de heilige geest,
opdat wij zijn aandacht voor mensen van harte willen delen.
Buiten wacht een wereld waarin wij aan die verwachtingen tegemoet mogen komen.
Bemoedigd door Jezus woorden, gedreven door de Heilige Geest, amen.

Slotlied: “Alles wat ademt” (nr.31)
Vrede is ver, verder dan ooit
Zo dicht bij huis, rusten de wapens nooit
Wat heeft de angst met ons gedaan,
laat alles wat ademt in vrede bestaan

Macht speelt met macht, een dodelijk spel
Bang voor elkaar dreigen ze met de hel
Leer nu of nooit samen te gaan,
laat alles wat ademt in vrede bestaan
Alles wat ademt in vrede bestaan

Hoe vreemd ook de taal, je kunt hem verstaan
Laat alles wat ademt in vrede bestaan

Zegen en Wegzending

Op de laatste avond van zijn leven wenste Jezus ons God’s nabijheid toe,
en elkaars vriendschap en vrede.
Die mogen wij hier en nu in goed vertrouwen als een kostbare zegen over ons afroepen,
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige geest.
Amen

Na afloop van de viering zingt het koor:
“Good news” (nr.26)
Goed nieuws, de zegewagens komen en ze zullen mij niet achterlaten.
In de hemel hangen een lange witte mantel, een paar vleugels, een paar schoenen en een gouden harp voor me klaar.

Refrein:        Good news, chariot’s comin’  (3X)
And I don’t want to leave me behind.

There’s a long white robe in the heaven I know,
A long white robe in the heaven I know.
There’s a long white robe in the heaven I know
And I don’t want to leave me behind.       Refrein

There’s a pair of wings in the heaven I know,
A pair of wings in the heaven I know.
There’s a pair of wings in the heaven I know
And I don’t want to leave me behind.       Refrein

There’s a pair of shoes in the heaven I know,
A pair of shoes in the heaven I know.
There’s a pair of shoes in the heaven I know
And I don’t want to leave me behind.       Refrein

There’s a golden harp in the heaven I know,
A golden harp in the heaven I know.
There’s a golden harp in the heaven I know
And I don’t want to leave me behind.       Refrein