De Heilige Geest Meditatieviering 30-05-2007

Meditatieve viering: De Heilige Geest

Openingslied: Grootebroek
P.B. 42 Kom schepper Geest

Openingslied: Enkhuizen
The Lord is my light (nr.37c)
De Heer is mijn licht en mijn redding. Ik vertrouw op Hem.

The Lord is my light, my light and salvation.
In him I trust, in him I trust

Welkomstwoord en inleiding

Gebed om de heilige geest.
Stort uw geest uit over jong en oud;
Over man en vrouw; over hoog en laag;
Over west en oost.

Stort uw vuur uit in het hart
en de mond van de mensen;
in de ogen en handen van de mensen.

Zend uw adem neer over hen die geloven
en die twijfelen;
over wie liefhebben en wie eenzaam zijn.

Stort uw vuur uit over de woorden
en het zwijgen over de talen
en liederen van de mensen.

Zend uw adem neer over allen
die aan de toekomst bouwen;
over hen  die het goede bewaren;
over hen die het leven behoeden;
over allen die schoonheid scheppen.

Stort uw geest uit die ons alles
in herinnering zal brengen
wat Christus ons geleerd heeft;
die ons doet bidden
“Abba”, Vader.

Lezing – Genesis 1, 1-5

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over de wateren.

God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Heilige Geest (allen)
Fluister het mij in, heilige Geest:
ik zal het goede denken.

Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.

Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.

Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.

Bescherm me, heilige Geest:
 ik zal het goede nooit verliezen.

(Toegeschreven aan St. Augustinus)

Gebed

Moment van stilte

Lied: Grootebroek
P.B. 3 God van hoop

Lied: Enkhuizen
“En toch…” (nr.32)
En toch, en toch, en toch, en toch, en toch,
is zijn liefde de kracht, de bundeling
en sterker dan onszelf.

Al wordt de wereld donkerder
is er geen spoor van ochtendlicht
en niemand die naar vrede reikt;
vertroebelt lijkt ons zicht.

En toch… draait alles om Gods liefde.
Zonder de liefde heb je niets.
Alleen maar twee lege handen,
een hart dat alle kracht verliest.
En toch.. zal ons diepste verlangen
bezieling geven aan het licht
en zal Gods liefde doen geloven
dat hoop op leven is gericht.

Al voelt ons leed steeds zwaarder
is er geen hoop op levenslicht;
verdriet dat haast verdrinken doet
leest pijn in een gezicht.
En toch… draait alles om Gods liefde.
Zonder de liefde heb je niets.
Alleen maar twee lege handen,
een hart dat alle kracht verliest.
En toch.. zal ons diepste verlangen
bezieling geven aan het licht
en zal Gods liefde doen geloven
dat hoop op leven is gericht.

En toch, en toch, en toch, en toch, en toch,
is zijn liefde de kracht, de bundeling
en sterker dan onszelf.

De zevenarmige kandelaar
Zeven kaarsen,
zeven vlammen,
zevenmaal vuur.

De eerste vlam
is de vlam van de liefde,
die het eerst
en de belangrijkste is,
want God is Liefde
en Liefde is God.

De tweede vlam
is de vlam van het leven,
het leven hier,
het leven straks,
leven voor elkaar,
het eeuwig Leven.

De derde vlam
is de vlam van het licht
het Licht der wereld,
het ware licht,
het Licht in de nacht,
dat allen verlicht.

De vierde vlam
is de vlam van de hoop,
de vlam van verwachting,
de vlam die de wanhoop verdrijft.

De vijfde vlam
is de vlam van geloof,
die ziet en ziet
wat jij niet ziet,
die verder ziet dan de dood.

De zesde vlam
is de vlam van het woord,
dat samenbrengt en vertroost,
dat spreken en luisteren doet.

De zevende vlam
is de vlam van de Geest,
van liefde en leven,
van licht, van hoop en geloof
die Alles in allen wil zijn.

Vurige wens (allen)
Dat er licht mag zijn.
Licht in onze ogen:
dat wij elkaar zullen zien
zo goed als nieuw.

Licht in onze harten:
dat wij ruimte scheppen,
plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten:
dat wij komen tot nadenken
en eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen:
dat er vriendschap en
gastvrijheid zullen heersen.

Licht in de omgang:
dat we te zien zijn,
niet verborgen voor elkaar.

Licht op onze wegen:
dat wij niet dwalen en
elkaar tot doolhof zijn.

Licht in alle uithoeken:
dat we nergens het kleine
vergeten, verdonkeremanen.

Licht op deze plaats,
om elkaar bij te lichten,
elkander toe te schijnen
met geloof in Hem
die eens geroepen heeft:
“Ik ben het licht der wereld”.

Gebed

Moment van stilte

Lied: Grootebroek
P.B. 121 De Geest des Heren heeft

Lied: Enkhuizen
“Lied over de Heilige Geest”  (nr. 12)
Refr.    De adem van God
brengt de Geest in ons midden.
Hij wakkert het vuur in ons aan.
            Al waren wij doof
en al was er soms onrust,
wij kunnen elkaar weer verstaan.

Geef ons de moed, om verder te gaan.
Schenk ons uw Geest, in Jezus naam.

Refr.

Is het soms donker en zien we het niet meer.
Schenk ons de geest van Jezus, de Heer.

Refr.    

Open ons hart, ons oog en ons oor.
Schenk ons uw geest en ga met ons door.

Het Gouden lied
Geest van God, kom naar ons toe,
steek ons aan vanuit de verte
met een vonk van Uw vuur.
Kom dan als een goede vader,
kom dan als een gulle gever,
kom dan als een licht in het hart.

U bent de beste trooster,
een welkome gast in ons,
een welkome verkwikking,
een rust in alle drukte,
een bries in volle hitte,
een troost bij onze tranen.

Zet Uw allerzaligst licht
ieder van ons in volle gloed
tot in de uithoeken van ons hart,
want zonder Uw aanwezigheid
is het in de mensen leeg,
is er niets en niemand heel.

Was wie vuil geworden is,
drenk wie droog geworden is,
genees wie gewond is geraakt,
buig wie stram geworden is,
warm wie koud geworden is,
leid wie is verdwaald geraakt.

Geef ons wat wij durven vragen,
geef ons wat U geven kunt;
al Uw gaven, zeven maal
Laat ons levend kracht ervaren,
laat ons stervend vrede vinden,
geef ons vreugde zonder einde.
Amen

Evangelielezing - Johannes15, 26-27 en 16, 12-15
Als ik bij de Vader ben, zal ik jullie de Geest van de waarheid zenden die van de Vader uitgaat. Hij zal komen om jullie bij te staan en om mijn getuige te zijn. Ook jullie zijn mijn getuigen, omdat jullie vanaf het eerste begin bij me zijn geweest.

Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. Maar wanneer de Geest van de waarheid komt, zal hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet op eigen gezag spreken, hij zal alleen vertellen wat hij hoort, en de dingen die komen gaan, bekendmaken. Hij zal mij verheerlijken, want alles wat hij jullie bekendmaakt, heeft hij van mij. Alles wat de Vaders heeft, is van mij; daarom zeg ik jullie dat hij alles wat hij jullie bekendmaakt, van mij heeft.”

Sacrament van aanwezigheid

Gebed

Moment van stilte

Lied: Grootebroek
P.B. 87 Een nieuw volkslied

Lied: Enkhuizen
“Kostbaar” (nr.8)
Kostbaar zegt God, ben jij in mijn ogen
Ik heb je lief. (3x)

Dank
Dank U Geest want ik heb uw wijsheid nodig,
al was het maar om dankbaar te zijn
voor de vrije wil die ik gekregen heb.
Dank U Geest, want ik heb uw inzicht nodig,
al was het maar om in te zien
dat ieder het recht heeft op zijn eigen fouten.
Dank U Geest, want ik heb uw raad nodig,
al was het maar om ook anderen te helpen.
Dank U Geest, want ik heb uw kennis nodig,
al was het maar om te weten wat goed is en kwaad.
Dank U Geest, want ik heb uw eerbied nodig,
al was het maar om mijn medemensen
te kunnen respecteren.
Dank U Geest, want ik heb uw geloof nodig
al was het maar om oprecht Christen te blijven.

Dank U voor uw gaven, voor uw inspiratie.
Dank U dat U gekomen bent en blijft komen,
al was het maar om mens te blijven.

Gebed om de geest (allen)
Morgen moeten we weer beginnen
met het geloof: erop vertrouwen
dat gij ons diep van binnen goed maakt;

met de hoop: verwachten
dat gij onze dood overwint;
met de liefde die altijd bij U begint,
gij zijt de eerste.

Wij kunnen het niet,
wij zullen het niet kunnen
zonder uw Geest.
Zend hem op onze weg,
leg hem in onze handen
om het woord en het werk van
uw zoon te voltrekken, elke dag weer.

Gebed

Moment van stilte

Lied: Grootebroek
P.B. 187 Blijf bij mij

Lied: Enkhuizen
Peace like a river (nr.64)
Vrede als een rivier, liefde als een berg. Je geest waait als de wind overal heen, blijdschap als een fontein, een helende levensbron. Kom heilige geest laat uw vuur neerdalen.

Peace like a river,
love like a mountain.
The wind of your spirit,
is blowing everywhere.
Joy like a fountain
Healing spring of life
Come holy spirit let your fire fall,
Come holy spirit let your fire fall.