Wie goed doet, God ontmoet 17-02-2007

Thema: Wie goed doet, God ontmoet. - jaarC


Voor de viering zingt het koor:
“Faithful and true” (nr.54)
Hoe moeilijk de weg ook is,
U leid mij en beantwoord mijn gebed.
Wat er ook gebeurt, U blijft mij trouw.

The mountain is high,
but You will take me higher,
the valley is deep,
but You will take me through.
The river is wide,
but You will take me over,
there’s one thing I know,
wherever I go,
You’re faithful and true. (2X)

My Lord You’re faithful and true
when everything ‘round me gives way;
Faithful and true to lead me from day to day.
My Lord You’re faithful and true;
You answer whenever I pray.
There’s one thing I know,
wherever I go,
You’re faithful and true.

The mountain is high,
but You will take me higher,
the valley is deep,
but You will take me through.
The river is wide,
but You will take me over,
there’s one thing I know,
wherever I go,
You’re faithful and true.
There’s one thing I know,
wherever I go,
You’re faithful and true.

Openingslied: “Mensen gevraagd” (nr63)
Mensen gevraagd,
er worden mensen gevraagd,
ja, dringend Mensen gevraagd.

Er worden mensen gevraagd, om de vrede te leren,
waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan.
Mensen gevraagd, die de wegen markeren,
waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden,
en om tegen de waanzin de straat op te gaan.
Mensen gevraagd, om de tekens te duiden,
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.

Er worden mensen gevraagd, om hun nek uit te steken
voor een andere tijd en een nieuwe moraal.
Mensen om ijzer met handen te breken,
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.

Mensen gevraagd om hun stem te verheffen,
verontrust door een wapen, dat niemand ontziet.
Mensen gevraagd, die de waarheid beseffen:
Dat wie mikt op een ander zichzelf ook beschiet.

Er worden mensen gevraagd, die in naam van de vrede
voor behoud van de aarde en al wat dar leeft,
wapens het liefst toe een ploeg willen smeden,
voor de oogst, die aan allen weer overvloed geeft.

Er worden mensen gevraagd;
Er worden mensen gevraagd;
mensen, mensen, mensen, mensen!

Welkomstwoord

Inleiding
Vandaag horen we in het evangelie ’t bekende verhaal van de wang; als u op de ene wang wordt geslagen, keer dan ook uw andere wang toe.
Jezus gaat ver vandaag!
Hij  heeft het zelf voorgeleefd, steeds weer met goedheid reageren op het kwade.
Hij beveelt het ons van harte aan.
Ook in de eerste lezing horen we dat deze methode goed uitpakt.
Luistert u zelf maar!
Gebed om Vergeving (gezongen)

“Lord have mercy” (nr.16)
Wij buigen voor u gebroken en beschaamd. Wees ons genadig, vergeef ons en vernieuw ons leven en geloof, want u bent onze God en redder, kom tot ons met uw liefde. Zend uw Heilige Geest over ons uit, zet onze harten in vuur en vlam. Laat ons uw naam eren.

We your people bow before you
broken and ashamed.
We have turned on your creation,
crushed the life you freely gave.

Lord have mercy on your children,
weeping and in fear,
For you are our God and Saviour,
Father in your love draw near.

Father in this hour of danger,
we will turn to you.
O forgive us, Lord forgive us,
and our lives and faith renew.

Pour your Holy Spirit on us,
set our hearts aflame.
All shall see your power in Nations,
may we bring Glory to your name,
may we bring Glory to your name.

Openingsgebed
God van liefde, wij danken u dat wij vanavond hier bij elkaar zijn.
Samen rondom uw tafel, samen luisterend naar de woorden van het evangelie.
Samen biddend voor de slachtoffers van zinloos geweld.
Amen.

1e Lezing
Twee auto’s reden een brug op waar maar één auto voorrang had.
Het waren buren van elkaar, die eigenlijk de pest aan elkaar hadden.
Dat zagen ze toen ze neus aan neus stonden op de brug.
De één begon de ander uit te schelden, hij stak zijn middelvinger op.
De ander, die eigenlijk voorrang had, reageerde door z’n auto in de achteruit te schakelen en terug te rijden om de ander voorrang te geven.

Toen ze beiden na verloop van tijd thuis aankwamen begroetten zij elkaar, en hadden vanaf die dag niet meer de pest aan elkaar!

Lied: “Elkaar dragen” (nr.18)
Op eeuwige vleugels gedragen,
veilig maar kwetsbaar, mensen van God.
Op eeuwige vleugels gedragen,
ik ben er voor jou, zoals jij voor mij;
mensen van God.

Evangelie (Lucas 6, 27-38)
Maar tegen jullie die luisteren, zeg Ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie je haten, zegen hen die je vervloeken en bid voor degenen die je smaden. Slaat iemand je op de wang, bied hem dan ook de andere, en pakt iemand je jas af, weiger hem ook je hemd niet. Vraagt iemand je om iets, geef het, en pakt men iets van je af, vraag het dan niet terug. Behandel de mensen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Als jullie je vrienden liefhebben, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook de zondaars hebben hun vrienden lief. En als jullie je weldoeners weldoen, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook de zondaars doen dat. En als jullie lenen aan mensen van wie je iets terugverwacht, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook zondaars lenen aan zondaars om op hun beurt hetzelfde te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe wel en leen uit, en verwacht daarvoor niets terug. Dan zal er een rijke beloning voor jullie zijn: je wordt kinderen van de Allerhoogste, want ook Hij is goed voor ondankbare en slechte mensen. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. Werp je niet op als rechter, dan zullen jullie niet berecht worden. Veroordeel niet, dan zullen jullie niet veroordeeld worden. Spreek vrij, dan zullen jullie vrijgesproken worden. Geef, dan zal jullie gegeven worden. Een mooie maat, stevig aangedrukt, goed geschud en overvol zal je in de schoot geworpen worden. Want met de maat waarmee jullie meten, zul je gemeten worden.'
Overweging

 

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in God

die de Vader is van alle mensen,
die de aarde aan de mens gegeven heeft.

Ik geloof in Jezus Christus, die gekomen is
om ons te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van de machten,
om Gods vrede met de mensen te verkondigen.

Hij heeft zich gegeven voor de wereld.
Hij is in ons midden de levende Heer.

Ik geloof in Gods Geest,
die werkzaam is in alle mensen van goede wil.

Ik geloof in de kerk,
die gesteld is tot een teken voor alle volken,
uitgerust met de kracht van de Geest
en gezonden om de mensen te dienen.

Ik geloof dat God
ten laatste de macht van het kwade
zal breken in ons en alle mensen.

Ik geloof dat de mens zal leven
van Gods leven voor altijd.
Amen.
Voorbede

God van liefde,
tot U komen wij met al onze woede en frustraties.
Over onrecht en uitbuiting van mensen  ver weg en dichtbij;
onschuldige slachtoffers van zinloos geweld.
Laat ons zingen:

The Lord is my light, my light and salvation.
In him I trust, in him I trust

God van liefde,
U die uw zon laat opgaan over goeden en kwaden,
Wij bidden voor hen die zoeken
naar geweldloze oplossingen van conflicten en strijd,
voor mensen die overleg en gesprek niet schuwen,
voor mensen die kwaad met goed vergelden,
Heer wees hun toeverlaat.
Laat ons zingen:

The Lord is my light, my light and salvation.
In him I trust, in him I trust

God van liefde,
wij bidden u voor de gemeenschap om ons heen,
waarin wij leven, dat er respect is voor elkaar,
Heer wees onze toeverlaat.
Laat ons zingen:

The Lord is my light, my light and salvation.
In him I trust, in him I trust

*Parochiële voorbede

God van liefde,
wij bidden u leer ons de weg te gaan
die Jezus ons heeft voorgeleefd,
hoe moeilijk deze soms ook is.
Amen.

 

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
“De Roos” (nr.10)
Men zegt liefde is een stormvloed
waarin menigeen verdrinkt.
Men zegt liefde is een oorlog
waardoor je wordt verminkt.
Men zegt liefde dat is armoe
met zorgen en getob.
Ik zeg liefde is een bloem,
eens komt ze uit de knop.

Zijn ze groot de moeilijkheden.
een probleem waarmee je loopt.
Zijn de dingen niet gegaan,
zoals je had gehoopt.
Zet je open voor degenen,
die je hart het meeste raakt.
Leer te geven, niet te nemen,
dat is wat gelukkig maakt.

Zet je open voor degenen,
die je hart het meeste raakt.
Leer te geven, niet te nemen,
dat is wat gelukkig maakt.
In de winter, in de sneeuw ligt,
elk zaadje vaak een poos.
Maar bedenk door zonnewarmte,
groeit toch eens de mooiste roos,
groeit toch eens de mooiste roos.

Communiegebed
Aanvaard onze dankzegging, God,
om Hem die,
voor mensen door het vuur gegaan,
in brood zichzelf aan ons schenkt.
Om Hem danken wij U,
dat wij mogen weten, wie goed doet, God ontmoet

 

Aanvaard onze dankzegging, God,
om brood van liefde,
om het brood van Hem die,
voor mensen door het vuur gegaan,
ons vrienden wil doen zijn
rondom zijn tafel van vrede.
Om Hem danken wij U,
dat wij mogen weten, wie goed doet, God ontmoet

 

Aanvaard onze dankzegging, God,
om brood van vrede,
om het brood van Hem die niet terugsloeg
toen Hij geslagen werd,
om het brood van Hem
die ons elkaar doet zien met zijn ogen.
Om Hem danken wij U,
dat wij mogen weten, wie goed doet, God ontmoet

 

Aanvaard onze dankzegging, God,
om brood van gemeenschap,
om het brood van Hem die,
voor mensen door het vuur gegaan,
zijn brood, en daarin uw verbond met ons deelt.
Om Hem danken wij U,
dat wij mogen weten, wie goed doet, God ontmoet
 
Wij danken U, God, om Hem
in wie U God-met-ons geworden bent,
bond- en tafelgenoot van mensen
die op zijn woord
ook elkaars tafelgenoten mochten worden.
Houd zijn droom onder ons levend,
opdat wij, elkaar in vrede nabij,
een volk naar uw hart worden.
Amen.

 

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Vredeswens
Daar waar vriendschap is en liefde,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede…

Uitnodiging tot de communie

Communie

Communielied: “Santo” (nr.57)
Heilig, heilig, heilig.
Ik bewonder U met heel mijn hart en ziel.

Santo, santo, santo
mi corazon teadora,
mi corazon te san bedecir.
Santo eres señor

Slotgebed
God van liefde, maak vruchtbaar wat Jezus in ons uitzaait: woorden van vergeving en barmhartigheid, een boodschap die deuren opent naar een nieuwe wereld.

Blijf ons herinneren aan wat Hij ons voorleefde, toen hij bad voor zijn vervolgers, opdat ook wij mensen van vrede worden, in zijn spoor onderweg in de wereld van morgen.
Amen.

Slotlied:  “Song of Peace” (nr.51)
Dit is mijn lied voor vrede. Voor mijn land en alle andere landen.
Ik houd van mijn land, maar dat doen ook de mensen in die andere landen.
Dus zing ik voor vrede overal.

This is my song, O God of all the nations,
A song of peace for lands afar and mine.
This is my home the country where my heart is,
Here are my hopes, my dreams my holy shrine.
But other hearts in other lands are beating,
with hopes and dreams as true and high as mine.

My country’s skies are bluer than the ocean,
And sunlight beams on cloverleaf and pine.
But other lands have sunshine too and clover,
And skies are ev’ry where as blue as mine.
O hear my song thou God of all the nations,
a song of peace for their land and for mine.

 
Zegen en Wegzending

De wereld ligt voor ons open, deuren worden ontsloten, en Gods zegen moge met ons meegaan, opdat wij, uitgezonden tot vrede, velen in vrede nabij zullen zijn.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Na afloop van de viering zingt het koor:
“You can count on me” (nr.45)
Je kunt op me rekenen,
wat er ook gebeurt ik zal er altijd voor je zijn!

Nothing is this life is certain
and nothing last forever so they say.
But I am gonna be, your friend eternally
We’ll face the world together all the way.

refrein:
You can count on me
when no one seems to care
You can count on me
to be there, to be there.
If you need a friend
I’m there until the end
You and me, we’ll always be
you can count on me.

There’s one thing you can be sure of,
when all the world around you starts to fall.
You can still depend,
on me to be your friend
and I’ll be there beside you through it all.

refrein:

You and me we’ll always be
you can count on me!