JoyfulSpirit

Etentje en jubilarissen

Zaterdag 25 januari hebben we een etentje gehad in de Bonte Veer. Voor het eten nam Carla het woord en werden Irene, Elma en Lida R. in het zonnetje gezet omdat ze (ruim) 12 1/2 jaar bij het koor waren.Ze kregen bloemen en er werd hun door Gerda een button opgespeld. Daarna werd er gezellig gegeten.

Parochieavond 2012

Op 30 mei organiseerde Joyful Spirit een avond voor vrijwilligers en parochianen met als thema "kennen wij elkaar en onze geschiedenis".

Iedereen werd welkom geheten door Annemarie, daarna zongen we gezamenlijk "Sing a song for the peace" onder leiding van Marja en Jaap Braakman gaf een boeiende lezing over de plafondschildering in de kerk.

Toen was het tijd voor koffie met taart en cake met onderwijl "de quiz" Er werd enthousiast gepuzzeld op de toch wel pittige vragen. De pater gaf na afloop de juiste antwoorden en iedereen kon zijn lijstje nakijken. Door een klein schoonheidsfoutje in de oplossing waren er 2 slagzinnen mogelijk en kwamen er uiteindelijk 7 winnaars uit de bus, waarvoor een aantal ludieke prijzen klaarstonden.

Als slot van de avond was er nog een gezellig hapje en drankje voor iedereen en kon er nog uitgebreid nagepraat worden. Wat ons betreft en ook gezien de reacties een geslaagde avond.

Lees verder...

Zeg het met bloemen

Tijdens de viering van 21 mei werden een aantal koorleden in de bloemetjes gezet.

Wil, omdat ze vele jaren heeft geholpen met het schoonmaken van de kerk en het parochiecentrum, en Lida S, Nelleke, Gerda, Margret, Marja en Ineke omdat ze 12 1/2 jaar koorlid zijn. Ook Marijke en Ria zijn 12 1/2 jaar lid, maar zij waren met vakantie.

Lees verder...