• Franciscus-Xaverius

  Franciscus-Xaverius

 • Levensboom

  Levensboom

 • Kerkzaal

  Kerkzaal

 • Kerkzaal

  Kerkzaal

 • Koffiezaal

  Koffiezaal

 • Koren

  Koren

 • Basisschool-De-Hoeksteen

  Basisschool-De-Hoeksteen

 • Pancratiusschool

  Pancratiusschool

 • Franciscus-Xaverius

  Franciscus-Xaverius

Van harte welkom op de website van de Franciscus Xaverius parochie in Enkhuizen.

U vindt hier alle informatie over onze parochie.
De weekendvieringen vinden in de regel plaats op zaterdagen om 19.00 uur of op zondagen om 10.00 uur.  Er is 1 viering per weekend, per maand wisselend op zaterdag of zondag. Hiernaast ziet u een overzichtje van de meest recente vieringen.

Onder de links vindt u de websites van onze koren, basisscholen en diverse werkgroepen.

Vieringen

28 juli
DOP viering
28.07.2018 19:00 - 20:00
5 aug
WoCo viering
05.08.2018 10:00 - 11:00
12 aug
DOP viering
12.08.2018 10:00 - 11:00
19 aug
Eucharistieviering
19.08.2018 10:00 - 11:00
26 aug
DOP viering
26.08.2018 10:00 - 11:00

Werken van barmhartigheid

In de kerkruimte wordt een mens aan het begin van het leven op handen binnengedragen en wordt dezelfde mens aan het einde wederom door handen uitgedragen. Hier worden dromen van vrede en rechtvaardigheid hardop uitgesproken. Er wordt gelachen, gehuild, gezongen, verteld en gebeden, maar bovenal meegeleefd in woord en daad. Meegeleefd met elke mens die om een stevige arm, een luisterend oor, een inspirerend woord, een daad van verzet of materiele hulp vraagt. Wij hebben ervaren dat we door zo'n levenshouding van delen en breken met elkaar, de kern en het geheim van het leven op het spoor komen. Een geheim waaraan we de naam God gegeven hebben. Via de in 1997 aangebrachte gewelfschildering, getiteld "De Werken van Barmhartigheid" hebben we een poging gedaan om deze ontdekkingsreis naar de kern van ons bestaan uit te beelden. Niet dat kunst en schoonheid dé weg vormen, waarlangs we op het spoor van de bron van het leven zouden kunnen komen. Ons inziens is het geheim van het leven niet direct te ontdekken via de ervaring van het schone. Veel eerder zal dat geheim zich openbaren in de relaties tussen mensen.

Voor ons is het leven en de persoon van Jezus van Nazareth het voorbeeld van wie deze God ten diepste is. In woord en daad heeft deze Jezus body gegeven aan die verborgen God. Hij heeft ten einde toe duidelijk gemaakt dat het diepste geluk wezenlijk samenhangt met pure onbaatzuchtige liefde tot je medemens. Want wat kan je rijker maken dan een mens te ontmoeten die door jouw toedoen het leven weer aan kan of die bevrijd wordt van zijn lasten en boeien. Zo'n levensweg is evenwel niet gemakkelijk te gaan. Echte naastenliefde kost veel inspanning, zorg en offers. Toch is het onze ervaring dat het leven alleen zinvol en goed is, wanneer de ene mens zijn hart opent naar de ander. Dan kan je op het spoor komen waar het in het leven om draait.

De essentie van deze zin van ons leven staat heel treffend verwoord in een verhaal van Jezus, waarin hij mensen oproept om vanuit het hart te leven. Door voedsel te delen, door bronnen van levend water te slaan, door armen naar anderen uit te steken. Kortom door aan medemensen materiële en geestelijke bijstand te bieden, maakt hij duidelijk hoe je God kunt ontmoeten. Voor zo'n levenshouding willen wij u inspiratie bieden.

De werken van barmhartigheid

(Matteüs 25,34-40)

Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld.
Want:

Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven,

Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven,

Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen,

Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed,

Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht,

Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.

Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven?

En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U opgenomen, of naakt en hebben U gekleed? En wanneer zagen we U ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken? De Koning zal hun ten antwoord geven: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952