Reaching Hand logo logo small

019. The Victor

Die morgen op de derde dag,
leeg is het graf waar Jezus lag.
Hij leeft, want Hij is opgestaan,
geen dood kan Hem meer tegengaan.

Refr.: Geef het door aan alle mensen
dat de Heer is opgestaan.
Hij leeft, Hij leeft, Hij is verrezen,
Hij is waarlijk opgestaan.
Jezus Christus heeft overwonnen,
Hem zij de eer en de glorie voor eeuwig!

Die morgen op de derde dag,
soldaten vluchten weg van het graf.
Gods macht is sterker dan de dood,
geen vijand die nog weerstand bood.

Refrein:

De mensen leven naar de dood,
waar is hun doel wat is hun hoop?
Maar toch is er een goed bericht,
want Jezus leeft, Hij is het licht

Refrein: .........
Aan de Zoon van God zij de glorie!!