Reaching Hand logo logo small

032. Het teken van vernieuwing

Als u langs de kerk komt en u hoort ons zingen,
loopt u dan te denken: "Dat is niet voor mij,"
Heiland en verlossing zijn nu eenmaal dingen
die een ander aangaan, daar hoor ik niet bij.

Refr.: Ook u hoort erbij. Ook u maakt Hij vrij.
Omdat u erbij hoort, daarom zingen wij:
Hij heeft ons verlost. Waarom niet ook u?
Laat Hem bij u binnen,. Wacht niet doe het nu!

Geen vergane glorie uit een grijs verleden;
Wat wij voor u zingen, is niet uit de tijd.
'n Actuele boodschap midden in het heden
boordevol van leven en realiteit.

Refrein:

Als u Hem aan't roer laat; Het met Hem durft wagen,
merkt u dat uw leven, al uw staan en gaan,
'n ongedachte glans krijgt, omdat alle dagen
voortaan in het teken van vernieuwing staan.

Refrein: