Reaching Hand logo logo small

035. Kerstnacht

In een wonderschone nacht,
wijl alles lag te dromen,
is op aarde in een stal
het Kindeke gekomen.

Refrein: Gloria.......
Hosanna in excelsis.

en een koor van engelen,
liet uit den hoge horen;
"eer en prijs zij onze God,
want Jezus is geboren."

Refrein:

Here, wees Gij ons tot heil
en maak o Hemelkoning,
door Uw liefde en gena,
ons hart tot Uwe woning.

Refrein: