Reaching Hand logo logo small

039. Hier in ligt God's hand

‘t Was een vriend’lijk woord,
‘t was die gulle lach
‘t was het voelen van oprecht respect.
‘T Was die goede daad,
‘t was die warme handdruk,
‘t was ‘t leven blijvend opgewekt.
Voor de acceptatie, wèg discriminatie,
Geef liefde aan elkaar.

Refr.: Zoek niet te ver kijk naar jezelf en om je heen.
Leef je toch uit, laat je ‘ns gaan,
Geen angst, want je bent nooit alleen.
Elkaar helpen, bidden, zorgen aan de kant...
Ja hier in ligt God’s hand.

Samen delen, geven, samen werken
aan een hemel hier op aard.
Bewust zijn weten,
verantwoording niet vergeten
voor die ander is ‘t waard.
Vinden van nieuw leven,
‘t voorbeeld ons gegeven,
geef liefde aan elkaar.

Refrein.