Reaching Hand logo logo small

004. Gezongen Onze Vader

Vader, U in de hemel,
hier geheiligd wordt Uw naam.
Uw wil geschiedt op aarde,
geef ons Uw brood vandaag.
Vergeef ons onze schulden,
zoals wij doen aan elkaar.
Leidt ons niet in verzoeking,
verlos ons van het kwaad.