Reaching Hand logo logo small

006. De man van Nazareth

Maar in Nazareth in Galilea,
waar U jarenlang timmerman was,
waar de mensen U kenden geloofden ze niet
dat U meer dan de timmerman was.
En U leerde op 't plein van de tempel,
heel de schare stond rondom U heen;
maar Uw woord en Uw wonder vond weinig geloof:
't mensenhart is soms harder dan steen.

En de mannen met wie U ging vissen,
die U volgden met velerlei hoop;
zij geloofden en twijfelden ook onderweg
en één bood zijn Verlosser te koop.
Ook Uw steunpilaar heeft U verloochend,
driemaal sprak hij "die mens ken ik niet"
Tot een haan 't tijdstip kraaide van 't diepste berouw,
net toen hij U al vloekend verliet.

Ongelovigen en ook verraders,
staan het dichts in de kring om U heen,
die U volgt loopt de kans Uw verrader te zijn
of hij laat U als 't ernst wordt alleen.
en hoewel sindsdien veel is veranderd,
toch verloochenen wij uur na uur,
ongewild onze Heiland en Meester opnieuw
tegen vriend, vijand, vreemde en buur.

Daarom bidden wij U om genade,
onze daden Heer klagen ons aan;
Wij staan telkens de komst van Uw Rijk in de weg,
wij zijn steeds eigen wegen gegaan:
Daarom bidden wij U om genade,
onze daden Heer klagen ons aan
Wij staan telkens de komst van Uw Rijk in de weg.
Wij zijn steeds eigen wegen gegaan