Reaching Hand logo logo small

007. Dit is de wereld

De daken met hun wirwar van antennes,
het ronken van een vliegtuig in de nacht.
't Reclamewoord dat telkens aan en uit flitst;
't verkeerslicht waar ik dagelijks voor wacht.

Refr.: Dit, dit is de wereld;
de wereld waar ik in woon.
hier zijn de treden te zien van Gods troon.
Wie hier omhoog klimt, vanuit het gedruis,
ontwaart de contouren van 't Vaderlijk huis!

Het flatgebouw met helverlichte vensters,
dat schittert als een lichtzuil in de nacht
En daar omheen veel hoger dan de huizen
oneindigheid en verre sterrenpracht.

refrein:

De hele wereld houdt Hij in Zijn handen,
Hij spreekt in stilte en in stadsgerucht
van liefde en genade en erbarmen
voor ieder die in wanhoop naar Hem vlucht.

refrein:

Miljoenen sterren wil Hij laten gloeien,
als bakens in de golven van't bestaan;
om koers te kunnen houden naar de haven,
aan 't einde van de wereldoceaan.