Reaching Hand logo logo small

009. Breek de muren af

Wat zou de wereld anders zijn,
als er in plaats van leed en pijn
geluk en goedheid heersen zou,
verbondenheid en goede trouw,
als oorlog eens verdwenen was
en steden uit hun puin en as
voorgoed herrezen zouden zijn
wat zou de wereld anders zijn.

Refr.: Breek de muren af,
breek de deuren open
laat er voor de mensen
hoop op leven zijn.

Wat zou de wereld anders zijn,
als er eens mensen zouden zijn
die niet op eigen rechten staan,
maar bruggen naar elkander slaan,
als niemand meer gelukkig is
zolang er nood en honger is
en wapens onze vrede zijn
wat zou de wereld anders zijn.

Refrein:

Wat zou de wereld anders zijn,
als wij genezen zouden zijn
van eigendunk en zucht naar macht,
die al zo lang de oorlog bracht
en liefde ons eens en voorgoed
als echte mensen leven doet:
dan zal er hoop en toekomst zijn
voor allen die op aarde zijn.

Refrein: