Reaching Hand logo logo small

Jaarverslag 2016

17 februari 2017 was de laatste jaarvergadering  

                                            Secretarieel jaarverslag 2016

Bestuursleden: Lisa Kuperus is in 2016 bij het bestuur gekomen als algemeen bestuurslid. Hierdoor bestaat het bestuur dus uit 6 leden: Lizanne Middelkoop, Eva Smit, Lisa Kuperus, Jorien Schipper, Jasmine van Westen en Joyce Nijhuis. Lizanne was in 2016 voorzitter, Eva penningmeester en Joyce secretaris.

Vergaderingen: Het bestuur is in 2016 12 keer samen geweest om te vergaderen. Leden zijn altijd welkom om eens te kijken tijdens de vergaderingen. De vorige jaarvergadering was op 8 april 2016.

Stuurgroep liturgie: In de stuurgroep liturgie werd Reaching Hand in 2016 vertegenwoordigd door Eva Smit.

Schoonmaken: We hoeven de kerk niet meer schoon te maken zoals voorheen, maar we moeten het gebouw natuurlijk wel netjes achterlaten als we weggaan. Bedankt allemaal voor jullie hulp!

Ken je koorlega: Ken je koorlega loopt nog steeds en is erg leuk om te lezen. De volgende ken je koorlega zal van Dervle zijn.

Optredens buiten de kerk: Zoals elk jaar probeert het bestuur altijd optredens te regelen buiten de kerk. We hebben in 2016 natuurlijk The Passion opgevoerd samen met kinderkoor Sunshine op 25 maart. Daarnaast hebben we gezongen tijdens het korenfestival in Medemblik op 22 mei en tijdens deze ‘Battle of Winners’ zijn we tweede geworden en heeft Ria de dirigentenprijs gewonnen! Ook hebben we op 28 mei heel vaak het nummer ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ gezongen op het Landje van Top tijdens de opnames voor de videoclip. Verder hebben we gezongen tijdens het huwelijk van oud-lid Marijke en haar inmiddels man Hugo op 1 juni, tijdens lichtjesavond op 17 december en tijdens Kerst in de Wester op 18 december.

Commissies en werkgroepen:

Liturgiegroep: De liturgiegroep bestond in 2016 uit: Lizanne Middelkoop, Diane van der Lubbe, René Sikkens, Eva Smit en Jasmine van Westen. De liturgiegroep zoekt de nummers uit voor de vieringen en zetten de vieringen in elkaar waarin wij zingen. Leden zijn altijd welkom om een keer te komen kijken als het hen leuk lijkt om bij de liturgiegroep te komen.

Muziekcommissie: De muziekcommissie bestond in 2016 uit: Corien Bosma, Christiaan Gebhard, Joyce Nijhuis, Jorien Schipper, Jasmine van Westen en Daan Woestenburg. De muziekcommissie zoekt nieuwe nummers uit voor het algemene repertoire of projecten. Ook zoeken zij de nummers uit die we gaan zingen met optredens.

- Koorweekendcommissie: De koorweekendcommissie bestond in 2016 uit: Lisa Kuperus, Eva Smit, Mike Maartens, Koen de Rooij, Sarah Mnassine, Leonie van Dijk-Groot, Dervle de Jager, Christiaan Gebhard, Jasmine van Westen en Stefan Karsten. Samen hebben zij er een topweekend in ’t Stekelbaarsje in Elahuizen van gemaakt!

Instrumentenvervoer: Eva Smit, Robbin Wit en Christiaan Gebhard zijn over het algemeen verantwoordelijk voor het vervoer van de instrumenten en krijgen hierbij hulp van andere leden. Natuurlijk is het altijd fijn als iedereen even helpt voor of na een optreden met het vervoer, want vele handen maken licht werk.

Hapjes/drankjes inkoop: Corien Bosma en Stefan Karsten zijn onze biermeesters en zorgen voor de hapjes/drankjes voor het nazitten. Let erop dat je je drankjes betaalt zodat de bierpot gevuld blijft.

Website: Joyce Nijhuis beheert nog steeds de website.

Archief: Jorien Schipper beheert het muziekarchief en krijgt hierbij ook hulp van Jasmine van Westen.

Koffie: Verschillende leden hebben de koffie en thee voor in de pauze gezet, maar Jorien Schipper en Jasmine van Westen zetten het vaakst koffie en thee.  

Overige activiteiten: Ook bij andere activiteiten krijgt het bestuur hulp van leden. Bedankt hiervoor!

Leden:

- We zijn 2016 begonnen met 38 leden, inclusief het combo. 

De volgende mensen zijn in 2016 gestopt:

Anne de Vries, Annah Posthumius, Geanne van Soelen, Ellen Berkhout, Rayna Busch en Myrthe Busch.

- Leden die in 2016 nieuw bij het koor zijn gekomen zijn:

Sarah de Vries, Dainah Bijl, Celine Delling, Esmeray van der Steeg, Tjeerd Helmer, Jorge Deurhof, Suzanne Kokmeijer en Marjolein Hokkeling.

- Hierdoor zijn we in 2017 gestart met 40 leden, inclusief combo. Helaas hebben de volgende leden in 2017 aangegeven ook te stoppen: Celine Delling en Jorge Deurhof. Myrthe en Rayna Busch zijn er in 2017 weer bijgekomen, evenals Isaac Deen. Hierdoor hebben we op dit moment 41 leden, inclusief combo.

Vieringen in de kerk in 2016:

We hebben in 2016 tijdens 10 vieringen gezongen:

  1. 16 januari
  2. 21 februari
  3. 26 maart (paaswake)
  4. 16 april (vormselviering in Bovenkarspel)
  5. 1 mei
  6. 28 mei
  7. 26 juni
  8. 16 oktober
  9. 26 november
  10. 24 december (kerstnacht)

                                                    Jaaroverzicht 

Januari:

Op 15 januari hebben we een ledenbijeenkomst gehad waarin we hebben gepraat over onder andere de opkomst en inzet van de leden, de sfeer in de groep en het afnemende ledental. Op 16 januari hebben we gezongen tijdens de viering in het parochiecentrum. We zijn in januari ook begonnen met de repetities voor The Passion.

Februari:

Op 21 februari hebben we gezongen tijdens de viering in het parochiecentrum. Aansluitend hebben we gerepeteerd voor The Passion.

Maart:

Op 20 maart hadden we de voorgenerale voor The Passion, op 24 maart de generale en op 25 maart hebben we The Passion samen met het kinderkoor opgevoerd voor een volle Westerkerk. Het was een enorm succes. De dag erna hebben we nog gezongen tijdens de paaswake. 

April:

Op 16 april hebben we gezongen tijdens de vormselviering in de kerk in Grootebroek.

Mei:

Op 1 mei hebben we gezongen tijdens de viering in het parochiecentrum. Tijdens deze viering werd Julia, de dochter van Kim en Koen gedoopt. Op 22 mei hebben we meegedaan aan een speciale editie van het korenfestival in Medemblik, namelijk ‘The Battle of the Winners’. We zijn tweede geworden en Ria heeft de dirigentenprijs in ontvangst mogen nemen. Verder hebben we op 28 mei gezongen tijdens de viering in de kerk en aansluitend zijn er opnames gemaakt voor de videoclip van ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ op het Landje van Top voor de Drommedaris. Er werd zelfs met een drone gefilmd.

Juni:

Op 1 juni hebben we gezongen tijdens het huwelijk van oud-lid Marijke en haar inmiddels man Hugo. Op 11 juni hebben een aantal leden meegedaan met de Rabobank Fietssponsortocht namens het koor en zo €250,- verdiend. ’s Avonds vond de jaarafsluiting plaats met als thema ‘jaren 50/60’. Het was een zeer geslaagd feest. Op 26 juni hebben we nog gezongen tijdens de laatste viering van het seizoen en heeft Lisa Kuperus haar Gregoriusspeld gekregen omdat ze 12,5 jaar lid is van het koor, inclusief kinderkoor Sunshine.

Juli:

Vakantie. Op 23 juli stond er een artikel over ons koor en de relatie met ‘Zing, vecht, huil, bid, lach werk en bewonder’ in het Noordhollands Dagblad. De videoclip van het nummer kwam op 25 juli op de site te staan. 

Augustus:

Op 19 augustus was de eerste repetitie van het seizoen.

September:

In september hadden we geen kooractiviteiten, afgezien van de repetities natuurlijk.

Oktober: 

Op  7, 8 en 9 oktober hebben we een geweldig koorweekend beleefd in ’t Stekelbaarsje in Elahuizen. Het thema was ‘Las Vegas’. Ook hebben we gezongen in de kerk in Balk.

November:

Op 26 november hebben we gezongen tijdens de viering in het parochiecentrum.

December:

Op 17 december hebben we gezongen tijdens Enkhuizen bij Kaarslicht / Lichtjesavond en op 18 december tijdens ‘Kerst in de Wester’. Op 24 december hebben we het jaar afgesloten door te zingen tijdens de kerstnacht in onze nieuwe kerk.

Nieuwe ideeën/plannen voor het komende jaar:

- Eens per maand zingen tijdens de viering.

- Op 4 mei zingen tijdens de Dodenherdenkingsdienst in de Zuiderkerk

- Wellicht Korendag met jongerenkoren in de regio. We willen hier dan wel een andere opzet voor dan de voorgaande keren.

- Op 10 juni meedoen met de Rabobank Fietssponsortocht

- Op 11 juni wellicht weer meedoen met het korenfestival in Medemblik

- Jaarafsluiting op 16 juli

- Op koorweekend gaan naar De Zandkamp in Ermelo van 15 t/m 17 september

- Zingen in Overvest

- Wellicht kerstconcert met KSM

Joyce Nijhuis, februari 2017.