Reaching Hand logo logo small

januari 2012

Beste leden,


Bij deze de nieuwsbrief van januari 2012. Veel leesplezier!

 

Het bestuur heeft op 16 januari vergaderd en ook is inmiddels de jaarvergadering op 27 januari gehouden. Van deze laatste vergadering volgen binnenkort de notulen.

 

·         Het meest aanwezige lid: een nieuw item op de jaarvergadering. Dit lid krijgt een jaar lang de wisseltegel mee naar huis waar ook zijn/haar naam op komt te staan. In 2011 was Kim H het meest aanwezig!

  • Frank krijgt de werkhandschoen dit jaar uitgereikt vanwege zijn werk in de Rockcommissie en het maken van de vele arrangementen, begeleiden van de extra repetities etc. Het zijn speciale witte pianohandschoenen met zijn initialen erop geborduurd.

·         Schoonmaak kerk: we blijven aandringen om toch vooral aanwezig te zijn als je de beurt hebt om schoon te maken! We vragen bij het parochiebestuur een rugstofzuiger aan om tussen de banken sneller te kunnen stofzuigen.

·         De vierkorenviering en de nieuwjaarsborrel: volgend jaar anders organiseren en meer liedjes samen zingen. Nu schiet het zijn doel voorbij.

·         Paradiso: weer een geweldige ervaring om te doen! We hebben ervan genoten en het was erg leuk dat de filmpjes en foto’s zo snel op de site stonden!

·         We willen op zoek naar andere festivals om ook daar eens te gaan zingen, bijvoorbeeld het Westfriese korenslag.

·         We willen dit jaar weer een etentje organiseren waarbij alle leden iets meenemen, zodat je een heel buffet krijgt van lekkere hapjes. De datum moeten we nog vaststellen.

·         Nieuwe bestuursleden: tijdens de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van Marieke en Kim v L. Nieuwe bestuursleden zijn: Daan en Kim H. Op het laatste moment hebben ook Lizanne en Joyce N zich aangemeld als bestuurslid. Daar het niet handig is als er in één keer vier nieuwe bestuursleden plaats nemen in het bestuur, blijven Lisanne en Jacintha in ieder geval nog een half jaartje in het bestuur om de vier nieuwe bestuursleden in te werken. Daarna zal het bestuur dus bestaan uit: Eva, Daan, Kim H, Joyce N en Lizanne.

·         Tijdens de jaarvergadering hebben de volgende mensen zich opgegeven voor diverse activiteiten:

  • Liturgiegroep: Danique(Eva komt een keer kijken)
  • Jaarafsluiting: Denise, Barry, Corien, Danique, Divera
  • Muziekcommissie: Marijke, Corien, Denise, Danique
  • Koorweekend: Divera, Denise, Leonie
  • Bloemen en plantenverkoop: Ria, Danique, Leonie, Corien, Ellen, Eva, Marjolein
  • Muziekarchief: Kim H
  • Biermeester samen met Daan: Barry
  • Organisatie 4-korendag met Kim H: nog geen opgaven…..

Mochten er leden zijn die zich nog willen aansluiten bij een van de werkgroepen, geef dit dan door aan iemand van het bestuur.

·         We willen weer op zoek naar een muzikaal thema voor een nieuw project over een jaar. Ideeën hiervoor kunnen ingeleverd worden bij het bestuur. Als we een aantal ideeën hebben, gaan we er met de leden een keer over praten. De inbrenger van het idee mag dan het idee naar voren brengen en tenslotte gaan we met elkaar stemmen met project we in zee gaan.

 

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 23 februari bij Jacintha thuis, Talingshof 8. Wil je hier bijzijn, geef het dan even aan Jacintha door.

 

Hierbij de leden agenda voor de komende tijd. Zet de data weer in je agenda of telefoon. Afmelden kan nog even bij Kim v.L. via 06-24910626 of via de mail.

 

Zondag 26 februari: 9.45 uur aanwezig

Viering, R.K. Xaverius kerk (aanvang10.00 uur)

 

Zaterdag 24 maart: 18.45 uur aanwezig

Viering, R.K. Xaverius kerk (aanvang19.00 uur)

 

Zaterdag 7 april: 21.30 uur aanwezig

Pasen, viering  R.K. Xaverius kerk (aanvang 22.00 uur)


Zondag 13 mei: zingen in de kerk van Grootebroek.

 

Zondag 17 juni: 9.45 uur aanwezig

Viering, R.K. Xaverius kerk (aanvang10.00 uur)

 

Zondag 1 juli: 9.45 uur aanwezig

Viering, R.K. Xaverius kerk (aanvang10.00 uur)

 

Laatste repetitie: vrijdag 13 juli

 

Start nieuwe seizoen: vrijdag 7 september

 

28,29,30 september: Koorweekend de Zandkamp in Ermelo

 

15 december : zingen in de kerk in Obdam bij Pastor Paul Vlaar