Reaching Hand logo logo small

Nieuwsbrief september/oktober 2012

Beste leden,

 

Hierbij de nieuwsbrief van september/oktober 2012. Het bestuur heeft op 18 september vergaderd. De volgende punten zijn daarbij naar voren gekomen:

 

Koorweekend

Het koorweekend was ook dit jaar weer een groot succes waar nog lang over nagepraat zal worden! Het was super georganiseerd door Kim, Denise, Corien, Divera en Geanne: bedankt!

 

Repetitie met Jan Maarten Koeman

Omdat Ria aanstaande vrijdag 5 oktober nog op vakantie is, neemt Jan Maarten Koeman de repetitie over. Hij is dirigent van kinderkoor De Kickers uit Purmerend en de coach van Ria dus we kunnen vast veel van hem leren!

 

Koopkorenfestival 7 oktober

Aanstaande zondag 7 oktober gaan we zingen tijdens het Koopkorenfestival in Enkhuizen. ’s Ochtends moeten we eerst zingen tijdens de viering om 10.00 in de Franciscus Xaveriuskerk en ’s middags openen we om 12.30 het festival in dezelfde kerk. Van 15.00 tot 15.30 zingen we in de Graaff van Enckhuysen. Tussen de viering en de opening van het festival gaan we samen lunchen dus vergeet niet om je lunch mee te nemen!

 

Kerstconcert met KSM

Op zondag 16 december zullen we samen met KSM een kerstconcert geven. Nadere informatie hierover volgt nog. In 2010 hebben we ook samen een kerstconcert gegeven en we hopen natuurlijk dat het weer net zo’n succes wordt!

 

Nieuw project

Tijdens het koorweekend hebben we het gehad over de twee ideeën die we hebben voor het nieuwe project: The Passion of Fantasy. Tijdens de volgende bestuursvergadering zullen we dit verder bespreken.

 

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 16 oktober bij Kim H. thuis, Tom Kranenburgstraat 61. Wil je hier bij zijn geef het dan even door aan Kim.

Hierbij de ledenagenda voor de komende tijd. Zet de data weer in je agenda of telefoon. Afmelden kan bij Lizanne via 06-33784136 of via de RH mail.

 

Zaterdag 10 november: 

3 koren viering (met kinderkoor en middenkoor)

15.15 aanwezig 

repetitie van 15.30 - 17.45
daarna gezamenlijk eten in het pc (wordt verzorgd)
viering vanaf 19.00 uur


Zaterdag 15 december:
 (tijd volgt nog)


Zingen in de kerk in Obdam bij Pastor Paul Vlaar


Donderdag 20 december:
 (tijd volgt nog)

Generale repetitie kerstconcert in de westerkerk


Vrijdag 21 december:
 (tijd volgt nog)

Zingen in de Westerkerk tijdens “Kerst in de Wester”

 

Zaterdag 22 december: (tijd volgt nog)

Kerstconcert met KSM in de westerkerk

 

Maandag 24 december:  22.00 aanwezig 


Kerstnacht, R.K. Xaverius kerk (aanvang 23.00 uur)

 

Zondag 20 januari: 09.45 uur aanwezig


Viering, R.K. Xaverius kerk (aanvang 10.00 uur)

 

Zondag 17 februari: 09.45 uur aanwezig


Viering, R.K. Xaverius kerk (aanvang 10.00 uur)


Vrijdag 13 - zaterdag 14 - zondag 15 september 

Koorweekend naar 'De Kwartjesberg' in Drouwenwww.dekwartjesberg.nl