Reaching Hand logo logo small

Nieuwsbrief november 2012

Beste leden,

 

Hierbij de nieuwsbrief van november 2012. Het bestuur heeft op 24 oktober vergaderd. De volgende punten zijn daarbij naar voren gekomen:

 

Opkomst repetities

De afgelopen weken is de opkomst bij de repetities matig geweest terwijl we nog veel moeten doen voor de kerst. Probeer alsjeblieft bij elke repetitie aanwezig te zijn zodat we weer mooie concerten neer kunnen zetten tijdens de kerstperiode.

 

10 november 3 korenviering

Op zaterdag 10 november zingen we tijdens de viering samen met kinderkoor “Sunshine” en middenkoor “Joyful Spirit”. ’s Middags gaan we hiervoor oefenen vanaf 15.15. Er moeten nog podiumdelen gehaald worden dus de vraag is of de mannen (en sterke vrouwen) om 14.45 aanwezig kunnen zijn om daarmee te helpen. Na de repetitie gaan we samen eten en dan begint de viering om 19.00 in de R.K. Xaveriuskerk.

 

18 november dvd kijken

De dvd van het Rock Project is klaar! We willen deze graag op zondagmiddag 18 november kijken samen met de koorleden, de sponsoren, de dansers etc. zodat we nogmaals kunnen genieten van ons geweldige concert. Dit alles zal gebeuren onder het genot van een hapje en een drankje. De middag begint om 14.00 in het parochiecentrum.

 

19 november repeteren met KSM

Op maandagavond 19 november zullen we de nummers voor het kerstconcert samen met KSM gaan repeteren in de Nieuwe Doelen. Probeer hier alsjeblieft bij aanwezig te zijn, de repetitie begint om 20.00.

 

28 december geen repetitie, 4 januari wel

Op 28 december vervalt de repetitie omdat Ria op vakantie is. De repetitie op 4 januari gaat wel gewoon door.  

 

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 20 november bij Kim H. thuis, Tom Kranenburgstraat 61. Wil je hier bij zijn geef het dan even door aan Kim.

 

Hierbij de ledenagenda voor de komende tijd. Zet de data weer in je agenda of telefoon. Afmelden kan bij Lizanne via 06-33784136 of via de RH mail.

 

Zaterdag 10 november: 15.15 aanwezig

3 korenviering (met kinderkoor en middenkoor)
Repetitie van 15.30 - 17.45 in het parochiecentrum
Daarna gezamenlijk eten (wordt verzorgd)
Viering vanaf 19.00 uur, R.K. Xaveriuskerk

 

Zondag 18 november: 14.00 aanwezig

Dvd van het Rock Project kijken in het parochiecentrum

 

Maandag 19 november: 19.45 aanwezig

Repetitie met KSM in de Nieuwe Doelen

 

Zaterdag 15 december: (tijd volgt nog)

Zingen in de kerk in Obdam bij Pastor Paul Vlaar (aanvang viering: 19.00)

 

Zondag 16 december: 12.00 aanwezig

Lunch in het parochiecentrum met aansluitend kerk versieren voor kerst en kerk schoonmaken

 

Donderdag 20 december: 19.15 aanwezig

Generale repetitie kerstconcert met KSM in de Westerkerk

 

Vrijdag 21 december: 20.15 aanwezig

Generale repetitie voor de Kerstnacht in het parochiecentrum en aansluitend zingen in de Westerkerk tijdens "Kerst in de Wester"

 

Zaterdag 22 december: 18.00 aanwezig

Kerstconcert met KSM in de Westerkerk

 

Maandag 24 december: 22.00 aanwezig

Kerstnacht, R.K. Xaverius kerk (aanvang 23.00 uur)

 

Vrijdag 28 december: geen repetitie

 

Vrijdag 4 januari: 20.15 aanwezig

Eerste repetitie 2013, een feestelijke opening van het nieuwe jaar!

 

Zondag 6 januari: 12.00 aanwezig

Lunch in het parochiecentrum met aansluitend kerstversiering opruimen en kerk schoonmaken

 

Zondag 20 januari: 09.45 uur aanwezig

Viering, R.K. Xaverius kerk (aanvang 10.00 uur)

 

Zondag 17 februari: 09.45 uur aanwezig

Viering, R.K. Xaverius kerk (aanvang 10.00 uur)

 

Vrijdag 13 - zaterdag 14 - zondag 15 september:

Koorweekend naar 'De Kwartjesberg' in Drouwen www.dekwartjesberg.nl