Reaching Hand logo logo small

Nieuwsbrief december 2012

Beste leden,

 

Hierbij de nieuwsbrief van december 2012. Het bestuur heeft op 20 november vergaderd. De volgende punten zijn daarbij naar voren gekomen:

 

Repetitie met KSM

Op maandag 10 december gaan we weer repeteren voor ons kerstconcert met KSM. We willen deze avond een gehele doorloop van het programma doen en hopen dat er deze avond meer koorleden aanwezig zullen zijn dan bij de vorige repetitie. De repetitie begint om 20.00 maar we willen jullie vragen om om 19.45 aanwezig te zijn zodat we nog even kunnen inzingen.

 

Zingen in Obdam

Op zaterdag 15 december gaan we zingen in de Sint Victorkerk in Obdam. Pastoor Paul Vlaar zal deze viering voorgaan. Om 17.15 verzamelen we bij het parochiecentrum waarna we met z’n allen richting Obdam zullen rijden. Zorg ervoor dat je hebt gegeten voordat we vertrekken. De viering zal om 19.00 beginnen.

 

Lunch en kerk versieren/opruimen

Op zondag 16 december gaan we de kerk versieren voor kerst. Voordat we hiermee beginnen zullen we eerst met z’n allen gaan lunchen in het parochiecentrum. Wat wordt opgehangen moet natuurlijk ook weer worden weggehaald en dat zullen we doen op zondag 6 januari. Ook dit zal vooraf worden gegaan door een lunch. Op beide dagen zullen we om 12.00 beginnen.

 

Generale repetitie en kerstconcert

Op zaterdag 22 december geven we samen met KSM een kerstconcert in de Westerkerk in Enkhuizen. Hiervoor moet natuurlijk nog wel gerepeteerd worden. Op 20 december hebben we daarom een generale repetitie in de Westerkerk. De generale repetitie begint om 19.15 en op 22 december beginnen we om 18.00.

 

Jaarvergadering

Het jaar is alweer bijna voorbij en voor je het weet is het 2013. In januari houden we weer onze jaarvergadering om te bespreken wat we het afgelopen jaar hebben gedaan en wat we nog allemaal op de planning hebben staan. De jaarvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 25 januari. Zoals altijd repeteren we eerst tot de pauze en begint de vergadering na de pauze.

 

Nieuw project

Tijdens de afgelopen bestuursvergadering hebben we besloten wat ons nieuwe project gaat worden. We hebben de uitslag van de enquête die jullie hebben ingevuld natuurlijk mee laten wegen en na lang vergaderen hebben we uiteindelijk een beslissing genomen. Ons nieuwe project is… Fantasy! We hebben er het volste vertrouwen in dat dit project het Rock Project gaat evenaren of zelfs overtreffen. Natuurlijk zoeken we leden die Fantasy tot leven willen brengen en zich in willen zetten om dit project een succes te laten worden. Als je graag deel uit zou willen maken van deze commissie, laat dit dan weten aan één van de bestuursleden.

 

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 8 januari bij Kim H. thuis, Tom Kranenburgstraat 61. Wil je hier bij zijn geef het dan even door aan Kim.

 

Hierbij de ledenagenda voor de komende tijd. Zet de data weer in je agenda of telefoon. Afmelden kan bij Lizanne via 06-33784136 of via de RH mail.

Zaterdag 15 december: 17.15 verzamelen voor het parochiecentrum

Zingen in de kerk in Obdam bij Pastor Paul Vlaar (aanvang viering: 19.00)
Kleding: semi-kerst best. Dus geen spijkerbroek, beetje netjes

 

Zondag 16 december: 12.00 aanwezig

Lunch in het parochiecentrum met aansluitend kerk versieren voor kerst en kerk schoonmaken

 

Donderdag 20 december: 19.15 aanwezig

Generale repetitie kerstconcert met KSM in de Westerkerk

 

Vrijdag 21 december: 20.00 aanwezig

Generale repetitie voor de Kerstnacht in het parochiecentrum en aansluitend zingen in de Westerkerk tijdens "Kerst in de Wester"
Kleding: semi-kerst best. Dus geen spijkerbroek, beetje netjes

 

Zaterdag 22 december: 18.00 aanwezig

Kerstconcert met KSM in de Westerkerk
Kleding: Zwart, wit, Amstel rode accenten

 

Maandag 24 december: 22.00 aanwezig

Kerstnacht, R.K. Xaverius kerk (aanvang 23.00 uur)
Kleding: kerst best

 

Vrijdag 28 december: geen repetitie

 

Vrijdag 4 januari: 20.15 aanwezig

Eerste repetitie 2013, een feestelijke opening van het nieuwe jaar!

 

Zondag 6 januari: 12.00 aanwezig

Lunch in het parochiecentrum met aansluitend kerstversiering opruimen en kerk schoonmaken

 

Zondag 20 januari: 09.45 aanwezig

Viering, R.K. Xaverius kerk (aanvang 10.00 uur)

 

Vrijdag 25 januari: 20.15 aanwezig

Repetitie en na de pauze jaarvergadering

 

Zondag 17 februari: 09.45 aanwezig

Viering, R.K. Xaverius kerk (aanvang 10.00 uur)

 

Vrijdag 13 - zaterdag 14 - zondag 15 september:

Koorweekend naar 'De Kwartjesberg' in Drouwen www.dekwartjesberg.nl