Skip to main content

Links

St. Franciscus Xaverius parochie - Onze parochie

Sunshine - Kinderkoor Sunshine uit Enkhuizen

Joyful Spirit - Het Middenkoor uit Enkhuizen

Gemengd koor - Het gemengd koor St. Caecilia uit Enkhuizen

Zing.nl - De site voor zingend Nederland

NSKK - Nederlands studenten kamerkoor

Korenpagina.nl - Startpagina voor koren

AOW jongerenkoor - Het jongerenkoor van Andijk, Onderdijk en Wervershoof

Licht en geluidstechniek Koen de Rooij - Het bedrijf van Koen, Licht en geluidstechniek Koen de Rooij.

Statuten

Reglementen voor het jongerenkoor Reaching Hand

Vernieuwing van de statuten van december 1988.

Enkhuizen januari 2006

1. Naam:

Het koor Reaching Hand is gevestigd in Enkhuizen. Zij is een onderdeel van de RK parochiegemeenschap Franciscus Xaverius.

 

2. Doel:

Eens per maand zingen als ondersteuning in bovengenoemde kerkgemeenschap.

Tevens tracht het bestuur ook andere locaties te vinden om te kunnen zingen. Dit kan zijn tijdens een korenfestival, of in een verzorgingshuis of een andere plek die geschikt is voor het koor. Tijdens de zomervakantie periode wordt er niet gezongen.

 

3. Liturgiegroep:

Een onderdeel van het koor vormt de liturgiegroep. Zij verzorgen eens per maand de liturgie van het koor en maken hiervoor ook een eigen boekje.

 

4. Oprichting van het koor:

Het koor is opgericht op 22 oktober 1968 door kapelaan Sjaak Hoevenaars en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

 

5. Lidmaatschap:

Reaching Hand kent leden onderverdeeld in koorleden en Combo-leden.

Koorleden zijn personen van 12 jaar of ouder die zingen.

Leden die zich nieuw willen inschrijven en boven de 30 jaar zijn, worden niet meer ingeschreven.

Het combo bestaat uit personen die een muziekinstrument bespelen t.g.v. het koor.

Een nieuw lid krijgt een info-stencil en mag de eerste drie keer gratis meezingen.

Na het invullen van het inschrijfformulier gaat het koorlid ook verplichtingen aan.

Hij/zij zal trachten zoveel mogelijk op de repetitie te komen en ook aan de zanguitvoeringen meedoen. Wanneer een lid verhinderd is, geeft hij/zij dit door aan het daarvoor verantwoordelijke bestuurslid.

 

6. Einde lidmaatschap:

Het lidmaatschap eindigt door:

 • schriftelijke opzegging bij het secretariaat
 • overlijden
 • opzegging en ontzegging door het zittende bestuur, wanneer het lid handelt in strijd met zijn/haar verplichtingen welke de belangen van Reaching Hand kunnen schaden.

7. Geldmiddelen:

De geldmiddelen bestaan uit:

 1. Contributiegelden
 2. Giften
 3. Declaraties

Ieder lid betaalt contributie. Het bedrag wordt vastgesteld tijdens de jaarvergadering. De contributie wordt per kwartaal, half jaar of jaar voldaan.

Comboleden en dirigent hoeven geen contributie te betalen.

 

8. Bestuur:

Het bestuur bestaat uit 5 personen.

De bestuurders worden in de jaarvergadering gekozen uit de leden die zijn voorgedragen. Wanneer er nieuwe bestuursleden nodig zijn, wordt dit in de uitnodiging voor de jaarvergadering bekend gemaakt. Ieder kan zich dan aanmelden bij het secretariaat tot een week voor de jaarvergadering.

Wanneer een bestuurslid tussentijds opzegt, kan er een ander lid gevraagd worden om zijn/haar plaats in te nemen.

De looptijd van een bestuursfunctie is vijf jaar. Men mag zich meerder keren herkiesbaar stellen. Volgens een rooster van aftreden komt er ieder jaar iemand op de lijst van aftreden te staan, die zich dus ook herkiesbaar kan stellen. Op deze manier verdwijnen niet alle bestuursleden tegelijk.

De ledenvergadering kan een bestuurslid ontslaan als zij vindt dat het bestuurslid de belangen van Reaching Hand schaadt. Voor een besluit hiertoe is een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen noodzakelijk.

Wanneer het bestuur is samengesteld, verdelen zij zelf tijdens de eerste vergadering hun taken.

Ook kan het bestuur taken door de leden laten uitvoeren.

Bestuurstaken:

Voorzitter

 1. Aanspreekpunt naar buiten namens het koor
 2. Voorzitter van de bestuursvergadering
 3. Algehele voortgang in de gaten houden
 4. Aanspreekpunt binnen het koor en iedere week een praatje houden
 5. Koorplanning bijwonen/aangeven

Secretaris

 1. Ledenadministratie bijhouden/doorgeven aan penningmeester
 2. Notuleren vergaderingen
 3. Agenda maken vergadering
 4. Nieuwsbrief voor de leden
 5. Post verwerken(postvakje in parochiecentrum)
 6. Maken van secretarieel jaarverslag
 7. Uitnodiging etc. verzorgen voor de jaarvergadering

Penningmeester

 1. Bijhouden en beheren van de financiën van het koor
 2. Innen van de contributie
 3. Declaraties verwerken die andere koorleden eventueel hebben gedaan
 4. Het declareren van subsidie, kosten voor muziek en eventuele andere zaken voor het koor bij het Parochiebestuur
 5. Kascontrolecommissie bij elkaar roepen
 6. Maken van financieel jaarverslag

Overige taken(hierbij kunnen ook andere leden behulpzaam zijn):

 1. Jaarafsluiting
 2. Koorweekend
 3. Kerstactiviteiten
 4. Liturgiegroep(contacten)
 5. Archief beheer(uitzoeken/opruimen/kopiëren/mappen in de gang zetten etc)
 6. Website
 7. Zorg voor instrumentarium(vervoer regelen etc. bij ergens anders zingen) en voor het klaarzetten in eigen kerk
 8. Koffie/thee zetten
 9. Opruimen na afloop
 10. Muziekcommissie
 11. Presentielijst bijhouden/afmeldingen bijhouden
 12. Pianistenrooster
 13. Stuurgroep liturgie
 14. Stukje in kontakt zetten over het koor
 15. Drankenbeheer/inkoop/opruimen etc.
 16. Lief en leed
 17. Presentjes kopen
 18. Regelen vouwen van de boekjes

9. Jaarvergadering:

Binnen twee maanden na het aflopen van het boekjaar moet een jaarvergadering gehouden worden.

De boekhouding wordt voor die tijd gecontroleerd door een kascommissie die bestaat uit twee personen. Ieder jaar blijft een lid van de commissie zitten en komt er een nieuwe bij. Bestuursleden mogen geen zitting nemen in de kascontrolecommissie.

 

10. Kilometervergoeding:

De reiskosten moeten per keer hoofdelijk worden omgeslagen, zodat degenen die meerijden ook meebetalen aan de reiskosten. Het is niet de bedoeling dat alleen de chauffeurs hiervoor opdraaien. Per keer zal dit apart worden berekend en verrekend door de leden.

 

11. Vergoeding om ergens te gaan zingen:

Wanneer het koor uitgenodigd wordt om ergens te komen zingen, vragen wij hiervoor € 100,- voor een uur exclusief reiskosten.

Informatie

Reaching Hand

Jongerenkoor Reaching Hand is een warme, gezellige en hechte groep waarin iedereen zich welkom voelt. We zijn ervan overtuigd dat iedereen kan leren zingen en hebben een breed repertoire met voor iedereen wat wils. We zingen onder andere Engels- en Nederlandstalige pop-, jazz-, musical-, rock-, gospel- en kerstliedjes, die allen vier- of soms zelfs vijfstemmig gezongen worden. We worden muzikaal begeleid door onze dirigente Ria van Bijnen en onze pianist en drummer. Zij brengen ons steeds weer naar hogere niveaus. We repeteren elke vrijdagavond van 20:00 tot 22:00 in de koorruimte van de Franciscus Xaveriuskerk aan het Kwakerspad in Enkhuizen en na de repetitie is er tijd voor een gezellige nazit met een hapje en een drankje. We treden verschillende keren per jaar op, zoals tijdens het korenfestival in Medemblik of Lichtjesavond in Enkhuizen en organiseren zelf ook projecten. Zo hebben we al gave rock- en fantasyconcerten gegeven, een kerst-cd opgenomen en opgetreden in Disneyland Parijs. Ook gaan we elk jaar op koorweekend en organiseren we feestjes. Kortom: genoeg redenen om bij ons koor te komen!

Hou je van zingen en wil je een keer komen kijken bij een repetitie? Stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.! Lid worden kan vanaf 12 jaar tot en met 35 jaar.

Repetities

Wekelijks wordt er gerepeteerd in het parochiecentrum aan het Kwakerspad.
Vrijdagavond van 20:00 tot 22:00.
En daarna…… even gezellig nazitten met een hapje en een drankje!
Elke laatste vrijdag van de maand is er na de repetitie karaoke!

Contributie

De contributie bedraagt € 65,- per jaar.
Je kunt een automatische incasso instellen of het overmaken op rekeningnummer NL21 RABO 0317371649
t.n.v. Reaching Hand, onder vermelding van de volledige naam van het koorlid.
Lid worden van Reaching Hand kan door middel van het invullen van het inschrijfformulier.
De eerste maand mag je gratis komen zingen!

Leiding en combo

De muzikale begeleiding van het koor is in handen van Ria van Bijnen. Zij is de dirigente.
De pianist is Christiaan Gebhard en de drummer is Robbin Wit.

Bestuur

Voorzitter: Jorien 
Penningmeester: Robert 
Secretaris: Dervle
Algemene leden: Niels & Isa

Meer artikelen …