Skip to main content

Jaarverslag 2020

Secretarieel jaarverslag 2020

- Bestuursleden: Christiaan en Tjeerd hebben na de vorige jaarvergadering het bestuur verlaten en verder is het bestuur niet veranderd en bestond dus uit Eva Smit (voorzitter), Sanne Mooij (secretaris), Jorien Schipper (penningmeester), Dervle de Jager, Jasmine van Westen en Jacintha Floris. Als je een keer wil komen kijken tijdens een vergadering, ben je altijd welkom! Jorien heeft in december aangegeven te willen stoppen met het penningmeesterschap en ook Jacintha trekt zich terug uit het bestuur. Hierdoor komt de functie van penningmeester dus vrij.

Vergaderingen: Het bestuur is in 2020 10 keer samen geweest om te vergaderen, waarvan een aantal keer natuurlijk digitaal. De vorige jaarvergadering was op 17 januari 2020.

Ken je koorlega: Ken je koorlega komt nu terug in de nieuwsbrieven en de opzet is veranderd. Je bent nu wat vrijer om iets over jezelf te vertellen. Dus ben je aan de beurt? Maak er dan iets leuks van!

Optredens buiten de kerk: Zoals elk jaar probeert het bestuur altijd optredens te regelen buiten de kerk. Ook dit jaar stonden er natuurlijk dingen gepland maar helaas ging alles niet door. Wat natuurlijk nog wel doorging was Deunen & Deinen op 29 februari! In mei hebben we Avond met elkaar opgenomen (digitaal) en ook hebben we op 13 augustus de opnames gemaakt voor Baba Yetu samen met het KSM op het Landje van Top.
Omdat de reguliere activiteiten niet door konden gaan hebben we geprobeerd om toch te laten weten dat we aan de leden denken! Daarom hebben de leden aan het eind van het seizoen een leuk pakketje gekregen thuis en een kerstpakket mocht uiteraard ook niet ontbreken. We hopen dat jullie ervan genoten hebben!

- Overige activiteiten: Omdat de reguliere activiteiten niet door konden gaan hebben we geprobeertt

Commissies en werkgroepen:

Liturgiegroep: De liturgiegroep bestond in 2019 uit: Lizanne Middelkoop, Diane van der Lubbe, René Sikkens, Eva Smit, Jasmine van Westen en Iris Kort.
 De liturgiegroep zoekt de nummers uit voor de vieringen en zetten de vieringen in elkaar waarin wij zingen. Leden zijn altijd welkom om een keer te komen kijken als het hen leuk lijkt om bij de liturgiegroep te komen.

Muziekcommissie: De muziekcommissie is in 2020 niet actief geweest. De nummers voor The Passion zijn uitgezocht door de desbetreffende commissie en de nummers voor de vieringen zoekt de liturgiecommissie samen met Ria uit.

- Koorweekendcommissie / jaarafsluitingcommissie: geen.

- Brainstormcommissie: Afgelopen jaar werden er geluiden van ontevredenheid opgepikt vanuit het koor. Degenen die dit opgevangen hebben, hebben uiteindelijk een commissie samengesteld om de huidige gang van zaken eens goed onder de loep te nemen. Hierom hebben zij met elkaar een enquête opgesteld waarin de meningen gepeild werden binnen het koor. Hieruit zijn wat knelpunten naar voren gekomen en ook hebben ze met elkaar gekeken naar mogelijke oplossingen. Zodra we weer mogen zingen zullen deze mogelijke oplossingen worden uitgetest, om te kijken of dat verbetering brengt.
Deze commissie bestond uit: Jorien, Jasmine, Niels, Isa, Corien, Leonie, Chantal, Stefan en Eva.

- The Passion commissie: Jacintha, Koen, Jorien, Jasmine, Sylvia, Robbin, Ria en Sanne. Middels een filmpje zal er meer bekend worden gemaakt over de huidige voortgang en de plannen voor The Passion. Dat wil de commissie graag in real life vertonen, dus dat staat op de planning voor 2021. Er zal dan ook een uitleg komen over de te nemen stappen voor de rolverdeling en de solo’s hierbij. Ook het projectkoor wordt dan besproken. Kortom het hele project komt een keer terug op een vergadering zodra we weer bij elkaar mogen komen.

Instrumentenvervoer: Eva Smit, Robbin Wit en Christiaan Gebhard zijn over het algemeen verantwoordelijk voor het vervoer van de instrumenten en krijgen hierbij hulp van andere leden. Natuurlijk is het altijd fijn als iedereen even helpt voor of na een optreden met het vervoer, want vele handen maken licht werk.

Hapjes/drankjes inkoop: Corien Bosma en Stefan Karsten zijn onze biermeesters en zorgen voor de hapjes/drankjes voor het nazitten. Let erop dat je je drankjes betaalt zodat de bierpot gevuld blijft.

Website: Eva Smit en Jorien Schipper hebben de website beheerd in 2020 en indien nodig krijgen ze daar wat hulp bij van Ineke van Galen.
- Facebook: Jorien, Eva en Jasmine
- Instagram: Dervle en Jasmine

Archief: Jasmine van Westen heeft het archief (de bladmuziek) beheerd in 2019, waarbij ze af en toe wat hulp kreeg van Jorien.

Koffie: Verschillende leden hebben de koffie en thee voor in de pauze gezet. Dank daarvoor!

Leden:

- We zijn 2020 begonnen met 43 leden, inclusief het combo. 

De volgende mensen zijn in 2020 gestopt:

Claude Kiambe, Sarah de Vries, Maya Hansen, Lotte Helmer, Jolanda de Jong, Tjeerd Helmer, Esmeray van der Steeg en Julia Koolhaas.

Leden die in 2020 nieuw bij het koor zijn gekomen zijn: Marieke Hofstede

- Hierdoor zijn we in januari 2021 gestart met 36 leden, inclusief combo.

 

Vieringen in de kerk in 2020:

We hebben in 2020 tijdens 3 vieringen gezongen:

 • 11 januari (nieuwjaarsborrelviering)
 • 16 februari
 • 7 maart

Jaaroverzicht 

Januari

 • 11 januari: nieuwjaarsborrel viering

Februari

 • 12 februari: geboorte zoon Anouk (Vincent Dante Groot)
 • 16 februari viering
 • 29 februari: Deunen & Deinen

Maart

 • 7 maart viering
 • 15 maart: start intelligente lockdown, geen repetities meer

Mei

 • 5 mei, bij Ria langs voor haar 65e verjaardag
 • Individueel opnames maken voor het filmpje van Avond
 • Op 28 mei is het filmpje van Avond op Facebook geplaatst

Augustus

 • 13 augustus: opnames Baba Yetu
 • 14 augustus: eerste repetitie sinds maart

September

 • Op 5 september is het filmpje van Baba Yetu “in première” gegaan

Oktober

 • 1 oktober: bericht ontvangen dat we niet meer mochten repeteren
 • 7 oktober: na de nodige vergaderingen mochten we toch weer zingen
 • 12 oktober: start Rabo Clubsupport actie

November

 • 4 november: de maatregelen werden wederom aangescherpt. De repetities worden weer stil gezet.

December

 • Individueel opnames maken voor Mary did you know?

Nieuwe ideeën/plannen voor het komende jaar:
(de plannen zijn uiteraard moeilijk vast te leggen i.v.m. de Corona-maatregelen, maar los daarvan hopen we toch onderstaande plannen waar te kunnen maken).

 • Zingen tijdens de vieringen
 • Andere optredens buiten de kerk (KoopKorenZondag, Overvest, etc.)
 • Koorweekend
 • The Passion verder organiseren voor 2022
 • 5 maart: 2e “KOORona Kahoot Quiz”
 • Tablets aanschaffen ter vervanging van de bladmuziek?

Eva Smit, januari 2021.