Inschrijven

 

inschrijvenLid worden van kinderkoor Sunshine kan heel eenvoudig door middel van het invullen van het Inschrijfformulier. U kunt hierop meerdere mobiele nummers en e-mailadressen invullen (bijvoorbeeld in geval van gescheiden ouders).
Het formulier kan on-line verstuurd worden naar het secretariaat. Op het scherm zal vervolgens de melding verschijnen: "Formulier verzonden

Mocht digitaal invullen niet lukken, lever dan het uitgeprinte en ingevulde formulier in op de repetitieavond.

 

Algemene voorwaarden

Repetities

De kinderen repeteren elke week op vrijdagavond in het parochiecetrum, Harpstraat 12.
Zij zijn verdeeld in twee groepen:

Kindergroep (18.00 - 19.00) is voor kinderen van 6 tm 9 jaar.
Tienergroep (19.00 - 20.00) is voor tieners van 10 tm 14 jaar.
Overgang van de kindergroep naar de tienergroep vindt plaats in overleg met de dirigent en voorzitter.
 
Naast het zingen op de repetitie avonden wordt één keer per maand gezongen tijdens de gezinsviering in de R.K. kerk aan de Westerstraat 107 in Enkhuizen. Ook als u normaliter geen kerk bezoekt, wordt verwacht dat uw kind tijdens deze vieringen aanwezig is.

Kleding

Tijdens optredens buiten de kerkviering om zingt het koor in Sunshine tenue. Dit betekent een eigen spijkerbroek en wit shirt met lange mouwen aan. De kinderen krijgen hieroverheen een blauw Sunshine polo-shirt. Bij warm weer dragen de kinderen alleen het polo-shirt.

Afmelding

Uw kind wordt verwacht bij elke repetitie en optreden van het kinderkoor. Indien hij/zij verhinderd is kunt u een afmelding doen bij Ria, tel. 0228-316994 of via haar emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Foto- en video-opnames

Van optredens worden soms foto's en videofilms gemaakt. Deze kunnen op de website of facebookpagina worden geplaatst. Dit zijn alleen foto's van groepen kinderen. U kunt via e-mail doorgeven wanneer u niet wilt dat uw kind herkenbaar op de foto staat. Wij zullen hem/haar dan onherkenbaar maken.

Contributie

De contributie bedraagt voor het hele seizoen 2012/2013 € 45,00 per kind. Het seizoen start bij aanvang van het schooljaar en eindigt als de zomervakantie begint.
Nieuwe kinderen mogen 1 maand gratis meezingen om te kijken of ze lid willen worden.

Als een kind later lid wordt dan begin van het seizoen geldt het volgende: vanaf 1 november vermindert de contributie met € 5,00 per maand. Dus, lid per

1 september      45 euro                            1 februari     25 euro
1 oktober 45 euro 1 maart 20 euro
1 november 40 euro 1 april 15 euro
1 december 35 euro 1 mei  10 euro
1 januari 30 euro 1 juni  5 euro

Maar... als een kind na 1 februari lid is geworden en wel meegaat met het koorweekend, dan wordt een contributie van € 25,00 in rekening gebracht.

U wordt vriendelijk verzocht om het bovengenoemde bedrag vóór 1 november over te maken op bankrekeningnummer 12.72.22.979 t.n.v. Kinderkoor Sunshine Enkhuizen.
Wilt u de naam van uw kind(eren) bij de overschrijving vermelden.
Als uw zoon of dochter na 1 november lid is geworden dient u de contributie zo spoedig mogelijk na datum van lid worden te voldoen.

Mocht betaling ineens bezwaarlijk zijn neemt u dan contact op met het bestuur van het Sunshine. Met de penningmeester kunnen afspraken gemaakt worden over gespreide betaling. In uitzonderlijke gevallen is een regeling met de kerk mogelijk. 

Koorweekend

Voor de leden die meegaan op het koorweekend wordt een eigen bijdrage gevraagd. Voor de tieners die 2 nachten gaan is de eigen bijdrage € 30,00. Voor de overige leden die 1 nacht blijven slapen is de eigen bijdrage € 20,00. Deze bedragen zijn vastgesteld op de jaarvergadering in 2011, in overleg met de aanwezige ouders. U krijgt hierover apart bericht in de periode voorafgaande aan het Koorweekend.

Let op: uw kind kan alleen mee op koorweekend als de contributie en de eigen bijdrage zijn betaald !!!

Opzeggen

Opzeggen kan telefonisch, schriftelijk of via de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Zonder opzegging wordt er vanuit gegaan dat uw kind lid is/blijft en krijgt u de contributiebrief en email gewoon toegestuurd.

Repetities

muzieknoot1Repetities op vrijdagavond
Kwakerspad 3
1601 AS  Enkhuizen
18.00-19.00 6-10 jaar
19.00-20.00 10-14 jaar
Contact

Lid worden

muzieknoot2Contributie € 45,00 / seizoen
Bankrekeningnummer
NL51 RABO 0127 2229 79
t.n.v. Kinderkoor Sunshine Enkhuizen
Inschrijven