Repertoire

Via de Linktipper pagina is in het menu Muziekarchief het repertoire van Sunshine op thema en toepassing te bekijken.

Onder Songteksten op alfabet  staan de liedteksten uit het Sunshine repetoire in alfabetische volgorde. 
Onder Songteksten op nummer worden de liedteksten in numerieke volgorde weergegeven. 
Onder Liedjes Kleuterkoor worden de liedjes van het kleuterkoor weergegeven.

 Biij het aanklikken het liednummer opent de songtekst.

LINKTIPPER SUNSHINE

Repetities

muzieknoot1Repetities op vrijdagavond
Kwakerspad 3
1601 AS  Enkhuizen
18.30-19.30

Contact

Lid worden

muzieknoot2Contributie € 45,00 / seizoen
Bankrekeningnummer
NL51 RABO 0127 2229 79
t.n.v. Kinderkoor Sunshine Enkhuizen
Inschrijven