ANBI

ANBI
Een instelling kan door de belastingdienstworden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling indien deze voldoet aan een aantal criteria.
Schenkingen aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar.
Voor culturele giften geldt bovendien een extra aftrekmogelijkheid!
ANBI's zelf kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen.
Sinds 2012 is kinderkoor Sunshine een ANBI. 

Vereniging
Kinderkoor Sunshine is bereikbaar via het menu-item Contact

Bestuur
De samenstelling van het Sunshine bestuur wordt gekozen uit ouders van leden.
De huidige bestuursleden vindt u op de pagina Organisatie onder het menu-item Wat is Sunshine? 
Voor deze functies wordt geen salaris/vergoeding betaald.

Beleidsplan
Het beleid van Sunshine is uitgewerkt in een beleidsplan.
Deze is te vinden via de pagina Archief onder menu-item Wat is Sunshine?

Jaaroverzichten
Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden onder leden en wettelijke vertegenwoordigers van leden.
Het financieel overzicht en het secretarieel jaarverslag worden op deze ledenvergadering besproken.
Deze zijn verzameld op de pagina Archief onder menu-item Wat is Sunshine?

Beloningen
De pianist krijgt een vergoeding per uur, door Sunshine betaald.
De dirigent krijgt een eenmalige vergoeding per jaar, door derden betaald.
Deze vergoedingen zijn genoteerd in het financieel overzicht.

Fiscaal nummer
8073 95 560

Repetities

muzieknoot1Repetities op vrijdagavond
Kwakerspad 3
1601 AS  Enkhuizen
18.30-19.30

Contact

Lid worden

muzieknoot2Contributie € 45,00 / seizoen
Bankrekeningnummer
NL51 RABO 0127 2229 79
t.n.v. Kinderkoor Sunshine Enkhuizen
Inschrijven