Organisatie

Dirigent

Het kinderkoor staat onder deskundige en enthousiaste muzikale leiding van Ria van Bijnen. Naast dirigent van kinderkoor Sunshine is Ria ook de dirigent van jongerenkoor Reaching Hand, gemengd koor St. Caecilia, het koor Nederpopenzo en het leerlingenorkest van K.S.M., de Music Stars.

IMG 0497

Combo

Ria en het koor worden ondersteund door een combo van piano en drums.
De pianobegeleiding is in handen van Anouk Hudepohl en Dion Harlaar.
Koen de Rooij is te vinden achter de drums.

IMG 6335

Bestuur

Kinderkoor Sunshine wordt ondersteund door een bestuur van enthousiaste vrijwilligers, voor een groot deel ouders van de leden. Er wordt ongeveer zes keer per jaar vergaderd. Deze vergaderingen worden ook bijgewoond door Ria van Bijnen (dirigent). Hier worden optredens geëvalueerd en leuke en nieuwe dingen bedacht voor de kinderen van het koor. De bestuursleden staan altijd open voor ideeën, vragen of opmerkingen. Het bestuur is te bereiken via het secretariaat. Eén  keer per jaar wordt er een jaarvergadering georganiseerd. De ouders van de leden ontvangen voor deze algemene ledenvergadering een uitnodiging. De secretariële jaarverslagen van de afgelopen jaren staan in het Archief op deze website. 

Huidige bestuursleden:

Voorzitter: Jacintha Floris,
Secretaris: Marion de Vries, tel. 0228-317386
Penningmeester en Ledenadministratie: Lisanne Brozius
Algemeen bestuurslid: Jolien Marsman, Leonie van Dijk
Website, foto’s en PR: Silvia Schuts

Dirigent: Ria van Bijnen, tel. 0228-316994

Webmaster

webmasterDeze Sunshine website is gemaakt en wordt onderhouden door  Ineke van Galen van Digital-Dreams: www.digital-dreams.nl

 

Repetities

muzieknoot1Repetities op vrijdagavond
Kwakerspad 3
1601 AS  Enkhuizen
18.30-19.30

Contact

Lid worden

muzieknoot2Contributie € 45,00 / seizoen
Bankrekeningnummer
NL51 RABO 0127 2229 79
t.n.v. Kinderkoor Sunshine Enkhuizen
Inschrijven