• Home
  • Nieuws
  • Nieuwsarchief

Monoloog van een ontheemde vrouw

Daar sta ik dan... het is hier koud, november, het is hier druk. We staan dicht op elkaar gepakt in dit, ja, wat zal ik zeggen, .. tochtige onderkomen waar je geen stap voor de ander kan zetten omdat daar ook al iemand staat. Een soort overvol asielzoekerscentrum of daklozentehuis. We staan hier tussen allerlei andere figuren uit heel Nederland en de ons omringende landen. Vanuit elke windstreek zie je ze hier staan, starend in de verte, of met de ogen vroom omhoog gericht ,soms kijken ze wat triest, ontheemd, alsof ze niet meer weten waartoe ze hier op aarde zijn.

Lees meer

Stille omgang jongerenprogramma

SO17 afficheSave the date! Het jaarlijks terugkerende evenement ‘de Stille Omgang’ staat weer voor de deur! Dit jaar zal het plaatsvinden op zaterdag 18 maart in de Mozes & Aäronkerk te Amsterdam. Op die avond zullen jongeren uit het hele land samenkomen om het Mirakel van Amsterdam te gedenken en hun geloof te vieren. Deze keer zal het programma in het teken staan van het thema ‘LEEF!’

Waarom dit thema?

God heeft ons het leven gegeven. Zonder Hem zou het leven niet bestaan! Aan de hand van dit thema gaan we op zoek naar Gods aanwezigheid in ons leven en dat van anderen, en naar hoe we in kunnen gaan op Zijn uitnodiging aan ons om écht te leven.

Lees meer

Vrijwilligersfestival West-Friesland

Kennis maken, kennis delen, kennis verdiepen

Datum: Donderdag 16 februari 2017 16.00 – 20.00 uur
Locatie: Scholengemeenschap Newton, Dampten 22, 1624 NR Hoorn

Vrijwilligerspunt organiseert een festival!

Ben je vrijwilliger of bijvoorbeeld vrijwilliger coördinator of bestuurder en wil je je ervaringen delen met anderen? Heb je tips nodig of wil je ze juist aan een ander geven, dan ben je van harte uitgenodigd op ons gezellige evenement.

Lees meer

Taizé-viering 12 februari 2017

icoon vriendschapOok dit jaar organiseert Taizé Westfriesland (een oecumenisch initiatief van RK en PKN) weer een aantal Taizé-vieringen. De eerste is op zondagavond 12 februari a.s. in de PKN kerk in Westwoud. Aanvang 19:30 uur. De kerk is vanaf 19:00 uur open.
Dit keer staat de ‘Icoon van de Vriendschap’ centraal. Dit is een koptische icoon uit de 7e eeuw na Christus. Christus slaat zijn arm om zijn metgezel Menas. Ze kijken samen open de toekomst in. Met vertrouwen. Zoals gebruikelijk heeft de viering een meditatief karakter. Taizé-liederen worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase van rust en bezinning in een hectische wereld.

Lees meer

Viering woensdag 16 november

Helaas staat de woensdag-viering van de maand november niet in Kontakt 11 vermeld, maar die viering is er WEL: op woensdag 16 november om 10.00 u. en als gebruikelijk in de kerk op het Kwakerspad.

Nieuwe foto's

In het fotoalbum zijn nieuwe foto's geplaatst van de Byzantijnse mis die in oktober in de Zuiderkerk is gehouden.
De foto's zijn gemaakt door Jos Dekker.

Fotoalbum

Ik moet jullie iets vertellen...

Bericht van diaken Randy Simileer:
Zoals jullie vast zullen hebben meegekregen zijn er de laatste jaren een aantal wijzigingen geweest in de wijze waarop wij in de Regio West-Friesland ZO! Kerk zijn.
We zijn van zes totaal op zichzelf staande parochies samengekomen in een Personele Unie (een samenwerkingsverband) waardoor we elkaar als parochies stap-voor-stap beter leren kennen. Maar ook binnen het pastoresteam zijn er wijzigingen geweest. Zo moesten wij helaas afscheid nemen van pastor Karregat en pastor De Jong. Zo zijn de pastoraal werkers binnen de parochies met pensioen gegaan, al zijn zij nog bij de regio betrokken. We hebben collega-diaken Post vorig jaar november in ons midden mogen verwelkomen, naar tevredenheid van velen. Na al deze veranderingen zou het goed geweest zijn dat –wat het pastorale personeel betreft- er wat meer rust in de tent zou komen. Maar helaas moet ik jullie toch melden dat er nog een verandering zit aan te komen. En dat betreft mijn eigen persoon.

Lees meer

Presentatie over “Barmhartigheid”

Na de inspirerende avond met Leo Fijen mogen wij weer een gerenommeerd spreker, Kees Maas, verwelkomen in de parochie Hoogkarspel.
Op maandagavond 14 november om 19.30 uur zal Kees Maas samen met Annemiek Wijnker-Hoedjes een boeiende PowerPointpresentatie verzorgen over het thema “Barmhartigheid”.
Met deze avond zal in de parochie het Jaar van de Barmhartigheid worden afgesloten, dat Paus Franciscus op 8 december 2015 heeft afgekondigd.

Lees meer

Vrijwilligersviering Martinuskerk, Bovenkarspel zondag 2 oktober

Ieder jaar organiseert een koor bij ons in de kerk de vrijwilligersviering. Deze keer is In Between aan de beurt. En dat belooft iets moois! Reeds ver voor de eerste zonnestralen zijn de voorbereidingen begonnen. Liedjes uitzoeken samen met de dirigentes van ons kinderkoor, het gemengd koor en JOKO. De opstelling bepalen. De liturgie erbij zoeken. Overleggen met diaken Simileer. Er wordt niets aan het toeval overgelaten.

Lees meer

Cursusavonden over liturgie en geloof

In de maanden oktober en november worden in Enkhuizen door pater Peter Peelen sj en de heer Dick Beemster een 4-tal avonden georganiseerd rondom de thema’s liturgie en geloof.

Liturgie is in het kerkelijke leven juist ook een uitdrukkingsvorm van geloof. Denk aan weekenddiensten en ook bij andere sacramenten. Liturgie is het samen vieren van ons geloof én ons leven. Er zal veel informatie worden verstrekt en tevens zullen het interactieve avonden worden. De eigen inbreng en ervaring van de deelnemers maken de cursus tot een waardevolle uitwisseling naar elkaar toe.

Lees meer

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952