Actie! Het kwaad heeft niet het laatste woord - Jules Post

Ik denk dat wij Westfriezen wel wat met Jezus van Nazareth hebben omdat het echt een man van actie is. Ik zal u daar een voorbeeld van geven.

Op een mooie sabbat gaat Jezus in Kafarnaüm naar de synagoge. In plaats van rustig te zitten en te luisteren gaat hij zelf preken. Met groot gezag legt hij de woorden van Mozes uit. De mensen in de synagoge zijn diep onder de indruk. Als Jezus spreekt wordt alles anders. Mensen ervaren troost in zijn woorden. Ze worden moedig, worden wakker, staan op.
Alles wordt nieuw! Mensen komen in beweging ....... Actie!

Lees meer: Actie! Het kwaad heeft niet het laatste woord - Jules Post

Vierde zondag door het jaar. Mc 1,21-28

Beste parochianen in onze regio:
In het Marcus-evangelie van de vierde zondag door het jaar is sprake van een boodschap over de uniekheid van Jezus; Zijn woord van gezag. Dat is wat de omstanders zeggen als ze Jezus horen preken. Buiten zichzelf van verbazing zijn de toehoorders want de uniciteit van Jezus maakt een diepe indruk op hen zoals ze nog nooit hebben meegemaakt. Maar ze verbazen zich nog meer, als ze de werken zien die Jezus doet. “Zwijg stil en ga weg “. En de onreine geest die de man in zijn macht had, gehoorzaamt Jezus en verdwijnt. Gezag en macht.

Lees meer: Vierde zondag door het jaar. Mc 1,21-28

Uit de parochie - Javier Acuña

Beste parochianen,
Na een lange stilte begroet ik u met dezelfde vreugde als altijd. God blijft trouw aan zijn belofte om van ons te houden.
Eind vorig jaar tijdens mijn vakantie kreeg ik plotseling de gelegenheid om naar Chili te reizen. Hoewel het een onvoorziene reis was, heb ik het gemaakt uit liefde voor mijn ouders. Ze konden niet aanwezig zijn tijdens mijn priesterwijding, toen de Heer mijn leven aan zijn dienst heeft gewijd.

Lees meer: Uit de parochie - Javier Acuña

Beter dan 2020...

Dierbare parochianen,

Van harte wil ik u danken voor de vele kaarten met Kerst- en Nieuwjaarswensen die ik heb ontvangen. Ik wens u allen ook een gezegend 2021 toe!

Ik wil hier ook meteen mijn grootste dankbaarheid uitspreken voor de vele parochianen die de afgelopen feestdagen in onze kerkgebouwen hun steentje hebben bijgedragen rond de versiering van de kerken, de vieringen en de organisatie van het kerkbezoek. Het was een bijzonder Kerstmis dat wij hebben gevierd met de beperkingen door het coronavirus, totaal anders dan wij hadden verwacht. Hopelijk hebben wij evengoed mogen ervaren dat de Heer ook vandaag dichtbij ons is gekomen, dat wij niet alleen zijn.

Lees meer: Beter dan 2020...